Галерия с шаблони на общността

Галерията с шаблони на общността в Мениджър на маркери на Google предоставя на потребителите на услугата възможност да откриват създадени от общността шаблони за маркери и променливи и да ги добавяте към контейнерите си.

Забележка: Съдържанието на галерията е предоставено от програмисти трети страни, а не от Google. Google не дава гаранции, нито се ангажира с ефективността, качеството или съдържанието на шаблоните, предоставени от трети страни.

Преглед на галерията

Галерията с шаблони на общността съдържа малки обяви за всички налични активни шаблони за маркери и променливи. За да я прегледате, посетете tagmanager.google.com/gallery.

Страницата с подробности за съответния шаблон съдържа допълнителни сведения за него, за автора му и за необходимите разрешения. На нея ще намерите връзка към хранилището за шаблона в GitHub, както и евентуално предоставени от автора връзки за допълнителна информация, документация и поддръжка.

Добавяне на шаблон от Мениджър на маркери

Можете да добавяте шаблони за маркери и променливи в галерията с шаблони на общността направо от Мениджър на маркери.

За да потърсите и добавите нов шаблон за маркер:

 1. В Мениджър на маркери кликнете върху Шаблони.
 2. В секцията Шаблони за маркери кликнете върху Търсене в галерията.
 3. За да филтрирате списъка, кликнете върху Търсене, при което се отваря полето за търсене. Въведете текст, напр. „ремаркетинг“, за да се покажат всички маркери, които го съдържат.
 4. Кликнете върху шаблон, за да видите подробностите.
 5. За да добавите шаблона, кликнете върху Добавяне към работното пространство.
 6. Прегледайте разрешенията, необходими на шаблона. Ако му имате доверие, кликнете върху Добавяне. (Кликнете върху Без добавяне, ако искате да анулирате.)

Шаблоните за маркери, добавени към контейнера Ви, ще се показват като възможна опция, когато добавяте нов маркер. Можете да използвате тези маркери като всички останали. Шаблоните за маркери се виждат и в секцията Шаблони в потребителския интерфейс на Мениджър на маркери.

За да потърсите и добавите нов шаблон за променлива:

 1. В Мениджър на маркери кликнете върху Шаблони.
 2. В секцията Шаблони за променливи кликнете върху Търсене в галерията.
 3. За да филтрирате списъка, кликнете върху Търсене, при което се отваря полето за търсене. Въведете текст, напр. „ремаркетинг“, за да се покажат всички маркери, които го съдържат.
 4. Кликнете върху шаблон, за да видите подробностите.
 5. За да добавите шаблона, кликнете върху Добавяне към работното пространство.
 6. Прегледайте разрешенията, необходими на шаблона. Ако му имате доверие, кликнете върху Добавяне. (Кликнете върху Без добавяне, ако искате да анулирате.)

Шаблоните за променливи, добавени към контейнера Ви, ще се показват като възможна опция, когато добавяте нова променлива. Можете да работите с тях както с останалите променливи. Тези шаблони се виждат и в секцията Шаблони в потребителския интерфейс на Мениджър на маркери.

Актуализиране на шаблон

Ако за импортиран шаблон се получи актуализация от издателя, ще видите сигнал за това в Мениджър на маркери под формата на лента за известия в горната част на основния екран на контейнера Ви.

За да актуализирате шаблон:

 1. Кликнете върху Преглед в лентата за известия за актуализацията. Ще се покаже списък с шаблони с актуализации.
 2. Кликнете върху онзи, който искате да актуализирате. Ще се покаже страница със сравнение между текущата и новата версия.
 3. За да инсталирате актуализираната версия, кликнете върху Приемане на актуализацията. Стойностите на полетата и конфигурациите ще бъдат запазени в новата версия. (Или кликнете върху Пропускане на актуализацията, за да пренебрегнете тази версия.)
 4. Ако е необходимо, тествайте и публикувайте отново контейнера си, така че актуализацията да влезе в сила.

Редактиране на импортиран шаблон (за напреднали)

След като импортирате от галерията маркер или променлива, можете да ги редактирате в редактора на шаблони. За повече информация относно редактирането на персонализирани шаблони вижте документацията за програмисти.

Редактирането на персонализирани шаблони може да наруши функционалността им. Потребителите, извършващи редактирането, трябва да познават добре JavaScript и да са готови да върнат промените в случай на проблеми. Използвайте тази възможност много предпазливо.

Ако шаблон бъде променен, повече няма да се актуализира, когато издателят му предостави актуализация. Ако трябва да импортирате отново даден шаблон от общността, можете да отхвърлите промените и да импортирате желания шаблон пак, за да бъде актуален.

Публикуване на шаблон

Ако желаете да съставите и публикувате шаблон в галерията с шаблони на общността, вижте документацията за програмисти, инструкциите за качване и стиловото ръководство.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си