Upozornenie

Značka Google Analytics: konfigurácia GA4 je teraz značka Google. Značky konfigurácie GA4 vo webovom kontajneri budú automaticky migrované od septembra. V existujúcom meraní nie sú potrebné žiadne zmeny a nevyžadujú sa od vás žiadne kroky. Ďalšie informácie

Ochrana súkromia a zabezpečenie údajov

Naše pravidlá ochrany súkromia

Google intenzívne vníma dôveru, ktorú doň vkladáte, a svoju zodpovednosť za ochranu vášho súkromia a zabezpečenie vašich údajov. V rámci tejto zodpovednosti vás informujeme, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, prečo ich zhromažďujeme a ako ich využívame na zlepšenie vášho dojmu. Zásady a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, keď používate produkty a služby Googlu vrátane služby Google Analytics.

Údaje zhromažďované Správcom značiek Google

Správca značiek Google môže zhromažďovať určité súhrnné údaje o spúšťaní značiek na účely sledovania a poskytovania diagnostiky stability a fungovania systému a kvality inštalácie. Tieto údaje neobsahujú adresy IP používateľov ani identifikátory merania spojené s konkrétnou osobou. Správca značiek Google nezhromažďuje, neuchováva ani nezdieľa informácie o návštevníkoch vlastníctiev zákazníkov (ani webové adresy navštívených stránok). Výnimkou sú údaje v štandardných denníkoch požiadaviek HTTP, ktoré sa odstránia do 14 dní od prijatia, a diagnostické údaje uvedené vyššie. Viac o našom používaní údajov Správcu značiek Google sa dozviete v zmluvných podmienkach.

Certifikácia ISO 27001

Google je držiteľom certifikácie ISO 27001 pre systémy, aplikácie, ľudí, technológie, procesy a dátové centrá obsluhujúce množstvo služieb Googlu vrátane Správcu značiek Google. Download our certificate here (PDF) alebo si prečítajte viac o norme ISO 27001.

Dodatok o spracúvaní údajov

Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads sú určené pre firmy so sídlom na území členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarska alebo ďalších krajín, ktoré z iných dôvodov spadajú do územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka