Průvodce nastavením AMP a Správce značek

Projekt AMP (Accelerated Mobile Pages) je open-source webová platforma, která pomáhá zlepšovat výkon webových stránek. Součástí AMP je také integrovaná podpora Správce značek Google. Tento dokument popisuje doporučené nastavení Správce značek Google na stránkách AMP.

Postup instalace Správce značek pro AMP:

 1. Vytvořte ve Správci značek kontejner AMP.
 2. Přidejte fragment kódu Správce značek do stránek AMP.
 3. Nakonfigurujte značky v kontejneru Správce značek a publikujte je.

Vytvoření kontejneru AMP

Ve Správci značek je k dispozici typ kontejneru AMP. Vytvořte pro svůj projekt nový kontejner tohoto typu:

 1. Na obrazovce Účty klikněte na ikonu Další akce (Více) u účtu, který chcete použít. Vyberte Vytvořit kontejner.
 2. Pojmenujte kontejner. Použijte nějaký popisný název, např. „example.com – novinky – AMP“.
 3. V části Kde se má kontejner používat vyberte AMP.
 4. Klikněte na Vytvořit.

Tím máte kontejner hotový. Dalším krokem je instalace kódu Správce značek na stránky AMP.

Jak nejlépe nainstalovat fragment kódu, se dozvíte v samotném Správci značek a další návod najdete v následujících odstavcích.

Přidání fragmentu kódu Správce značek

Po vytvoření nového kontejneru AMP se objeví obrazovka Instalace Správce značek Google. Správce značek poskytne dva fragmenty kódu. Zkopírujte je, abyste je mohli vložit do svých stránek AMP.

Poznámka: Chcete‑li se k fragmentu kódu později vrátit, klikněte na ID kontejneru v horní části stránky přehledu pracovního prostoru, nebo klikněte na Správce a pak na Nainstalovat Správce značek Google.

První fragment přidá na stránku AMP komponentu amp-analytics. Tento kód se umísťuje na konec sekce <head> a musí být na stránce jen jednou.

<!-- AMP Analytics --><script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
Důležité upozornění: Tento kód na stránku přidejte jen v případě, že tam dosud není. Na každé stránce smí být jen jednou.

Druhý fragment nakonfiguruje amp-analytics na používání Správce značek. Tento kód umístěte hned za značku <body>. Nahraďte řetězec GTM-CONTAINER_ID identifikátorem vašeho kontejneru Správce značek, nebo zkopírujte z uživatelského rozhraní Správce značek celý fragment a vložte ho do kódu stránky.

<!-- Google Tag Manager -->
<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=GTM-CONTAINER_ID" data-credentials="include"></amp-analytics>

Konfigurace a publikování kontejneru

Až bude na vašich stránkách správně nainstalovaná značka kontejneru, budou moci spouštět značky implementované pomocí Správce značek. Dalším krokem je vytvoření konfigurací značek a publikování kontejneru.

Postup vytvoření nové značky:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na Konfigurace značky a vyberte ze seznamu podporovaných značek AMP typ značky.
 3. Nakonfigurujte značku pomocí údajů poskytnutých jejím dodavatelem.
 4. Klikněte na Spouštění a přidejte aspoň jednu podmínku události, která bude značku spouštět.
 5. Nějak pravidlo nazvěte a klikněte na Uložit.

Opakováním těchto kroků můžete vytvořit další konfigurace značek. Až budete s konfigurací kontejneru hotovi, publikujte ho, aby se změny projevily.

Proměnné stránek

Správce značek může zjišťovat hodnoty proměnných stránek AMP a využívat je v konfiguracích značek a pravidel. Například na stránce, kde se prodávají boty, by mohly být proměnné popisující jejich vlastnosti. Na základě těchto hodnot lze vytvořit proměnné Správce značek:

<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=Tag Manager-XXXXXX;Tag Manager.url=SOURCE_URL" data-credentials="include">
  <script type="application/json ">
      {
          "vars" : {
              "typ": "boty",
              "barva": "červená"
          }
      }
  </script>
</amp-analytics>

Vytvořte ve Správci značek uživatelem definovanou proměnnou, která bude přebírat hodnoty proměnné barva z výše uvedeného kódu:

 1. Klikněte na Proměnné.
 2. V sekci Proměnné definované uživatelem klikněte na tlačítko Nová.
 3. Klikněte na Konfigurace proměnné a vyberte Proměnná AMP.
 4. Do pole Název proměnné AMP zadejte název pole, např. barva.
 5. Dejte proměnné nějaký popisný název, např. Proměnná AMP – barva.
 6. Klikněte na Uložit.

Značky AMP s podporou Správce značek

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?