Over variabelen

Variabelen in Google Tag Manager zijn tijdelijke aanduidingen voor waarden die worden ingevuld wanneer code wordt uitgevoerd op uw website of mobiele app. De Tag Manager-variabele met de naam Pagina-URL geeft bijvoorbeeld de huidige webpagina-URL als resultaat.

Variabelen worden gebruikt in zowel triggers als tags:

  • In triggers wordt een variabele gebruikt om filters te definiëren die aangeven wanneer een bepaalde tag moet worden geactiveerd (voorbeeld: activeer een trigger wanneer de url-variabele 'example.com/index.html' bevat).
  • In tags worden variabelen gebruikt om dynamische waarden vast te leggen (voorbeeld: geef een transactiewaarde en product-ID door aan een tag voor het bijhouden van conversies).

Tag Manager biedt een reeks vooraf gedefinieerde, ingebouwde variabelen. Ingebouwde variabelen verwerken de meeste behoeften voor tag- en triggerconfiguraties. U kunt ook door de gebruiker gedefinieerde variabelen voor webpagina's of mobiele apps maken om te voorzien in specifieke vereisten die mogelijk niet worden gedekt door ingebouwde variabelen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?