Reguła błędu skryptu JavaScript

Reguła błędu skryptu JavaScript w Menedżerze tagów Google służy do uruchamiania tagów w przypadku wystąpienia nieobsłużonego wyjątku skryptu JavaScript (window.onError). Ten tag umożliwia rejestrowanie komunikatów o błędach w narzędziu analitycznym. Użyj zmiennej błędu skryptu JavaScript, by przechwycić komunikat o błędzie i wysłać wartość tej zmiennej po uruchomieniu tagu.

Aby skonfigurować regułę błędu skryptu JavaScript:

  1. Kliknij Reguły a potem Nowe.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę i wybierz typ reguły Błąd skryptu JavaScript Error.

Po uruchomieniu reguły wypełnione zostaną następujące zmienne wbudowane:

  • Error Message: tekst komunikatu o błędzie skryptu JavaScript.
  • Error URL: adres URL strony, na której wystąpił błąd.
  • Error Line: numer linii w kodzie, w której wykryto błąd.
Reguła błędu skryptu JavaScript nie pokaże błędów, które wystąpią przed włączeniem Menedżera tagów. Raport pokaże tylko nieobsłużone wyjątki.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?