G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Задействане на грешки в JavaScript

Задействането на грешки в JavaScript в Мениджър на маркери на Google се използва за активиране на маркери, когато възникне неуловено изключение на JavaScript (window.onError). Този маркер може да се използва за регистриране на съобщения за грешка в инструмент за анализ. Използвайте променлива за грешка в JavaScript, за да засечете съобщението за грешка и да изпратите стойността на тази променлива при задействането на маркер.

За да конфигурирате задействане на грешка в JavaScript:

  1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
  2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете типа задействане Грешка в JavaScript.

Когато задействането се активира, ще се попълнят следните вградени променливи:

  • Съобщение за грешка: Текстът на съобщението за грешка в JavaScript.
  • URL адрес на грешката: URL адресът на страницата, на която е възникнала грешката.
  • Номер на реда на грешката: Номерът на реда в кода, където е възникнала грешката.
Задействането при грешка в JavaScript не отчита грешки, възникнали преди зареждането на Мениджър на маркери, и отчита само неуловени изключения.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
102259
false