G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Utløser for elementsynlighet

Utløseren for elementsynlighet i Google Tag Manager utløses når et valgt element blir synlig i nettleserens visningsområde. Hendelser som fører til at et element blir synlig, innbefatter sideinnlastinger, rullinger, når en nettleserfane har flyttet til forgrunnen eller programmatiske rutiner som har innvirkning på elementets posisjon eller synlighet.

Slik konfigurerer du utløsere for elementsynlighet:

 1. Klikk på Utløsere etterfulgt av Ny.
 2. Klikk på Utløserkonfigurasjon og velg Elementsynlighet-utløsertypen.

Utvalgsmetode-menyen angir du om elementene skal velges ved hjelp av et ID-attributt eller en CSS-velger:

 • ID: velger ett enkelt element ut fra verdien til elements ID-attributt
 • CSS-velger: velger ett eller flere elementer ut fra et angitt mønster i CSS-velgeren

Du har også to alternativer å velge mellom for å avgjøre hvor ofte en utløser skal aktiveres:

 • Én gang per side: Utløseren aktiveres bare én gang per side. Hvis flere elementer på en gitt side samsvarer med ID-en eller CSS-velgeren, aktiveres utløseren bare den første gangen et slikt element blir synlig på den aktuelle siden. Hvis brukeren laster inn siden på nytt eller navigerer til en ny side, tilbakestilles utløseren og kan aktiveres igjen basert på elementsynligheten som er angitt.
 • Én gang per element: Utløseren aktiveres bare én gang for hvert angitt element per side. Hvis flere elementer på en gitt side samsvarer med en CSS-velger, aktiveres utløseren bare den første gangen et slikt element blir synlig på den aktuelle siden. Hvis flere elementer på en side har samme ID, aktiveres utløseren bare for det første samsvarende elementet. Hvis du har aktivert Følg med på DOM-endringer under Avanserte innstillinger, og flere elementer på siden har samme ID, kan utløseren aktiveres på nytt hvis en påvist DOM-endring fjerner det første samsvarende elementet. Hvis brukeren laster inn siden på nytt eller navigerer til en ny side, tilbakestilles utløseren og kan aktiveres igjen basert på elementsynligheten som er angitt.
 • Hver gang et element vises på skjermen: Utløseren aktiveres hver gang et samsvarende element blir synlig, enten programmatisk eller gjennom brukerinteraksjon.

Avanserte alternativer

 • Minstekrav til synlighet i prosent: Som standard må 50 prosent av et element befinne seg på skjermen for at hendelsen skal aktiveres. Her kan du angi hvor stor del av det valgte elementet som må være synlig på skjermen før utløseren aktiveres.

 • Angi minste skjermvisningstid: Merk av for dette alternativet for å angi hvor lenge det valgte elementet må være synlig på skjermen (med det angitte minstekravet til synlighet i prosent) før utløseren aktiveres. Som standard er dette alternativet deaktivert, slik at utløseren aktiveres så snart det valgte elementet blir synlig.

  Merk: Skjermvisningstiden til et valgt element akkumuleres per sidevisning. Altså: Hvis et element er synlig i 5000 millisekunder, forsvinner fra viewporten og deretter blir synlig i nye 5000 millisekunder, blir den totale skjermvisningstiden 10 000 millisekunder. Hvis brukeren laster inn siden på nytt eller navigerer til en ny side, tilbakestilles utløseren (og skjermvisningstiden).

 • Følg med på DOM-endringer: Merk av for dette alternativet for at utløseren skal spore samsvarende elementer som vises når DOM-strukturen endres.

Hvis et minstekrav for skjermvisningstid er angitt eller utløseren skal følge med på DOM-endringer, må statusen for elementet eller elementene som er valgt, overvåkes av Tag Manager. Ved samsvar med flere elementer på en gitt side kan dette påvirke sideytelsen. For å oppnå best mulig ytelse må du unngå samsvar med et stort antall elementer i CSS-velgeren. Alternativt kan du bruke ID som utvalgsmetode.

Når en utløser for elementsynlighet aktiveres, fylles følgende variabler automatisk ut:

 • Synlighet i prosent: En numerisk verdi (0–100) som angir hvor mye av det valgte elementet som er synlig når utløseren aktiveres.

 • Skjermvisningstid: En numerisk verdi som angir hvor mange millisekunder det valgte elementet har vært synlig før utløseren aktiveres.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
102259
false