G Suite heet nu Google Workspace: alles wat u nodig heeft voor uw werk.

Trigger voor de zichtbaarheid van elementen

De trigger voor de zichtbaarheid van elementen van Google Tag Manager wordt geactiveerd wanneer een geselecteerd element zichtbaar wordt in het kijkvenster van de webbrowser. Een element wordt onder meer zichtbaar door gebeurtenissen als pagina's laden, scrollen, wanneer een browsertabblad naar de voorgrond is verplaatst of programmatische routines die de positie of zichtbaarheid van het element beïnvloeden.

U configureert een trigger voor de zichtbaarheid van elementen als volgt:

 1. Klik op Triggers en dan Nieuw.
 2. Klik op Triggerconfiguratie en selecteer het triggertype Zichtbaarheid van element.

Gebruik het menu Selectiemethode om te kiezen of elementen moeten worden geselecteerd op basis van een ID-kenmerk of een CSS-kiezer:

 • ID: er wordt één element geselecteerd op basis van de waarde van het ID-kenmerk van een element.
 • CSS-kiezer: er worden een of meer elementen geselecteerd op basis van een opgegeven CSS-kiezerpatroon.

U kunt ook kiezen uit twee opties om te bepalen hoe vaak een trigger moet worden geactiveerd:

 • Eenmaal per pagina: De trigger wordt slechts één keer per pagina geactiveerd. Als er op een bepaalde pagina meerdere elementen overeenkomen met de ID of CSS-kiezer, wordt de trigger alleen geactiveerd wanneer een van deze elementen voor het eerst zichtbaar is op de pagina. Als de gebruiker de pagina opnieuw laadt of naar een andere pagina gaat, wordt de trigger gereset en kan deze opnieuw worden geactiveerd op basis van de zichtbaarheid van het geselecteerde element.
 • Eenmaal per element: De trigger wordt per pagina slechts één keer per geselecteerd element geactiveerd. Als er op een bepaalde pagina meerdere elementen overeenkomen met een CSS-kiezer, wordt de trigger telkens uitgevoerd wanneer elk van deze elementen voor het eerst zichtbaar is op de pagina. Als meerdere elementen op een pagina dezelfde ID hebben, activeert alleen het eerste overeenkomende element de trigger. Als echter in de instellingen bij Geavanceerd de optie DOM-wijzigingen waarnemen is ingeschakeld en er meerdere elementen op de pagina zijn met dezelfde ID, kan deze optie ertoe leiden dat de trigger opnieuw wordt geactiveerd als een waargenomen DOM-wijziging het eerste overeenkomende element verwijdert. Als de gebruiker de pagina opnieuw laadt of naar een andere pagina gaat, wordt de trigger gereset en kan deze opnieuw worden geactiveerd op basis van de zichtbaarheid van het geselecteerde element.
 • Elke keer dat een element op het scherm wordt weergegeven: De trigger wordt telkens geactiveerd wanneer een overeenkomend element zichtbaar wordt, hetzij programmatisch, hetzij door gebruikersinteractie.

Geavanceerde opties

 • Minimum percentage zichtbaar: Standaard moeten elementen voor minstens 50% zichtbaar zijn op het scherm voordat de trigger een gebeurtenis activeert. Hier kunt u een andere procentuele waarde aangeven die het geselecteerde element zichtbaar moet zijn op het scherm voordat de trigger wordt geactiveerd.

 • Minimum schermduur instellen: Vink dit vakje aan om op te geven hoelang een geselecteerd element zichtbaar moet zijn op het scherm (bij de opgegeven waarde voor minimaal percentage zichtbaar) voordat de trigger wordt geactiveerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld en de trigger wordt geactiveerd zodra een geselecteerd element zichtbaar wordt.

  Opmerking: De schermduur van een geselecteerd element is cumulatief per paginaweergave. Met andere woorden: als een element 5000 milliseconden zichtbaar is, uit beeld verdwijnt en vervolgens nogmaals 5000 milliseconden in beeld is, bedraagt de totale schermduur 10.000 milliseconden. Als de gebruiker de pagina opnieuw laadt of naar een andere pagina gaat, wordt de trigger (en de schermduur) gereset.

 • DOM-wijzigingen waarnemen: Vink dit vakje aan om de trigger overeenkomende elementen te laten bijhouden die worden weergegeven wanneer het DOM verandert.

Als er een minimum schermduur is ingesteld of de trigger is geconfigureerd om DOM-wijzigingen te observeren, controleert Tag Manager de status van de geselecteerde elementen. Wanneer op een bepaalde pagina meerdere elementen overeenkomen, kan dit van invloed zijn op de paginaprestaties. Voor optimale prestaties zorgt u ervoor dat uw CSS-kiezer niet overeenkomt met een groot aantal elementen of gebruikt u in plaats daarvan de selectiemethode op basis van ID.

Wanneer er een trigger voor de zichtbaarheid van elementen wordt geactiveerd, worden de volgende variabelen automatisch ingevuld:

 • Percentage zichtbaar: een numerieke waarde (0-100) die aangeeft hoeveel van het geselecteerde element zichtbaar is wanneer de trigger wordt geactiveerd.

 • Schermduur: een numerieke waarde die aangeeft hoeveel milliseconden het geselecteerde element zichtbaar moet zijn voordat de trigger wordt geactiveerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
102259
false
false