G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Задействане на видимостта на елементите

Задействането на видимостта на елементите в Мениджър на маркери на Google се активира, когато избран елемент стане видим в прозоречния изглед на уеб браузъра. Събитията, които карат елементите да станат видими, включват зареждане на страница, превъртане, преместване на раздел в браузър на преден план или програмни процедури, които се отразяват на позицията или видимостта на елемента.

За да конфигурирате задействане на видимостта на елемент:

 1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете тип на задействането Видимост на елемента.

Използвайте менюто Метод за избиране, за да посочите дали елементите да се избират чрез атрибута „ID“, или чрез CSS селектор:

 • ID: Избира един елемент въз основа на стойността на атрибута му „ID“.
 • CSS селектор: Избира един или повече елементи въз основа на определен модел на CSS селектора.

Ще имате и две опции за избор, за да определите колко често да се активира задействането:

 • Веднъж на страница: Задействането ще се активира само веднъж на страница. Ако на определен идентификационен номер или CSS селектор съответстват няколко елемента на дадена страница, задействането ще се активира само първия път, когато един от тези елементи стане видим на страницата. Ако потребителят презареди страницата или отвори нова, задействането ще бъде зададено отново и може да се активира повторно в зависимост от избраната видимост на елемента.
 • Веднъж на елемент: Задействането ще се активира само веднъж за всеки избран елемент на всяка страница. Ако на определен CSS селектор съответстват няколко елемента на дадена страница, задействането ще се активира първия път, когато всеки от тях стане видим на тази страница. Ако на една страница има няколко елемента с един и същ идентификационен номер, това задействане ще се активира само от първия съвпадащ елемент. Ако обаче в Разширените настройки сте активирали опцията Наблюдение на промените в DOM и на страницата има няколко елемента с един и същ идентификационен номер, тази опция може да доведе до повторното активиране на задействането, ако с дадена наблюдавана промяна в DOM първият съвпадащ елемент се премахва. Ако потребителят презареди страницата или отвори нова, задействането ще бъде зададено отново и може да се активира повторно в зависимост от избраната видимост на елемента.
 • При всяко показване на даден елемент на екрана: Задействането ще се активира всеки път, когато съвпадащ елемент стане видим, независимо дали програмно, или поради взаимодействие на потребител.

Разширени опции

 • Минимален процент видимост: По подразбиране поне 50% от елементите трябва да се виждат на екрана, за да се задейства събитие. Тук може да посочите какъв процент от избрания елемент трябва да бъде видим на екрана, преди задействането да се активира.

 • Задаване на минимална продължителност на показване на екрана: Поставете отметка в тази кутийка, за да посочите колко дълго даден избран елемент трябва да бъде видим на екрана (при посочения минимален процент видимост), преди задействането да се активира. По подразбиране тази опция е деактивирана, като задействането ще се активира в момента, в който даден избран елемент стане видим.

  Забележка: Продължителността на показване на екрана на избран елемент се събира за страница. С други думи, ако даден елемент е видим в продължение на 5000 милисекунди, скрива се и след това се вижда още 5000 милисекунди, общата продължителност на показване на екрана ще бъде 10 000 милисекунди. Ако потребителят презареди страницата или отвори нова, задействането (и продължителността на показване на екрана) ще бъде зададено отново.

 • Наблюдение на промените в DOM: Поставете отметка в тази кутийка, за да активирате задействането, така че да проследявате съответстващите елементи, които се показват при промяна на обектния модел на документа (DOM).

Ако е зададена минимална продължителност на показване на екрана или задействането е конфигурирано така, че да спазва промените в DOM, Мениджър на маркери ще наблюдава състоянието на избраните елементи. Когато на дадена страница има няколко съответстващи елемента, ефективността на страницата може да бъде засегната. За оптимална ефективност CSS селекторът Ви не бива да намира съответствия на голям брой елементи, както и да не използва „ID“ като метод на избор.

Когато се активира задействането на видимостта на елемент, ще се попълнят автоматично следните променливи:

 • Percent Visible: Числова стойност (0 – 100), посочваща какъв процент от избрания елемент е видим при активирането на задействането.

 • On-Screen Duration: Числова стойност, посочваща за колко милисекунди избраният елемент трябва да е видим преди активирането на задействането.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
102259
false