Reguła filmu w YouTube

Reguła filmu w YouTube służy do uruchamiania tagów na podstawie interakcji z filmami YouTube umieszczonymi na stronach internetowych.

Po każdej interakcji dane na temat filmu i stanu odtwarzania są przekazywane do warstwy danych. Zanim zaczniesz korzystać z konfiguracji reguły, włącz wbudowane zmienne wideo dla danych, które chcesz przechwytywać.

Aby utworzyć nową regułę filmu w YouTube:

 1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
 2. Kliknij Skonfiguruj regułę i wybierz typ reguły Film w YouTube.
 3. Skonfiguruj regułę:
  • Opcje przechwytywania
   • Początek: uruchamia zdarzenie w momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu.
   • Koniec: uruchamia się po zakończeniu odtwarzania filmu.
   • Wstrzymanie, wyszukiwanie i buforowanie: reguła uruchamia się w przypadku wstrzymania lub buforowania filmu bądź przesunięcia paska przewijania.
   • Postęp: uruchamia się w określonych punktach odtwarzania filmu skonfigurowanych według wartości procentowej lub progów czasowych:
    • Wartość (%): ta wartość wskazuje procent filmu, jaki został odtworzony. Podaj wartość procentową w postaci listy oddzielonej przecinkami zawierającej co najmniej jedną liczbę całkowitą. Na przykład 5, 20, 50, 80 oznacza odpowiednio 5%, 20%, 50% i 80%.
    • Progi czasowe: ta wartość odpowiada liczbie sekund odtworzenia filmu. Podaj progi czasowe w postaci listy oddzielonej przecinkami zawierającej co najmniej jedną liczbę całkowitą. Na przykład 5, 15, 60, 120 oznacza odpowiednio 5 sekund, 15 sekund, 60 sekund i 120 sekund.
   Wartości procentowe i progi czasowe uruchamiają reguły tylko za pierwszym razem, gdy zostaną osiągnięte. Jeśli użytkownik przeszukuje film wstecz, przekraczając określoną wartość procentową lub próg czasowy, nie spowoduje to uruchomienia zdarzenia.
  • Zaawansowane
   • Dodaj obsługę interfejsu API JavaScript do wszystkich filmów YouTube: zaznacz to pole, aby włączyć interfejs YouTube iFrame Player API. Dzięki temu parametr enablejsapi może być dołączany do adresów URL odtwarzaczy filmów YouTube z przypisaną wartością 1. Umożliwia to sterowanie odtwarzaczem przez kod iFrame lub JavaScript. Uwaga: spowoduje to ponowne wczytanie filmu, jeśli jest on odtwarzany w czasie ładowania Menedżera tagów.
   • Włącz regułę podczas tego zdarzenia: wybierz odpowiednią opcję:
    • Zdarzenie Wczytanie kontenera (gtm.js) ma miejsce od razu podczas wczytywania strony.
    • Zdarzenie Wczytanie okna (gtm.load) (domyślnie) ma miejsce, kiedy na stronie zostaną wczytane wszystkie początkowe treści.
    • Zdarzenie DOM Ready (gtm.dom) ma miejsce, kiedy DOM jest gotowy do analizy.
   Uwaga: ponieważ reguła oparta na głębokości przewijania próbuje obliczyć wymiary strony po jej wczytaniu, przed włączeniem reguły zaleca się poczekać, aż okno zostanie w pełni załadowane. Aby osiągać lepsze wyniki, należy używać zdarzenia Window Load (gtm.load).

Reguły filmów w YouTube będą działać w przypadku filmów załadowanych zarówno w czasie wczytywania strony, jak i po jej wczytaniu, o ile podczas ładowania Menedżera tagów występuje co najmniej jeden z poniższych elementów:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?