G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Задействане тип „Видеоклип в YouTube“

Задействането от типа „Видеоклип в YouTube“ се използва за задействане на маркери, базирани на взаимодействия с вградени видеоклипове в YouTube на уеб страници.

При всяко взаимодействие данни за видеоклипа и състоянието на възпроизвеждане се изпращат към слоя данни. Преди да започнете да използвате тази конфигурация за задействане, активирайте променливите за вграден видеоклип за данните, които искате да засичате.

За да създадете ново задействане от типа „Видеоклип в YouTube“:

 1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете типа задействане Видеоклип в YouTube.
 3. Конфигурирайте задействането:
  • Опции за засичане
   • Start: Задейства събитие, когато видеоклипът започне да се възпроизвежда.
   • Complete: Задейства се, когато видеоклипът приключи да се възпроизвежда.
   • Pause, Seeking, and Buffering: Ако видеоклипът бъде поставен на пауза, лентата за превъртане бъде преместена или видеоклипът буферира, задействането ще се стартира.
   • Progress: Задейства се в конкретни точки от напредъка на видеоклипа,
    • Percentages: Тази стойност посочва процентът от видеоклипа, който е възпроизведен. Въведете процентите като списък, разделен със запетаи, с едно или повече цели числа. Пример: 5, 20, 50, 80, които представляват съответно 5%, 20%, 50% и 80%.
    • Time Thresholds: Тази стойност показва колко секунди е продължило възпроизвеждането на видеоклипа. Въведете времевите прагове като списък, разделен със запетаи, с едно или повече цели числа. Пример: 5, 15, 60, 120, които представляват съответно 5 секунди, 15 секунди, 60 секунди и 120 секунди.
   Процентите и времевите прагове ще се задействат само когато са достигнати за първи път. Ако потребителят се придвижи отвъд определен процент или времеви праг във видеоклипа, задействането няма да се активира.
  • Разширени
   • Добавяне на поддръжка на API за JavaScript към всички видеоклипове: Поставете отметка в тази кутийка, за да активирате API за вложени рамки на плейъра на YouTube. По този начин параметърът enablejsapi се добавя към URL адресите на видеоплейъра на YouTube с присвоена стойност 1. Това позволява плейърът да се контролира чрез вложени рамки или JavaScript. Забележка: Това ще доведе до презареждане на видеоклипа, ако той се възпроизвежда, когато Мениджър на маркери се зарежда.
   • Включено активирането на това задействане: Изберете подходящата опция:
    • Зареждане на контейнера (gtm.js) се случва възможно най-рано при зареждане на страницата.
    • Зареждане на прозореца (gtm.load) (по подразбиране) се случва, след като цялото първоначално съдържание на страницата се зареди.
    • Готовност на DOM (gtm.dom) се случва след привеждане на DOM в готовност за синтактичен анализ.
   Забележка: Тъй като задействането тип „Дълбочина на превъртане“ се опитва да изчисли величините на дадена страница, когато се зареди, най-добре е да изчакате до пълното зареждане на прозореца, преди това задействане да се активира. За най-добри резултати се препоръчва опцията „Зареждане на прозореца“ (gtm.load).

Задействанията от типа „Видеоклип в YouTube“ ще работят за видеоклипове, заредени по време и след зареждането на страницата, стига поне едно от следните да е налице, когато Мениджър на маркери се зарежда:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
14962434007833497611
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
102259