G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Tidtakerutløseren

Med tidtakerutløseren for Google Tag Manager kan du sende hendelser til Tag Manager ved tidsbestemte intervaller. Bruk denne utløseren til å måle hvor lang tid brukere tilbringer på sidene dine for å fullføre ulike oppgaver (f.eks. lese en artikkel, fylle ut et skjema eller fullføre et kjøp.)

Slik oppretter du nye tidtakerutløsere:

  1. Klikk på Utløsere etterfulgt av Ny.
  2. Klikk på Utløserkonfigurasjon og velg Tidtaker-utløsertypen.
  3. Standardverdien for Hendelsesnavn er gtm.timer. Denne verdien spesifiserer navnet på hendelsen når den sendes til Tag Manager. Standardverdien er gtm.timer, og i de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre denne verdien. Du kan deretter bruke dette hendelsesnavnet for å opprette en egendefinert hendelsesutløser. Du kan for eksempel skrive inn et hendelsesnavn for tidtaker5, og opprette en annen utløser for egendefinerte hendelser ved å bruke betingelsen «hendelsen er lik tidtaker5».
  4. Legg til et intervall i millisekunder. Utløseren aktiveres i henhold til det angitte intervallet (f.eks. hvert 5000. millisekund).
  5. Legg til en grenseverdi for å angi den maksimale antallet ganger utløseren skal aktiveres. Hvis du ikke angir en grense, aktiverer utløseren hendelser kontinuerlig frem til brukeren forlater siden.
  6. I Slå på denne utløseren når alle disse vilkårene er oppfylt-delen angir du en variabel, operator og verdi. Dette sikrer at utløserlytteren bare er slått på når det er nødvendig, for å bidra til at du oppnår bedre resultater på nettstedet.
  7. Lagre utløseren og publiser beholderen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
102259
false
false