G Suite artık Google Workspace oldu: Çalışmalarınız için işletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey burada.

Tetikleyiciler hakkında

Etiketler etkinlikler gerçekleştiğinde etkinleşir. Google Etiket Yöneticisi'nde bir tetikleyici, web sayfanızdaki veya mobil uygulamanızdaki form gönderimi, düğme tıklaması veya sayfa görüntüleme gibi belirli etkinlik türlerini izler. Belirtilen etkinlik tespit edildiğinde tetikleyici etikete etkinleşmesini bildirir. Her etiket, etkinleşmek için en az bir tetikleyiciye sahip olmalıdır.

Tetikleyiciler sayfadaki kod veya uygulama yürütüldüğünde değerlendirilir ve ilişkili etiketler tetikleyici koşulları karşılandığında etkinleşir veya engellenir.

Yeni bir tetikleyici oluşturma

Yeni bir tetikleyici oluşturmak için:

 1. Etiketler ve sonra Yeni'yi tıklayın.
 2. Tetikleyici Yapılandırması'nı tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz tetikleyici türünü seçin.
 4. Seçilen tetikleyici türü için kurulumu tamamlayın.

Etiket tanımından tetikleyici oluşturma

Etiket yapılandırması sırasında yeni bir tetikleyici oluşturabilirsiniz. Herhangi bir etiket yapılandırması sayfasından:

 1. Tetikleyici'yi tıklayın.
 2. Ekle Ekle'yi tıklayın.
 3. Tetikleyici Yapılandırması'nı tıklayın.
 4. Oluşturmak istediğiniz tetikleyici türünü seçin.
 5. Seçilen tetikleyici türü için kurulumu tamamlayın.

Tetikleyiciyi düzenleme

Mevcut bir tetikleyiciyi düzenlemek için:

 1. Tetikleyiciler'i tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz tetikleyicinin adını tıklayın.
 3. Tetikleyiciyi düzenlemek için Tetikleyici Yapılandırması'nı tıklayın.
 4. Seçilen tetikleyici için kopyalama, silme, değişiklikleri görüntüleme veya notları gösterme işlemlerinden herhangi birini gerçekleştirmek istiyorsanız Diğer diğer işlemler'i tıklayın.

Tetikleyici filtreleri

Yeni tetikleyiciler, varsayılan olarak, ilişkili etkinlik türü için tüm etkinliklerde etkinleşir. Tetikleyici filtrelerini kullanarak bir tetikleyicinin ne zaman etkinleşeceğini belirtebilirsiniz. Bir filtreyi etkinleştirmek için tetikleyici yapılandırması sayfasında "Bu tetikleyici şu koşulda etkinleşir:" seçeneğini bulun ve "Bazı <etkinlik>"i seçin. Burada <etkinlik>, üzerinde çalışmak istediğiniz etkinliğin türüdür.

Her filtre bir Değişken, bir Operatör ve bir Değer'den oluşur:

Değişken (menü) Operatör (menü) Değer (metin alanı)
Uygun mevcut Etiket Yöneticisi değişkenini seçin, yeni bir yerleşik değişken ekleyin veya bu menüden yeni bir değişken oluşturun. Menüden bir operatör seçin (ör. şuna eşittir:, içerir, küçüktür, şu RegEx ile eşleşir: vb.) Etiket Yöneticisi, sağladığınız değeri çalışma zamanında değişkendeki değerle karşılaştırır. Uygun bir metin değeri girin.

Örneğin, sayfa görüntüleme etkinliğine dayanan ve aşağıdaki filtreyi içeren bir tetikleyiciye sahip etiket, tüm ürün sayfalarında /products/ ifadesinin URL'nin tahmin edilebilir bir parçası olduğu web sitesinde bir etiketi tetiklemek için kullanılabilir:

Sayfa URL'si /products/'ı içerir

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
102259
false