Om utlösare

Taggar aktiveras när en viss händelse inträffar. I Google Taggstyrning bevakar en utlösare din webbsida eller mobilapp och reagerar på vissa typer av händelser, t.ex. formulärsändningar, knappklick eller sidvisningar. Utlösaren aktiverar taggen när den specificerade händelsen upptäcks. En tagg måste ha minst en utlösare för att kunna aktiveras.

Utlösarna utvärderas när kod på sidan eller i appen körs och tillhörande taggar aktiveras eller blockeras när villkoren för utlösaren är uppfyllda.

Skapa en ny utlösare

Så här skapar du en utlösare:

 1. Klicka på Taggar följt av Ny.
 2. Klicka på Utlösarkonfiguration.
 3. Välj en typ av utlösare.
 4. Slutför installationen av den valda utlösartypen.

Skapa en utlösare av en taggdefinition

Du kan skapa en utlösare under taggkonfigurationen. Gör så här på en taggkonfigurationssida:

 1. Klicka på Utlösare.
 2. Klicka på Lägg till Lägg till.
 3. Klicka på Utlösarkonfiguration.
 4. Välj en typ av utlösare.
 5. Slutför installationen av den valda utlösartypen.

Redigera en utlösare

Så här ändrar du en befintlig utlösare:

 1. Klicka på Utlösare.
 2. Klicka på utlösarens namn.
 3. Klicka på Utlösarkonfiguration.
 4. Klicka på Mer fler åtgärder för att kunna att kopiera, radera, visa ändringar eller visa anteckningar för den valda utlösaren.

Utlösarfilter

Nya utlösare aktiverar taggar för alla händelser som är kopplade till händelsetypen. Med hjälp av utlösarfilter kan du också ange när en utlösare ska aktivera taggar. Om du vill aktivera ett filter letar du reda på ”Utlösaren aktiveras” längst ned på en utlösarkonfigurationssida. Sedan väljer du Viss <event>, där <event> är typen av händelse du vill arbeta med.

Varje filter består av en variabel, en operator och ett värde:

Variabel (meny) Operator (meny) Värde (textfält)
Välj en befintlig Taggstyrning-variabel, lägg till en ny inbyggd variabel eller skapa en ny variabel från den här menyn. Välj en operator på menyn, t.ex. lika med, innehåller, mindre än, matchar RegEx osv. Taggstyrning jämför värdet med variabelns värde vid körning. Ange ett textvärde.

Ett exempel: En utlösare som baseras på en sidvisningshändelse med följande filter och som aktiverar en tagg på en webbplats där /products/ är en förutsägbar del av webbadressen på alla produktsidor:

Sidwebbadress innehåller /products/

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?