Bildirim

G Suite artık Google Workspace oldu: Çalışmalarınız için işletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey burada.

Özel etkinlikler

Özel etkinlikler, web sitenizde veya mobil uygulamanızda gerçekleşen ve standart yöntemlerle işlenmeyen etkileşimleri izlemek için kullanılır. Form gönderme işlemlerini izlemek istediğiniz, ancak form için varsayılan davranışın değiştirildiği durumlar (ör. submit (gönderme) tarayıcı etkinliğinin geçersiz kılınmış olması), özel etkinliklerin en sık kullanıldığı durumlardır.

Özel etkinlik tetikleyicisi

Yeni bir özel etkinlik tetikleyicisi oluşturmak için:

 1. Tetikleyiciler ve sonra Yeni'yi tıklayın.
 2. Tetikleyici Yapılandırması'nı tıklayın ve Özel Etkinlik tetikleyici türünü seçin.
 3. Bir etkinlik adı girin. Bu alanın normal ifadeleri işlemesine izin vermek için "normal ifade eşlemeyi kullan"ı seçin.

Örnek yapılandırma

"button1-click" adlı bir özel etkinlik, veri katmanına aktarıldığında bir etiketi tetikleyecek olan örnek web yapılandırması aşağıda verilmiştir:

 1. Düğme tıklandığında etkinliği veri katmanına aktaracak olan kodu ekleyin:
  ​<a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});">Button 1</a>
 2. Yeni bir özel etkinlik tetikleyicisi oluşturun. Yeni etiketinizin Tetikleyici Yapılandırması bölümünde şu ayarları kullanın:
  Etkinlik adı: button1-click
  Bu tetikleyici şu koşulda etkinleşir: Tüm Özel Etkinlikler

Bu tetikleyici bir etikete uygulandığında, varsayılan gönderme etkinliği geçersiz kılınmış olsa bile etiket tetiklenir. Belirtilen düğme tıklandığında, button1-click değerine sahip bir özel etkinlik, veri katmanına aktarılır. Daha sonra Etiket Yöneticisi, button1-click değerini bir özel etkinlik değeri olarak algılar ve etiketi etkinleştirir.

Etkinlikle birlikte birden çok değişken göndermek için dataLayer.push() kullanın. Örneğin: Özel etkinlik adıyla birlikte bir dönüşüm değeri gönderin:

dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});

Etiket Yöneticisi'nde veri katmanı değişkenini oluşturun ve Google Ads dönüşüm izleme etiketinizin dönüşüm değeri alanında bu değişkeni kullanın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü