Varsel

G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Egendefinerte hendelser

Egendefinerte hendelser brukes til å spore interaksjoner som finner sted på nettstedet ditt eller i mobilappen din, som ikke håndteres av standardmetoder. Den vanligste måten å bruke dette på, er når du ønsker å spore skjemainnsendinger, men standardatferdene til skjemaet er endret (f.eks. som følge av overstyring av innsendingshendelsen i nettleseren).

Utløsere for egendefinerte hendelser

Slik oppretter du nye utløsere for egendefinerte hendelser:

 1. Klikk på Utløsere etterfulgt av Ny.
 2. Klikk på Utløserkonfigurasjon og velg Egendefinert hendelse-utløsertypen.
 3. Skriv inn et hendelsesnavn. Velg bruk samsvar med regulært uttrykk for å tillate at regulære uttrykk håndteres i dette feltet.

Eksempel på konfigurasjon

Her er et eksempel på en konfigurasjon for nettet som utløser en tag når en egendefinert hendelse kalt «button1-click» blir overført til datalaget:

 1. Legg til kode som overfører hendelsen til datalaget når noen klikker på knappen.
  ​<a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});">Button 1</a>
 2. Opprett en ny utløser for egendefinert hendelse. Bruk innstillingene nedenfor i Utløsekonfigurasjon-delen av den nye taggen din:
  Hendelsesnavn: button1-click
  Denne utløseren utløses ved: alle egendefinerte hendelser

Når denne utløseren tas i bruk på en tag, utløses taggen, selv når hendelsen for standardinnsending overstyres. Når noen klikker på den aktuelle knappen, blir det overført en egendefinert hendelse med verdien «button1-click» til datalaget. Tag Manager registrerer deretter «button1-click» som en verdi for en egendefinert hendelse, og taggen utløses.

Du kan bruke dataLayer.push() til å sende flere variabler sammen med hendelsen. Du kan for eksempel sende en konverteringsverdi med det egendefinerte hendelsesnavnet:

dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});

Deretter kan du opprette variabelen for datalaget i Tag Manager, og bruke denne variabelen i Konverteringsverdi-feltet i taggen for Google Ads-konverteringssporing.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny