Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Reguła oparta na głębokości przewijania

Mierzenie zdarzeń przewijania w Menedżerze tagów Google

Regułę opartą na głębokości przewijania można stosować do uruchamiania tagów w zależności od tego, jaką część strony internetowej użytkownik przewinął w dół. Aby skonfigurować regułę opartą na głębokości:

 1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
 2. Kliknij Skonfiguruj regułę i wybierz typ reguły Oparta na głębokości przewijania.
 3. Wybierz opcje głębokości przewijania.
 4. Wybierz, kiedy reguła ma zostać włączona.

Opcje głębokości przewijania

Wybierz właściwe opcje głębokości przewijania:

 • Głębokość przewijania w pionie: uruchamia się na podstawie tego, jaką część strony użytkownik przewinął w dół.
 • Głębokość przewijania w poziomie: uruchamia się na podstawie tego, jaką część strony użytkownik przewinął w prawo.

Zarówno do głębokości przewijania w pionie, jak i w poziomie można używać tej samej reguły. Głębokości przewijania możesz ustawić w postaci wartości procentowej (odsetka wysokości i szerokości strony) lub liczby pikseli. Wystarczy wpisać jedną dodatnią liczbę całkowitą lub więcej takich liczb oddzielonych przecinkami i przedstawiających wartości procentowe lub piksele.

Jeśli na przykład wybierzesz opcję wartości procentowych, możesz wpisać wartości 10, 50, 90, aby ustalić, że reguła będzie się uruchamiać po przewinięciu 10%, 50% i 90% wysokości strony. Jeśli reguła zostanie zastosowana do tagu i użytkownik przewinie stronę w dół do znacznika 90%, tag uruchomi się trzy razy – po jednym razie przy znaczniku 10%, 50% i 90%.

Reguła zadziała tylko raz na dany próg na stronie. Jeśli użytkownik przewinie z powrotem w górę strony, reguła nie uruchomi się ponownie, chyba że strona zostanie ponownie załadowana lub użytkownik przejdzie na nową, która używa tej samej reguły.

W przypadku nieograniczonego (dynamicznego) przewijania stron lub stron znacznie różniących się rozmiarami lepsze efekty może przynieść stosowanie reguły opartej na widoczności elementu.
Jeśli po wczytaniu strony w widocznym obszarze znajdzie się określona głębokość przewijania, reguła uruchomi się, nawet jeśli użytkownik nie przewinie strony.

Gdy włączy się reguła oparta na głębokości przewijania, automatycznie wypełnią się pola następujących zmiennych:

 • Próg głębokości przewijania: wartość liczbowa wskazująca głębokość przewijania, która spowodowała uruchomienie reguły. W przypadku progów procentowych jest to wartość liczbowa z zakresu 0–100. W przypadku pikseli jest to wartość liczbowa przedstawiająca określoną progową liczbę pikseli.Pamiętaj, że jeśli ustawisz zmienną na 0, w raportach pojawi się wartość (not set) (nie ustawiono).
 • Jednostki głębokości przewijania: liczba pikseli lub wartość procentowa wskazująca jednostkę określoną dla progu, który spowodował uruchomienie reguły.
 • Kierunek głębokości przewijania: może być pionowy lub poziomy i oznacza kierunek przewijania w stronę progu, który spowodował uruchomienie reguły.

Wybierz, kiedy reguła ma zostać włączona

W menu „Włącz regułę podczas tego zdarzenia” możesz określić, kiedy reguła ma wyłapywać pasujące interakcje.

 • Container Load (gtm.js): włącz jak najszybciej po rozpoczęciu wczytywania strony.
 • DOM Ready (gtm.dom): włącz, gdy DOM będzie gotowy do analizy.
 • Window Load (gtm.load) (domyślnie): włącz, kiedy na stronie wczytają się wszystkie początkowe treści.
Uwaga: ponieważ reguła oparta na głębokości przewijania próbuje obliczyć wymiary strony po jej wczytaniu, przed włączeniem reguły zaleca się poczekać, aż okno zostanie w pełni załadowane. Dlatego opcją domyślną jest zdarzenie Window Load (gtm.load).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14613887962133187406
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
102259