Varsel

G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Utløsere for rulledybde

Mål rullehendelser i Google Tag Manager

Utløseren for rulledybde brukes til å utløse tagger basert på hvor langt en bruker har rullet ned på en nettside. Sånn kan du konfigurere utløsere for rulledybde:

 1. Klikk på Utløsere etterfulgt av Ny.
 2. Klikk på Utløserkonfigurasjon, og velg utløsertypen Rulledybde.
 3. Velg alternativer for rulledybde.
 4. Velg når utløseren skal aktiveres.

Alternativer for rulledybde

Velg alternativene du vil bruke for rulledybde:

 • Vertikale rulledybder: Utløseren aktiveres på grunnlag av hvor langt ned brukeren har rullet på siden.
 • Horisontale rulledybder: Utløseren aktiveres på grunnlag av hvor langt til høyre brukeren har rullet på siden.

Det kan brukes verdier for både vertikale og horisontale rulledybder i samme utløser. Angi rulledybden enten som en prosentandel av sidens høyde og bredde, eller i piksler. Skriv inn én eller flere prosent- eller pikselverdier som positive heltall atskilt med komma.

Du kan for eksempel velge Prosentandeler og skrive inn 10, 50, 90 for å angi utløserpunkter på 10 %, 50 % og 90 % av sidens høyde. Når denne utløseren brukes på en tag, og en bruker ruller 90 % ned mot bunnen av siden, blir taggen aktivert tre ganger: én gang på 10 %, én gang på 50 % og én gang på 90 %.

Utløseren aktiveres bare én gang for hver terskel på hver side. Selv om brukeren ruller opp igjen, blir ikke utløseren aktivert på nytt med mindre siden oppdateres eller brukeren navigerer til en ny side som bruker samme utløser.

For sider som ruller uendelig (dynamisk), eller sider som varierer vesentlig i størrelse, er det bedre å bruke utløseren for elementsynlighet.
Hvis en spesifisert rulledybde er innenfor det synlige området når siden lastes inn, blir utløseren aktivert selv om brukeren ikke har fysisk rullet på siden.

Når en utløser for rulledybde aktiveres, blir disse variablene automatisk utfylt:

 • Terskel for rulledybde: Dette er en numerisk verdi som angir rulledybden som aktiverte utløseren. Prosentterskelen har en numerisk verdi (0–100). Pikselterskelen er en numerisk verdi som representerer antallet piksler spesifisert som terskelen. Merk deg at hvis du angir verdien som 0, vises den som (ikke angitt) i rapporter.
 • Rulledybdeenheter: «Piksler» eller «prosent» angir terskelen som medførte at utløseren ble aktivert.
 • Rulleretning: «Vertikal» eller «horisontal» viser retningen for terskelen som medførte at utløseren ble aktivert.

Velg når utløseren skal aktiveres

Med «Slå på denne utløseren for»-menyen kan du angi når denne utløseren skal begynne å lytte etter relevante interaksjoner.

 • Beholderbelastning (gtm.js): Denne utløseren aktiveres så fort som mulig etter at innlastingen av siden begynner.
 • DOM-klar (gtm.dom): Denne utløseren aktiveres så fort DOM-elementet kan parses.
 • Vindusbelastning (gtm.load) (standard): Denne utløseren aktiveres så fort alt det innledende innholdet på siden er lastet inn.
Merk: Ettersom utløseren for rulledybde forsøker å beregne dimensjonene på en side når siden lastes inn, er det best å vente til vinduet er helt innlastet før denne utløseren blir aktivert. Det er derfor «Vindusbelastning (gtm.load)» er standardalternativet.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
9609422832957457010
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
102259