Melding

G Suite heet nu Google Workspace: alles wat u nodig heeft voor uw werk.

Scrolldieptetrigger

Scrollgebeurtenissen meten in Google Tag Manager

De scrolldieptetrigger wordt gebruikt om tags te activeren op basis van hoe ver de gebruiker op een webpagina omlaag heeft gescrolld. Volg de onderstaande stappen om een scrolldieptetrigger te configureren:

 1. Klik op Triggers en dan Nieuw.
 2. Klik op Triggerconfiguratie en kies het triggertype Scrolldiepte.
 3. Selecteer de gewenste opties voor de scrolldiepte.
 4. Selecteer wanneer de trigger moet worden ingeschakeld.

Opties voor de scrolldiepte

Selecteer de gewenste opties voor de scrolldiepte:

 • Diepten voor verticaal scrollen wordt geactiveerd op basis van hoe ver een gebruiker op de pagina omlaag heeft gescrolld.
 • Diepten voor horizontaal scrollen wordt geactiveerd op basis van hoe ver een gebruiker op de pagina naar rechts heeft gescrolld.

U kunt diepten voor zowel verticaal als horizontaal scrollen in dezelfde trigger gebruiken. Stel de scrolldiepten in als percentages van de hoogte en breedte van de pagina of als pixels. Geef een of meer positieve, hele getallen op, gescheiden door komma's, die staan voor de percentages of het aantal pixels.

Selecteer bijvoorbeeld Percentages en geef 10, 50, 90 op om triggerpunten in te stellen op 10%, 50% en 90% van de paginahoogte. Wanneer deze trigger wordt toegepast op een tag en een gebruiker op de pagina omlaag scrollt tot aan 90% van de paginahoogte, wordt de tag 3 keer geactiveerd: bij 10%, bij 50% en bij 90%.

Per pagina wordt de trigger slechts eenmaal per drempel geactiveerd. Als de gebruiker weer omhoog scrollt, wordt de trigger niet opnieuw geactiveerd. Dit gebeurt pas weer als de pagina opnieuw wordt geladen of als de gebruiker naar een andere pagina met dezelfde trigger navigeert.

Voor pagina's met oneindig (dynamisch) scrollen of pagina's die sterk variëren in grootte, kunt u beter de trigger voor zichtbaarheid van elementen gebruiken.
Als een opgegeven scrolldiepte zichtbaar is in het kijkvenster wanneer de pagina wordt geladen, wordt de trigger geactiveerd zonder dat de gebruiker daadwerkelijk op de pagina heeft gescrolld.

Wanneer een scrolldieptetrigger wordt geactiveerd, worden de volgende variabelen automatisch ingevuld:

 • Scroll Depth Threshold: Een numerieke waarde die aangeeft bij welke scrolldiepte de trigger werd geactiveerd. Voor percentagedrempels is dit een numerieke waarde (0-100). Voor pixels is dit een numerieke waarde voor het aantal pixels dat als drempel is opgegeven.Als u de variabele instelt op 0, wordt dit in rapporten weergegeven als (niet ingesteld).
 • Scroll Depth Units: De waarde is pixels of percent en geeft de eenheid aan die is opgegeven voor de drempel waarbij de trigger werd geactiveerd.
 • Scroll Direction: De waarde is vertical of horizontal en geeft de richting aan van de drempel waarbij de trigger werd geactiveerd.

Selecteren wanneer de trigger moet worden ingeschakeld

Het menu Schakel deze trigger in op geeft aan wanneer deze trigger moet beginnen met controleren op relevante interacties.

 • Container Load (gtm.js): inschakelen zo snel mogelijk nadat de pagina is geladen.
 • DOM Ready (gtm.dom): inschakelen wanneer het DOM klaar is om te worden geparseerd.
 • Window Load (gtm.load) (standaard): inschakelen nadat alle initiële content op de pagina is geladen.
Opmerking: De scrolldieptetrigger probeert de afmetingen van een pagina te meten wanneer deze is geladen. U kunt deze trigger daarom beter pas inschakelen wanneer het venster volledig is geladen. Om die reden is Window Load (gtm.load) de standaardoptie.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
6949833878615624370