G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Utløser for skjemainnsending

Bruk utløseren for skjemainnsending i Google Tag Manager til å utløse tagger når skjemaer er sendt.

Slik konfigurerer du utløsere for skjemainnlegging:

  1. Klikk på Utløsere og så Ny.
  2. Klikk på Utløserkonfigurasjon og velg Skjemainnsending-utløsertypen.

Med «Vent på tagger»-alternativet kan du legge inn en forsinkelse på skjemainnsendelser slik at alle taggene som er avhengige av denne utløseren, er utløst, eller det spesifiserte tidsavbruddet er utløpt, avhengig av hva som inntreffer først. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir trege tagger kanskje ikke utløst før den neste siden lastes inn etter at skjemaet blir sendt inn.

Med «Kontrollér godkjenning»-alternativet angis det at utløseren bare skal utløses hvis skjemaet blir sendt. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, skal utløseren utløses hver gang en bruker prøver å sende inn skjemaet.

Merk: Du oppnår de beste resultatene ved å spesifisere betingelser (f.eks. en bestemt nettadresse) der du forventer at skjemainnsendingen finner sted. Velg «Enkelte skjemaer» under «Denne utløseren utløses ved», og skriv inn et utløserfilter som angir hvor skjemahandlingen skal forekomme.

Når det kjøres en utløser for skjemainnsending, blir følgende innebygde variabler utfylt:

  • Form Element (Skjemaelement): skjemaelementet som ble klikket på
  • Form Classes (Skjemaklasser): en samling av verdiene i skjemaets klasseattributt
  • Form ID (Skjema-ID): ID-attributtet for skjemaelementet
  • Form Target (Skjemamål): målattributtet for skjemaelementet
  • Form URL (Skjemanettadresse): href-attributtet for det eventuelle skjemaelementet
  • Form Text (Skjematekst): den synlige teksten på innsiden av skjemaet
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
102259
false
false