Reguljära uttryck och CSS-väljare som operatorer

Du kan använda reguljära uttryck (regex) och CSS-väljare som operatorer överallt där utlösarfilter används. När du ställer in ett reguljärt uttryck eller en CSS-väljare som operator för en utlösare kan du ange om utlösaren ska matcha regeln eller inte.

Reguljärt uttryck

Alternativet ”matchar regex” gör att du kan implementera reguljära uttryck i Google Taggstyrning för matchning av textmönster. Regex är användbart för att uttrycka mer komplexa typer av regler som ”aktivera taggen när webbadressen börjar med A och slutar med B eller C”.

Om detta reguljära uttryck till exempel används med en webbadressvariabel matchar uttrycket alla sidor där strängen ”pro” ingår i webbadressen, som ”products”, ”promotions”, ”professionals” och ”processes”.

/pro/

CSS-väljare

Med CSS-väljaren kan du inrikta dig på specifika HTML-element. Om detta reguljära uttryck till exempel används med en klickelementvariabel matchat uttrycket klick på alla element med värdet ”purchase” på class-attributet som är underordnade ett överordnat element med värdet ”promo” på ID-attributet.

#promo .purchase

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?