G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Tillägg för databearbetning

Villkoren för databehandling med Google Ads är avsedda för företag som omfattas av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets allmänna dataskyddsförordning (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA) eller andra liknande lagar och regler. Villkoren för databehandling med Google Ads efterträder och ersätter föregående tillägg för databearbetning för Google Analytics (inklusive det tyska tillägget för databearbetning för Analytics).

Google Taggstyrning-kunder som har avtal direkt med Google kan godkänna Villkoren för databehandling med Google Ads i avsnittet Administratör i kontoinställningarna. För att omfattas av Villkoren för databehandling med Google Ads måste Google Taggstyrning Standard- och Tag Manager 360-kunder med verksamhet utanför EES, Förenade kungariket eller Schweiz godkänna dessa villkor i förväg i sina kontoinställningar. Google Taggstyrning Standard- och Tag Manager 360-kunder med verksamhet i EES, Förenade kungariket eller Schweiz behöver inte vidta sådana åtgärder, eftersom Villkoren för databehandling med Google Ads redan har införlivats i dessa kunders villkor.

Obs! Google Tag Manager 360-Försäljningspartner och Kunder som köper Google Tag Manager 360 via en Försäljningspartner (”Återförsäljningskunder”) är inte behöriga att godkänna Villkoren för databehandling med Google Ads utan måste ingå ett separat databehandlingsavtal med Google eller sin Försäljningspartner. Godkännande av Villkoren för databehandling med Google Ads av Google Tag Manager 360-Försäljningspartner och Återförsäljningskunder via Google Analytics-gränssnittet är inte giltigt och utgör inget bindande avtal mellan Google och dessa Återförsäljningskunder. Observera dock att denna begränsning inte gäller Google Taggstyrning- och Tag Manager 360-kunder som har godkänt andra Google Taggstyrning-villkor direkt med Google.

Godkänna tillägget för databearbetning

Om du angav att du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) när du skapade ditt konto, har du redan godkänt tillägget för databearbetning som en del av användarvillkoren. Användare som angav ett annat land (eller inte angav ett land vid registreringen) bör följa dessa steg för att godkänna det senaste Tillägget för databearbetning:

  1. Öppna ditt Google Taggstyrning-konto.
  2. Gå till Administratörföljt av Kontoföljt av Kontoinställningar.
  3. Klicka på Visa tillägget för databearbetning (eller Läs tillägg), sedan på Godkänn och Spara.

Ange kontaktuppgifter

Om du accepterar villkoren för databearbetning behöver du också lämna följande uppgifter genom att klicka på Hantera DPA-uppgifter:

  • Juridisk person: En juridisk person är det registrerade namn på företaget som används för ekonomiska och juridiska ändamål. Ett företag kan ha fler än en juridisk person.
  • Primär kontakt (även E-postadress för aviseringar): Den kontakt som får meddelanden som rör Villkoren för databehandling med Google Ads.
  • Dataskyddsansvarig: Den person som, där det är tillämpligt, ska säkerställa att villkoren i GDPR efterlevs.
  • EES-representant: Den person som, där det är tillämpligt, ska representera kunder utanför EU med avseende på deras åtaganden enligt GDPR.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
102259
false
false