Aneks o przetwarzaniu danych

Zasady przetwarzania danych Google Ads są przeznaczone dla firm, które są zarejestrowane na terytorium Szwajcarii albo państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub podlegają krajowym zapisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zasady przetwarzania danych Google Ads zastąpią dotychczasowy Aneks o przetwarzaniu danych Analytics (w tym niemiecki Aneks o przetwarzaniu danych Analytics).

Użytkownicy Google Analytics, którzy mają zawartą z Google bezpośrednią umowę konsumencką, mogą zaakceptować zasady przetwarzania danych Google Ads w sekcji Administracja na karcie Ustawienia konta. Klienci, których firmy są zarejestrowane poza EOG i Szwajcarią, muszą sami zdecydować się na akceptację zasad przetwarzania danych Google Ads w Ustawieniach konta, aby te zasady ich obowiązywały. Standardowi klienci Google Analytics, których firmy są zarejestrowane na terenie EOG lub Szwajcarii, nie muszą podejmować żadnych działań.

Uwaga: partnerzy handlowi Google Analytics 360 i klienci, którzy zakupili usługę Google Analytics 360 u partnera handlowego („Klienci pozyskani w ramach odsprzedaży”), nie mogą zaakceptować zasad przetwarzania danych Google Ads. W zamian muszą podpisać z Google lub ze swoim partnerem handlowym osobną umowę o przyjęciu zasad przetwarzania danych. Zaakceptowanie zasad przetwarzania danych Google Ads przez partnerów handlowych Google Analytics 360 oraz klientów pozyskanych w ramach odsprzedaży w interfejsie użytkownika Google Analytics będzie nieważne i nie spowoduje zawarcia wiążącej umowy między Google a takimi klientami.

Akceptacja Aneksu o przetwarzaniu danych

Jeśli podczas tworzenia konta wskazałeś, że Twoja firma znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zaakceptowałeś już Aneks o przetwarzaniu danych w ramach warunków korzystania z usługi. Użytkownicy, którzy wskazali inny kraj (lub nie wskazali kraju podczas rejestracji), powinni wykonać następujące czynności, aby zaakceptować najnowszy Aneks o przetwarzaniu danych:

  1. Wejdź na konto Menedżer tagów Google.
  2. Otwórz stronę Administracja a potem Konto a potem Ustawienia konta.
  3. Kliknij Zobacz treść Zmiany w zasadach przetwarzania danych (lub Zobacz treść Zmiany), następnie Zaakceptuj, a na koniec Zapisz.

Wymagane dane kontaktowe

Jeśli zaakceptujesz zasady przetwarzania danych, będziesz musiał kliknąć Zarządzaj szczegółami DPA i podać następujące informacje:

  • Podmiot prawny: jest to zarejestrowana nazwa Twojej organizacji na potrzeby kwestii finansowych i prawnych. Organizacja może mieć więcej niż jedną nazwę.
  • Główna osoba kontaktowa (lub „Adres e-mail do powiadomień”): osoba kontaktowa, do której będą wysyłane powiadomienia związane z zasadami przetwarzania danych Google Ads.
  • Inspektor ochrony danych: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do nadzorowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  • Przedstawiciel Europejskiego Obszaru Gospodarczego: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do reprezentowania klientów spoza UE w sprawach związanych z ich zobowiązaniami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?