Melding

De Google Analytics: GA4-configuratietag is nu de Google-tag. GA4-configuratietags in een webcontainer worden vanaf september automatisch gemigreerd. Uw bestaande meting verandert niet en u hoeft verder niets te doen. Meer informatie

Amendement gegevensverwerking

De Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads zijn bedoeld voor bedrijven die onder het bereik vallen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de Europese Economische Ruimte (EER), de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) of andere vergelijkbare regelgeving. De Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads vervangen het eerdere Amendement gegevensverwerking van Google Analytics (waaronder het Duitse Amendement gegevensverwerking voor Analytics).

Google Tag Manager-klanten die een rechtstreeks klantcontract met Google hebben, kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads accepteren in het gedeelte Beheer in hun accountinstellingen. Google Tag Manager Standard- en Tag Manager 360-klanten met bedrijven die buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland zijn gevestigd, kunnen pas akkoord gaan met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads als ze proactief dergelijke voorwaarden hebben geaccepteerd in hun accountinstellingen. Google Tag Manager Standard- en Tag Manager 360-klanten met bedrijven die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland zijn gevestigd, hoeven dergelijke maatregelen niet te nemen omdat de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads al in de voorwaarden van dergelijke klanten zijn opgenomen.

Let op: Google Tag Manager 360-verkooppartners en klanten die Google Tag Manager 360 kopen via een verkooppartner ('Resaleklanten'), kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads niet accepteren. In plaats daarvan moeten ze afzonderlijke gegevensverwerkingsvoorwaarden afsluiten met Google of hun verkooppartner. Het accepteren van de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads door Google Tag Manager 360-verkooppartners en Resaleklanten via de UI van Google Analytics is ongeldig en resulteert niet in een bindende overeenkomst tussen Google en de betreffende Resaleklant. Houd er wel rekening mee dat deze beperking niet geldt voor Google Tag Manager- of Tag Manager 360-klanten die andere Google Tag Manager-voorwaarden rechtstreeks bij Google hebben geaccepteerd.

Het Amendement gegevensverwerking accepteren

Als u heeft aangegeven dat u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevond toen u uw account maakte, heeft u het Amendement gegevensverwerking al geaccepteerd als deel van de servicevoorwaarden. Gebruikers die een ander land hebben opgegeven (of geen land hebben opgegeven toen ze zich aanmeldden), moeten deze stappen volgen om het meest recente Amendement gegevensverwerking te accepteren:

  1. Open uw Google Tag Manager-account.
  2. Ga naar Beheer en dan Account en dan Accountinstellingen.
  3. Klik op Amendement gegevensverwerking bekijken (of Amendement bekijken), klik vervolgens op Accepteren en klik ten slotte op Opslaan.

Contactgegevens verstrekken

Als u de Voorwaarden voor gegevensverwerking accepteert, moet u ook de volgende informatie verstrekken door te klikken op DPA-gegevens beheren:

  • Juridische entiteit: Een juridische entiteit is de geregistreerde naam van uw organisatie die wordt gebruikt voor de adressering van financiële en juridische aangelegenheden. Uw organisatie kan meerdere juridische entiteiten hebben.
  • Primair contact (ook bekend als e-mailadres voor meldingen): De contactpersoon aan wie berichten met betrekking tot de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads worden gestuurd.
  • Functionaris voor gegevensbescherming: De persoon die (waar van toepassing) zorgt dat de vereisten van de AVG worden nageleefd.
  • EER-vertegenwoordiger: De persoon die (waar van toepassing) klanten vertegenwoordigt die niet zijn gevestigd in de EU met betrekking tot hun verplichtingen volgens de AVG.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
15701817563187786731
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
102259