התראה

The Google Analytics: GA4 Configuration tag is now the Google tag. GA4 Configuration tags in a web container will be automatically migrated starting in September. There are no changes to your existing measurement and there is no action required from you. Learn more

תיקון לעיבוד נתונים

תנאי Google Ads לעיבוד מידע נועדו לעסקים שעליהם חלים התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) באזור הכלכלי האירופי (EEA), חוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה (California Consumer Privacy Act = CCPA) או חוקים דומים אחרים. תנאי Google Ads לעיבוד מידע מחליפים את התיקון הקודם לעיבוד נתונים ב-Google Analytics (כולל התיקון לעיבוד נתונים ב-Analytics בגרמניה).

לקוחות Google Tag Manager שיש להם חוזה ישיר עם Google יכולים לאשר את תנאי עיבוד הנתונים של Google Ads בקטע 'ניהול' בהגדרות החשבון שלהם. כדי לקבל על עצמם את תנאי עיבוד הנתונים של Google Ads, לקוחות Google Tag Manager Standard ו-Tag Manager 360 עם עסקים מחוץ ל-EEA או לבריטניה או שווייץ צריכים לאשר את הפעולה באופן יזום בהגדרות החשבון. לקוחות Google Tag Manager Standard ו-Tag Manager 360 עם עסקים שהוקמו ב-EEA או בבריטניה או בשווייץ לא צריכים לעשות זאת, כי תנאי Google Ads לעיבוד מידע כבר כלולים בתנאים שהלקוחות האלה מחויבים להם.

שימו לב: שותפים שמוכרים את Google Tag Manager 360 ולקוחות שרכשו את המוצר Google Tag Manager 360 מהשותפים האלה (להלן "לקוחות מכירה חוזרת") לא יכולים להסכים לתנאי עיבוד הנתונים של Google Ads. במקום להסכים לתנאים האלה הם יצטרכו לחתום על הסכם נפרד של תנאי עיבוד נתונים עם Google או עם השותף שמכר להם את המוצר, בהתאמה. במקרה ששותפי מכירות ולקוחות מכירה חוזרת של Google Tag Manager 360 יסכימו לתנאי עיבוד הנתונים של Google Ads דרך ממשק המשתמש של Google Analytics, לא יהיה כל תוקף להסכמה כזו והיא לא תהווה הסכם מחייב בין Google לבין לקוחות המכירה החוזרת. עם זאת, חשוב לדעת שההגבלה הזו לא חלה על לקוחות ב-Google Tag Manager או Tag Manager 360 שאישרו את התנאים האחרים של Google Tag Manager ישירות ב-Google.

הסכמה לתיקון לעיבוד נתונים

אם ציינתם שאתם נמצאים באזור הכלכלי האירופי (EEA) כשיצרתם את החשבון, כבר אישרתם את התיקון לעיבוד הנתונים כחלק מהתנאים וההגבלות. משתמשים שציינו מדינה אחרת (או שלא ציינו ארץ בעת ההרשמה) צריכים לבצע את השלבים הבאים כדי לאשר את התיקון האחרון לעיבוד נתונים:

  1. פותחים את חשבון Google Tag Manager.
  2. עוברים אל ניהולואז חשבוןואז הגדרות חשבון הנתונים.
  3. לוחצים על הצגת התיקון לעיבוד הנתונים (או על בדיקת התיקון), לאחר מכן על אישור, ולבסוף על שמירה.

מתן פרטים ליצירת קשר

אם אתם מאשרים את תנאי עיבוד הנתונים, עליכם לספק גם את הפרטים הבאים בלחיצה על ניהול פרטי DPA:

  • ישות משפטית: ישות משפטית היא השם הרשום של הארגון שלכם לצרכי עניינים פיננסיים ומשפטיים. ייתכן שלארגון יש יותר מישות משפטית אחת.
  • איש הקשר הראשי (נקרא גם "כתובת האימייל לעדכונים"): איש הקשר שאליו יישלחו הודעות בכפוף לתנאים לעיבוד המידע של Google Ads.
  • אחראי להגנה על מידע: האדם האחראי, במקרים רלוונטיים, לדאוג לכך שהארגון יעמוד בסעיפי התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR).
  • נציג האזור הכלכלי האירופי (EEA): האדם הממונה, במקרים הרלוונטיים, על ייצוג לקוחות שיושבים מחוץ לאיחוד האירופי בנוגע למחויבויות שלהם תחת התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR).

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי