Dodatek o zpracování dat

Podmínky zpracování dat pro Reklamy Google jsou určeny pro firmy působící na území členského státu Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska, případně firmy, které z jiného důvodu podléhají územní platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Podmínky zpracování dat pro reklamy Google nahrazují stávající dodatek o zpracování dat ve službě Analytics (včetně dodatku o zpracování dat ve službě Analytics určeného pro Německo).

Zákazníci Google Analytics, kteří mají smlouvu uzavřenou přímo se společností Google, mohou podmínky zpracování dat pro reklamy Google přijmout v nastavení účtu v části Správa. Aby začaly tyto podmínky platit, musí je zákazníci se sídlem mimo EHP a Švýcarsko nejprve z vlastní iniciativy přijmout v nastaveních svého účtu. Standardní zákazníci GA se sídlem v EHP nebo ve Švýcarsku tento krok dělat nemusí.

Upozornění: Prodejní partneři a zákazníci služby Google Analytics 360, kteří tuto službu koupili od prodejního partnera („distribuční klienti“), nemohou podmínky zpracování dat pro reklamy Google přijmout a místo toho musí uzavřít samostatnou dohodu o podmínkách zpracování dat se společností Google nebo s prodejním partnerem. Případné přijetí podmínek zpracování dat pro reklamy Google prodejním partnerem Google Analytics 360 nebo distribučním klientem prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Google Analytics bude neplatné a neuzavře závaznou smlouvu mezi společností Google a takovým distribučním klientem.

Přijetí dodatku o zpracování dat

Pokud jste při zakládání svého účtu uvedli, že máte sídlo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), už jste dodatek o zpracování dat přijali v rámci smluvních podmínek. Uživatelé, kteří uvedli jinou zemi (nebo při registraci neuvedli žádnou), by měli dodatek o zpracování dat přijmout provedením těchto kroků:

  1. Otevřete svůj účet Správce značek Google.
  2. Přejděte do části Správce a potom Účet a potom Nastavení účtu.
  3. Klikněte na Zobrazit dodatek o zpracování dat (nebo Zobrazit dodatek), pak na Přijmout a nakonec na Uložit.

Poskytnutí kontaktních údajů

Pokud podmínky zpracování dat přijmete, je nutné ještě kliknout na SPRAVOVAT PODROBNOSTI K DPA a poskytnout následující informace:

  • Právní subjekt je registrovaný název vaší organizace pro účely řešení finančních a právních záležitostí. Organizace jich může mít více.
  • Primární kontakt (známý též jako „E-mailová adresa k zasílání oznámení“) je kontaktní osoba, které se podle podmínek zpracování dat pro reklamy Google mají zasílat oznámení.
  • Pověřenec pro ochranu údajů je určená osoba, jejímž úkolem je pomáhat v příslušných případech s plněním ustanovení GDPR.
  • Zástupce EHP je osoba určená v příslušných případech k zastupování zákazníků se sídlem mimo EU v souvislosti s jejich závazky podle nařízení GDPR.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?