การแจ้งเตือน

Google Analytics: ตอนนี้แท็กการกําหนดค่า GA4 เปลี่ยนเป็นแท็ก Google แล้ว ระบบจะย้ายข้อมูลแท็กการกําหนดค่า GA4 ในคอนเทนเนอร์ฝั่งเว็บโดยอัตโนมัติตั้งแต่เดือนกันยายน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการวัดผลที่มีอยู่ และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads มีไว้สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) หรือกฎระเบียบอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads มีผลแทนและแทนที่ "การแก้ไขการประมวลผลข้อมูลของ Google Analytics" ฉบับก่อนหน้า (รวมถึง "การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล Analytics ของเยอรมนี")

ลูกค้า Google Tag Manager ที่มีสัญญาลูกค้าโดยตรงกับ Google จะยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ได้ในส่วนการดูแลระบบภายในการตั้งค่าบัญชี หากต้องการเข้าร่วมในข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ลูกค้า Google Tag Manager มาตรฐานและ Tag Manager 360 ที่ก่อตั้งธุรกิจอยู่นอก EEA หรือสหราชอาณาจักร (UK) หรือสวิตเซอร์แลนด์จะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้นในการตั้งค่าบัญชี ลูกค้า Google Tag Manager มาตรฐาน และ Tag Manager 360 ที่ก่อตั้งธุรกิจใน EEA หรือสหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์จะไม่ต้องดำเนินการตามที่กล่าวมา เนื่องจากข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ได้รวมอยู่ในข้อกำหนดดังกล่าวของลูกค้าแล้ว

โปรดทราบว่าพาร์ทเนอร์การขายของ Google Tag Manager 360 และลูกค้าที่ซื้อ Google Tag Manager 360 ผ่านพาร์ทเนอร์การขาย ("ลูกค้าที่นำไปขายต่อ") จะไม่มีสิทธิ์ยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads และจะต้องเข้าร่วมในข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลแยกต่างหากกับ Google หรือพาร์ทเนอร์การขายตามลำดับแทน การยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads โดยพาร์ทเนอร์การขายของ Google Tag Manager 360 และลูกค้าที่นำไปขายต่อผ่าน UI ของ Google Analytics จะไม่มีผล และจะไม่ทำให้เกิดข้อตกลงผูกพันระหว่าง Google กับลูกค้าที่นำไปขายต่อรายนั้นๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อจํากัดนี้จะไม่มีผลบังคับในกรณีที่ลูกค้า Google Tag Manager หรือ Tag Manager 360 ได้ยอมรับข้อกําหนดอื่นๆ ของ Google Tag Manager กับ Google โดยตรงแล้ว

ยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล

หากระบุว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เมื่อสร้างบัญชี หมายความว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลไปแล้วในฐานะส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้ใช้ที่ระบุชื่อประเทศอื่น (หรือไม่ได้ระบุประเทศเมื่อลงชื่อสมัครใช้) ควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลใหม่ล่าสุด

  1. เปิดบัญชี Google Tag Manager
  2. ไปที่ผู้ดูแลระบบ จากนั้น บัญชี จากนั้น การตั้งค่าบัญชี
  3. คลิกดูการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (หรือตรวจสอบการแก้ไข) จากนั้นคลิกยอมรับ แล้วคลิกบันทึก

ระบุรายละเอียดติดต่อ

หากยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล คุณจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ด้วยโดยคลิกจัดการรายละเอียด DPA

  • นิติบุคคล: นิติบุคคลคือชื่อที่จดทะเบียนขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านการเงินและกฎหมาย องค์กรมีนิติบุคคลได้มากกว่า 1 ราย
  • ผู้ติดต่อหลัก (หรือที่เรียกว่า "อีเมลสำหรับรับการแจ้งเตือน"): ผู้ติดต่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนภายใต้ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: บุคคลที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ให้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR
  • ตัวแทน EEA: บุคคลที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ให้เป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งไม่ได้มีสำนักงานจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับภาระหน้าที่ภายใต้ GDPR

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก