Upozornenie

Značka Google Analytics: konfigurácia GA4 je teraz značka Google. Značky konfigurácie GA4 vo webovom kontajneri budú automaticky migrované od septembra. V existujúcom meraní nie sú potrebné žiadne zmeny a nevyžadujú sa od vás žiadne kroky. Ďalšie informácie

Zmluvné podmienky služby Správca značiek Google

Kliknutím na tlačidlo Áno nižšie alebo používaním služby Správca značiek Google („Služba“) súhlasíte vy a právny subjekt, v mene ktorého Službu používate (ak je nejaký) (súhrnne „Vy“), že Službu budete používať v súlade so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google (nájdete ich na https://www.google.com/intl/sk/policies/terms/), s Pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google (nájdete ich na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/), a s pravidlami používania služby Správca značiek Google (nájdete ich na https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/). Jednotlivé pravidlá môžu byť priebežne upravené a súhrnne ich označujeme „Zmluvné podmienky služby Správca značiek Google“.

Pravidlá používania služby Správca značiek Google

Používanie služby Správca značiek Google („Služba“) upravujú tieto pravidlá používania služby Správca značiek Google („Pravidlá používania GTM“).

Ak používate Službu na podporu produktov alebo služieb od tretej strany alebo vami navrhnutých produktov a služieb (súhrnne „Značky tretej strany“), alebo na podporu produktov alebo služieb od spoločnosti Google, vypracujete a budete dodržiavať zodpovedajúce pravidlá ochrany súkromia a budete konať v súlade s Pravidlami pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ (nájdete ich na https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html) a so všetkými príslušnými zmluvami a predpismi (aj v súvislosti so zhromažďovaním informácií) vrátane napríklad:

Ak využívate Značky tretej strany prostredníctvom Služby:

 • spoločnosť Google nezodpovedá za Značky tretej strany;
 • spoločnosť Google môže kontrolovať súlad takýchto Značiek tretej strany s Pravidlami používania GTM;
 • ručíte za to, že máte práva na nahrávanie Značiek tretej strany,
 • súhlasíte s tým, že nebudete a že nedovolíte ani tretím stranám používať Službu ani rozhrania poskytované so Službou:
  1. na zapájanie sa do alebo podporovanie akejkoľvek nezákonnej, nepovolenej, znevažujúcej alebo inak škodlivej činnosti;
  2. na deaktiváciu, rušenie alebo obchádzanie akéhokoľvek aspektu Služby;
  3. na nahrávanie akýchkoľvek údajov do služby Správca značiek Google, ktoré osobne identifikujú jednotlivca (napr. meno, e-mailová adresa alebo fakturačné údaje) alebo iné údaje, ktoré môže spoločnosť Google logicky priradiť k takýmto informáciám; alebo
  4. na prístup k iným produktom alebo službám spoločnosti Google spôsobom, ktorý porušuje príslušné podmienky týchto produktov alebo služieb.

Vaše používanie služby Hlavná stránka Google Analytics 360 upravujú doplňujúce zmluvné podmienky služby Hlavná stránka Google Analytics 360 dostupné na https://360suite.google.com/terms (alebo na inej takejto webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google poskytovať), ktoré môžu byť priebežne upravené („Zmluvné podmienky služby Hlavná stránka“).

Do rozsahu, v akom využívate Službu, vyjadrujete Vy a spoločnosť Google súhlas so zmluvnými podmienkami spracúvania údajov z reklám spoločnosti Google uvedenými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Zmluvné podmienky spracúvania“).  Spoločnosť Google nebude upravovať Zmluvné podmienky spracúvania s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené týmito Zmluvnými podmienkami spracúvania.

Naše používanie údajov služby Správca značiek Google

Môžeme zhromažďovať informácie napríklad o tom, ako sa Služba používa, ktoré značky sú nasadené a ako sú nasadené. Tieto údaje môžeme využiť na zlepšenie, údržbu, ochranu a vývoj Služby, ako je to uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia. Tieto údaje však bez Vášho súhlasu nebudeme zdieľať so žiadnou inou službou spoločnosti Google.

Dátum poslednej aktualizácie: 10. mája 2018

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
14624918744339379733
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true