Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Možnosti spuštění značky

Určete, kdy se mají na webových stránkách spouštět značky.

V nabídce Možnosti spuštění značky můžete nastavit, kdy se má značka spouštět. Tato nastavení najdete u každé definice značky ve webovém kontejneru v části Rozšířená nastavení. Máte na výběr tyto možnosti:

  • Bez omezení: Značky se spustí, když jim k tomu pravidla dají pokyn. (Tato možnost se používá pouze pro sekvence značek.)
  • Jednou za událost: Značka se spustí pouze jednou při zadané události. Tento způsob se hodí v případě, že nechcete, aby se různé části stejných dat přidaly do stejné datové vrstvy.
  • Jednou za stránku: Značka se při načtení stránky spustí jen jednou. Tato funkce se běžně využívá k načtení externí knihovny JavaScript, které při načítání stránky stačí provést jen jednou.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka