Datalagret

Google Taggstyrning fungerar bäst när det används i kombination med ett datalager. Ett datalager är ett JavaScript-objekt som skickar information från din webbplats till din Taggstyrning-behållare. Sedan kan du använda informationen för att ange variabler och aktivera utlösare i dina taggkonfigurationer.

Utvecklare bör läsa utvecklardokumentationen för mer information.

I stället för att hänvisa till variabler, transaktionsinformation, sidkategorier och andra viktiga signaler som är utspridda på sidan, kan Taggstyrning enkelt hänvisa till information som du inkluderar i datalagret. Implementeringen av ett datalager med variabler och tillhörande värden säkerställer att objekten är tillgängliga så snart du behöver dem för att aktivera taggar.

När du konfigurerar din webbplats eller mobilapp så att den fungerar med Taggstyrning och ett datalager bör du fundera på vilka typer av information datalagret ska hantera.

 • produktdata: produktens namn, pris, kategori
 • information om marknadsföringskampanj: trafikkälla, medium
 • transaktionsdata: kundvagn, betalningsdatum
 • kundinformation: ny eller återkommande kund.

Skapa en datalagervariabel

Datalagervariabler gör det möjligt för Taggstyrning att läsa värden från implementeringen av datalagret och överföra dessa till taggar, utlösare och andra variabler. Ett datalagerobjekt består av en lista över nyckel-värdepar. En nyckel är en kategori av saker, till exempel bokkategori, titel eller författare. Varje nyckel kan ha olika värden. En titelnyckel kan till exempel ha värdet ”Röda rummet”, ”Krig och fred”, ”Kosmos: En kort historik” och så vidare.

Lägg till kod för datalagret på din webbsida

Om du vill ställa in ett datalager arbetar du med en utvecklare för att lägga till följande stycke kod i avsnittet <head> på webbsidan ovanför kodavsnittet för behållare:

<script>
  dataLayer = [];
</script>

Lägg till information i datalagret med kommandot dataLayer.push():

<a href="#" onclick="dataLayer.push({
    'bookCategory': 'fiction',
    'bookTitle': 'Cien años de soledad',
    'bookAuthor': 'Gabriel García Márquez'
});">Book details</a>

Läs utvecklardokumentation om du vill veta mer om implementering av datalager.

Ställ in variabel för datalager

När du har skapat nyckeln kan du gå vidare och skapa en datalagervariabel:

 1. Klicka på Variabler.
 2. Klicka på Ny under Användardefinierade variabler.
 3. Klicka på Variabelkonfiguration och välj variabeltypen Datalagervariabel.
 4. Ange nyckeln i fältet Datalagervariabelns namn exakt så som den anges i koden, till exempel (till exempel bookTitle, inte book title.)
 5. I de flesta fall ska du låta Datalagerversion vara inställd på standardvärdet Version 2. Läs mer.
 6. Spara variabeln.
 7. Upprepa dessa steg för varje datalagernyckel som du vill ha som variabel i Taggstyrning.
 8. Publicera behållaren.
Obs! Datalagervariablerna fungerar bara den aktuella sidan. Om du vill att datalagervärdena ska behållas över flera sidvisningar måste du lägga till egen kod för att skicka vidare värdena mellan sidorna.

Ytterligare resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?