Zobrazovanie ukážok a ladenie kontajnerov

Ubezpečte sa, že vaše konfigurácie značiek fungujú podľa očakávaní.

Režim zobrazenia ukážky v Správcovi značiek Google umožňuje prehliadať web s implementovaným kódom kontajnera, akoby bol nasadený aktuálny koncept kontajnera, aby ste mohli testovať konfiguráciu kontajnera, skôr než bude zverejnená. Na weboch s aktivovaným režimom zobrazenia ukážky sa pod obsahom webu zobrazí navigačná tabla ladenia, takže môžete skontrolovať, ktoré značky a v akom poradí sa spustili.

Aktivácia režimu zobrazenia ukážky

Ak chcete aktivovať režim zobrazenia ukážky pre aktuálny pracovný priestor, kliknite na Zobraziť ukážku. Správca značiek zobrazí banner prekrývajúci vrchnú časť stránky súhrnu pracovného priestoru na označenie aktívneho režimu ukážky.

Môžete zobraziť ukážku ľubovoľnej staršej verzie kontajnera. Ak chcete zobraziť ukážku predchádzajúcej verzie kontajnera, postupujte takto:

 1. V ľavej navigačnej ponuke kliknite na Verzie.
 2. Nájdite verziu, s ktorou chcete pracovať, a vyberte možnosti Akcia a potom Zobraziť ukážku.

Použitie režimu zobrazenia ukážky

Po aktivovaní režimu zobrazenia ukážky prejdite na web, na ktorom je implementovaný kontajner. V spodnej časti prehliadača uvidíte okno konzoly ladenia. Konzola ladenia zobrazuje podrobné informácie o vašich značkách vrátane toho, ako sa značky spúšťali a aké údaje sa spracúvajú. Okno konzoly sa zobrazí iba v rovnakom prehliadači, ktorý bol použitý na povolenie režimu zobrazenia ukážky, alebo pre zdieľaných používateľov, a nie je viditeľné pre bežných návštevníkov vášho webu.

Použite informácie v konzole ladenia na zistenie, či sa značky a spúšťače spúšťajú správne a aké údaje odovzdávajú do príslušných služieb. Pri vašom preklikávaní sa zobrazovanou ukážkou webu konzola ladenia aktualizuje informácie o tom, ako sa vaše značky spúšťajú. Pomocou týchto informácií môžete zistiť, či sa značka úspešne spustila a čo spustilo (alebo nespustilo) jej stav spúšťania.

Horný navigačný panel obsahuje zoznam značiek, premenných a dátových vrstiev, zatiaľ čo ľavý navigačný panel zobrazuje zoznam udalostí.

 • Značky: Ak chcete zobraziť, ktoré značky sa spustili a ktoré nie, kliknite na príslušné značky. Ak chcete zobraziť vlastnosti značky a príslušné spúšťače, kliknite na ňu. Pri výbere udalosti v stĺpci vľavo sa na karte Značky bude zobrazovať stav značiek pre príslušnú udalosť.
 • Premenné: Karta premenné bude zobrazovať podrobné informácie o premenných vo vybranej udalosti vrátane typu premennej, typu vrátených údajov a vyriešenej hodnoty. Ak chcete zobraziť stav premenných v čase spustenia udalosti, na ľavom navigačnom paneli vyberte udalosť.

 • Dátová vrstva: Karta Dátová vrstva bude zobrazovať presnú správu, ako bola doručená do dátovej vrstvy pre vybratú udalosť, ako aj vzhľad dátovej vrstvy po dokončení transakcie správy. Ak chcete zobraziť stav dátovej vrstvy v čase spustenia udalosti, na ľavom navigačnom paneli vyberte udalosť.
Ak sa navigačná tabla ladenia nenačítava, vyskúšajte vynútené obnovenie. Táto akcia vynúti vo webovom prehliadači opätovné načítanie akýchkoľvek položiek uložených vo vyrovnávacej pamäti. V Chrome sú klávesové skratky pre vynútené obnovenie nasledujúce:
 • Windows a Linux: Shift + F5 alebo Ctrl + Shift + r
 • Mac: ⌘ + Shift + r
Režim zobrazenia ukážky využíva súbory cookie tretej strany. Ak sa režim zobrazenia ukážky nepodarí spustiť, uistite sa, že v predvoľbách prehliadača ste povolili súbory cookie tretej strany a že tieto súbory cookie neblokujú žiadne rozšírenia prehliadača.
Poznámka: Navigačná tabla ladenia aktuálne nie je k dispozícii pre kontajnery mobilných aplikácií. Ak chcete získať ďalšie informácie o zobrazení ukážky a ladení kontajnerov mobilných aplikácií, prečítajte si dokumentáciu pre vývojárov v systéme iOS a v Androide.

Zdieľanie režimu zobrazenia ukážky

Keď je aktivovaný režim zobrazenia ukážky, konfigurácia kontajnera a navigačná tabla ladenia v ukážke sú viditeľné iba v tom istom prehliadači, v ktorom ste aktivovali režim zobrazenia ukážky. Túto ukážku môžete zdieľať s ostatnými pomocou vlastnej vygenerovanej webovej adresy.

Ak chcete zdieľať ukážku konfigurácie pracovného priestoru s kolegom, postupujte takto:

 1. Na banneri upozornenia na ukážku kliknite na možnosť Zdieľať ukážku.
 2. V dialógovom okne Zdieľanie ukážky zadajte cieľovú doménu webu (napr. https://example.com/).
 3. Skopírujte výslednú webovú adresu ukážky z uvedeného poľa.
 4. Prilepte skopírovanú webovú adresu ukážky do elektronickej správy a odošlite ju kolegovi. Webová adresa ukážky presmeruje používateľa na vstupnú stránku, kde bude upozornený na to, že pre jeho prehliadač bol aktivovaný režim ukážky.

Ukončenie režimu zobrazenia ukážky

Ak chcete ukončiť režim zobrazenia ukážky zo svojho kontajnera, postupujte takto:

 1. Kliknite na Pracovný priestor.
 2. Kliknite na Opustiť režim zobrazenia ukážky.

Ak chcete opustiť režim zobrazenia zdieľanej ukážky, postupujte takto:

 1. Kliknite na prijatý odkaz a prejdite tak na vstupnú stránku zdieľanej ukážky.
 2. Kliknite na Ukončiť režim ukážky a ladenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?