Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Zobrazenie ukážok a ladenie kontajnerov

Ubezpečte sa, že vaše konfigurácie značiek fungujú podľa očakávaní.

Režim ukážky a ladenia Správcu značiek Google umožňuje prehliadať web s implementovaným kódom kontajnera, akoby bol nasadený aktuálny koncept kontajnera. Môžete tak otestovať konfiguráciu kontajnera ešte pred jej zverejnením. Ukážka vášho webu je spojená s rozšírením Tag Assistant, takže môžete skontrolovať, ktoré značky boli spustené a v akom poradí.

Aktivácia režimu ukážky a ladenia

Ak chcete aktivovať režim zobrazenia ukážky a ladenia pre aktuálny pracovný priestor:

 1. Kliknite na položku Ukážka v pravej hornej časti pracovného priestoru.
 2. Zadajte adresu svojho webu.
 3. Niektoré weby alebo stránky nemusia fungovať v dôsledku pridania ďalšieho parametra ladenia do webovej adresy. V takom prípade môžete zrušiť začiarknutie políčka Include debug signal in the URL (Zahrnúť signál ladenia do webovej adresy).
 4. Kliknite na Pripojiť. Váš web sa otvorí v novom okne a v pravom dolnom rohu sa zobrazí stav Pripojené.
  Ak ste nainštalovali Tag Assistant Companion, rozšírenie pre Chrome, web sa otvorí na novej karte, nie v novom okne.
 5. Kliknite na kartu Tag Assistant a kliknutím na Pokračovať otvorte rozhranie ladenia.

  Na stránke aktivácie rozšírenia Tag Assistant si môžete tiež zobraziť ukážku webu pre ladenie.

 

Ak chcete zobraziť ukážku staršej verzie kontajnera:

 1. V hornej navigácii pracovného priestoru kliknite na Verzie.
 2. Nájdite verziu, s ktorou chcete pracovať. Kliknite na Ďalšie akcie Viac a vyberte položku Ukážka.

Použitie režimu ukážky a ladenia

Keď povolíte režim ukážky a ladenia, otvorí sa nové okno pre zadanú stránku. Rozhranie ladenia zobrazuje podrobné informácie o vašich značkách vrátane toho, ako sa značky spúšťali a aké údaje sa spracúvajú. Rozhranie ladenia sa zobrazí iba v rovnakom prehliadači, ktorý bol použitý na povolenie režimu ukážky, alebo pre zdieľaných používateľov, a nie je viditeľné pre bežných návštevníkov vášho webu.

Pomocou informácií v rozhraní ladenia zistite, či sa značky a spúšťače spúšťajú správne a aké údaje odovzdávajú do príslušných služieb. Pri vašom preklikávaní sa zobrazovanou ukážkou webu rozhranie ladenia aktualizuje informácie o tom, ako sa vaše značky spúšťajú. Pomocou týchto informácií môžete zistiť, či sa značka úspešne spustila a čo vyvolalo (alebo nevyvolalo) jej stav spustenia.

Horný navigačný panel obsahuje možnosti prístupu k informáciám o značkách, premennýchdátovej vrstve. Na ľavom navigačnom paneli zhrnutia sa zobrazuje zoznam udalostí.

 • Značky: Ak si chcete pozrieť, ktoré značky sa spustili a ktoré nie, kliknite na Značky. Ak chcete zobraziť vlastnosti značky a príslušné spúšťače, kliknite na ňu. Pri výbere udalosti v stĺpci vľavo sa na karte Značky bude zobrazovať stav značiek pre príslušnú udalosť.
 • Premenné: Karta premenné bude zobrazovať podrobné informácie o premenných vo vybranej udalosti vrátane typu premennej, typu vrátených údajov a vyriešenej hodnoty. Ak chcete zobraziť stav premenných v čase spustenia udalosti, na ľavom navigačnom paneli vyberte udalosť.

 • Dátová vrstva: Karta Dátová vrstva bude zobrazovať presnú správu, ako bola doručená do dátovej vrstvy pre vybratú udalosť, ako aj vzhľad dátovej vrstvy po dokončení transakcie správy. Ak chcete zobraziť stav dátovej vrstvy v čase spustenia udalosti, na ľavom navigačnom paneli vyberte udalosť.
Rozhranie ladenia nie je k dispozícii pre nasledujúce typy kontajnerov:
 • kontajnery mobilných aplikácií (Viac o zobrazení ukážky a ladení kontajnerov mobilných aplikácií nájdete v dokumentácii pre vývojárov v systéme iOSAndroid.),
 • kontajnery AMP (stále máte možnosť zobraziť si ukážku webu).

Zdieľanie režimu zobrazenia ukážky a ladenia

Keď je aktivovaný režim zobrazenia ukážky a ladenia, zobrazená ukážka konfigurácie kontajnera a rozhrania ladenia rozšírenia Tag Assistant sú viditeľné iba v rovnakom prehliadači, v ktorom ste aktivovali režim zobrazenia ukážky a ladenia. Túto ukážku môžete zdieľať s ostatnými pomocou vlastnej vygenerovanej webovej adresy.

Ak chcete zdieľať ukážku konfigurácie pracovného priestoru s kolegom, postupujte takto:

 1. Hore v rozhraní ladenia rozšírenia Tag Assistant kliknite na Ďalšie akcie Viac a vyberte Zdieľať.
 2. V dialógovom okne Zdieľanie relácie ladenia zadajte cieľovú doménu webu a značky na ladenie.
 3. Skopírujte výslednú webovú adresu ukážky z uvedeného poľa.
 4. Prilepte skopírovanú webovú adresu ukážky do elektronickej správy a odošlite ju kolegovi. Webová adresa ukážky umožňuje používateľovi pripojiť sa k vášmu webu v režime ukážky a zobraziť rozhranie ladenia rozšírenia Tag Assistant.

Z pracovného priestoru môžete tiež zdieľať aktuálne či staršie verzie kontajnera:

 1. V hornej navigácii pracovného priestoru kliknite na Verzie.
 2. Nájdite verziu, ktorú chcete zdieľať, kliknite na Ďalšie akcie Viac a vyberte Zdieľať ukážku.
 3. V dialógovom okne Zdieľanie ukážky zadajte cieľovú doménu webu (napr. https://example.com/).
 4. Skopírujte výslednú webovú adresu ukážky z uvedeného poľa.
 5. Prilepte skopírovanú webovú adresu ukážky do elektronickej správy a odošlite ju kolegovi. Webová adresa ukážky umožňuje používateľovi pripojiť sa k vášmu webu v režime ukážky a zobraziť rozhranie ladenia rozšírenia Tag Assistant.

Ukončenie režimu ukážky a ladenia

Ak chcete ukončiť režim ukážky a zastaviť ladenie, môžete:

 • kliknúť na Odpojiť v plávajúcom okne v zobrazenej ukážke webu,
 • kliknúť na X v ľavom hornom rohu rozhrania ladenia rozšírenia Tag Assistant,
 • kliknúť na Zastaviť ladenie na stránke aktivácie rozšírenia Tag Assistant.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12003326505040019340