Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Podgląd i debugowanie kontenerów

Sprawdź, czy konfiguracje tagów działają zgodnie z oczekiwaniami.

W trybie podglądu i debugowania w Menedżerze tagów Google możesz przeglądać witrynę, w której został umieszczony Twój kod kontenera. Odbywa się to w taki sposób, jak gdyby została w niej zaimplementowana bieżąca wersja robocza kontenera. Możesz dzięki temu testować konfigurację kontenera przed jego opublikowaniem. Witryna widoczna w podglądzie jest połączona z rozszerzeniem Tag Assistant, dzięki czemu możesz sprawdzać, które tagi się uruchamiały i w jakiej kolejności.

Włączanie trybu podglądu i debugowania

Aby w bieżącym obszarze roboczym włączyć tryb podglądu i debugowania:

 1. W prawym górnym rogu obszaru roboczego kliknij Podgląd.
 2. Wpisz adres URL swojej witryny.
 3. Niektóre strony lub witryny mogą nie działać prawidłowo z powodu dodatkowego parametru debugowania dodanego do adresu URL. Jeśli tak się stanie, możesz odznaczyć pole wyboru „Umieść sygnał debugowania w adresie URL”.
 4. Kliknij Połącz. Witryna otworzy się w nowym oknie, a w prawym dolnym rogu zostanie podany jej stan Połączono.
  Jeśli masz zainstalowane rozszerzenie Tag Assistant Companion do Chrome, witryna otworzy się na nowej karcie, a nie w nowym oknie.
 5. Wróć na kartę Tag Assistant i kliknij Dalej, aby uzyskać dostęp do interfejsu debugowania.

  Podgląd witryny na potrzeby debugowania możesz też wyświetlić na stronie aktywacji rozszerzenia Tag Assistant.

 

Aby wyświetlić podgląd starszej wersji kontenera:

 1. W menu nawigacyjnym u góry obszaru roboczego kliknij Wersje.
 2. Odszukaj wersję, nad którą chcesz popracować, a potem kliknij obok niej kolejno Więcej czynności Więcej Podgląd.

Korzystanie z trybu podglądu i debugowania

Po włączeniu trybu podglądu i debugowania wskazana przez Ciebie strona otworzy się w nowym oknie. Interfejs debugowania wyświetla szczegółowe informacje o tagach, m.in. o sposobie ich uruchamiania i o przetwarzanych danych. Interfejs debugowania wyświetli się tylko w tej samej przeglądarce, w której włączono tryb podglądu, lub użytkownikom korzystającym z udostępniania. Nie będzie widoczny dla zwykłych użytkowników strony.

Dzięki informacjom podanym w interfejsie debugowania możesz się dowiedzieć, czy tagi i reguły działają prawidłowo oraz jakie dane przekazują do odpowiednich usług. Podczas przeglądania witryny w trybie podglądu interfejs debugowania zaktualizuje informacje o uruchamianiu tagów. Możesz w ten sposób sprawdzić, czy dany tag uruchomił się prawidłowo oraz które reguły wywołały (lub nie) stan jego uruchomienia.

Górny pasek nawigacyjny zawiera opcje uzyskiwania dostępu do informacji o tagach, zmiennychwarstwie danych. Na lewym pasku nawigacyjnym Podsumowanie wyświetlana jest lista zdarzeń.

 • Tagi: kliknij „Tagi” i sprawdź, które tagi się uruchomiły, a które nie. Kliknij dany tag, aby zobaczyć jego właściwości i powiązane reguły. Po wybraniu zdarzenia w lewej kolumnie widoczny jest na karcie „Tagi” stan jego tagów.
 • Zmienne: na karcie „Zmienne” wyświetlane są szczegółowe informacje o zmiennych w wybranym zdarzeniu, łącznie z typem zmiennej, rodzajem zwracanych danych i otrzymaną wartością. Wybierz zdarzenie na pasku nawigacyjnym po lewej stronie, by wyświetlić stan zmiennych w momencie uruchomienia zdarzenia.

 • Warstwa danych: na karcie Warstwa danych wyświetli się obiekt komunikatu powiązanego z wybranym zdarzeniem dokładnie w takiej postaci, w jakiej przekazano go do warstwy danych, oraz wygląd warstwy danych po zakończeniu transakcji komunikatu. Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz zdarzenie, aby wyświetlić stan warstwy danych w momencie uruchomienia zdarzenia.
Interfejs debugowania jest niedostępny w przypadku tych rodzajów kontenerów:
 • kontenery aplikacji mobilnych (aby dowiedzieć się więcej o wyświetlaniu podglądu i debugowaniu kontenerów w aplikacjach mobilnych, zapoznaj się z dokumentacją dla deweloperów aplikacji na iOSAndroida);
 • kontenery AMP (mimo to masz możliwość podglądu witryny).

Udostępnianie trybu podglądu i debugowania

Po włączeniu trybu podglądu i debugowania objęta nim konfiguracja kontenera i interfejs debugowania rozszerzenia Tag Assistant są widoczne tylko w tej samej przeglądarce, w której włączono tryb podglądu i debugowania. Możesz udostępniać ten podgląd innym osobom, korzystając z wygenerowanego niestandardowego adresu URL.

Aby udostępnić współpracownikowi podgląd konfiguracji obszaru roboczego:

 1. U góry interfejsu debugowania rozszerzenia Tag Assistant kliknij kolejno Więcej czynności WięcejUdostępnij.
 2. W oknie Udostępnianie sesji debugowania podaj docelową domenę witryny i tagi do zdebugowania.
 3. Skopiuj otrzymany adres URL podglądu ze wskazanego pola.
 4. Wklej skopiowany adres URL podglądu do e-maila i wyślij do współpracownika. Adres ten umożliwia użytkownikowi nawiązanie połączenia z witryną w trybie podglądu i wyświetlenie interfejsu debugowania rozszerzenia Tag Assistant.

W obszarze roboczym możesz też udostępniać bieżące i starsze wersje kontenera:

 1. W menu nawigacyjnym u góry obszaru roboczego kliknij Wersje.
 2. Odszukaj wersję, którą chcesz udostępnić, a potem kliknij obok niej kolejno Więcej czynności Więcej Udostępnij podgląd.
 3. W oknie „Udostępnij podgląd” podaj docelową domenę witryny (np. https://example.com/).
 4. Skopiuj otrzymany URL podglądu we wskazanym polu.
 5. Wklej skopiowany adres URL podglądu do e-maila i wyślij do współpracownika. Adres ten umożliwia użytkownikowi nawiązanie połączenia z witryną w trybie podglądu i wyświetlenie interfejsu debugowania rozszerzenia Tag Assistant.

Wyłączanie trybu podglądu i debugowania

Aby wyłączyć tryb podglądu i przerwać debugowanie, wykonaj jedną z tych czynności:

 • W pływającym oknie na stronie objętej podglądem kliknij Odłącz.
 • W lewym górnym rogu interfejsu debugowania rozszerzenia Tag Assistant kliknij X.
 • Na stronie aktywacji rozszerzenia Tag Assistant kliknij Przerwij debugowanie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne