Voorbeeld van containers weergeven en fouten opsporen

Controleren of uw tagconfiguraties werken zoals verwacht.

Met de voorbeeldmodus van Google Tag Manager kunt u door een site browsen waarop uw containercode is geïmplementeerd alsof het huidige containerschema is geïmplementeerd. Zo kunt u een containerconfiguratie testen voordat deze wordt gepubliceerd. Op sites waarvoor de voorbeeldmodus is ingeschakeld, wordt onder de webcontent een foutopsporingsvenster weergegeven zodat u kunt controleren welke tags zijn geactiveerd en in welke volgorde.

Voorbeeldmodus inschakelen

Klik op Voorbeeld om de voorbeeldmodus voor de huidige werkruimte in te schakelen. Tag Manager geeft bovenaan de overzichtspagina van de werkruimte een banner weer om aan te geven dat de voorbeeldmodus actief is.

U kunt van elke versie van een container een voorbeeld bekijken. Een voorbeeld van een vorige versie van uw container bekijken:

 1. Klik in de linkernavigatie op Versies.
 2. Zoek de versie waarmee u wilt werken en selecteer Actie en dan Voorbeeld.

Voorbeeldmodus gebruiken

Zodra de voorbeeldmodus is ingeschakeld, navigeert u naar de site waar de container is geïmplementeerd. U ziet dan een venster met een foutopsporingsconsole onderaan uw browser. De foutopsporingsconsole bevat gedetailleerde informatie over uw tags, inclusief de manier waarop tags zijn geactiveerd en welke gegevens worden verwerkt. Het venster met de console wordt alleen weergegeven in dezelfde browser die is gebruikt om de voorbeeldmodus in te schakelen, of voor gedeelde gebruikers, en is niet zichtbaar voor uw gewone websitebezoekers.

Gebruik de informatie in de foutopsporingsconsole om erachter te komen of tags en triggers correct worden geactiveerd en welke gegevens ze aan hun respectieve services doorgeven. Wanneer u doorklikt naar het voorbeeld van uw website, worden de gegevens van geactiveerde tags door de foutopsporingsconsole geüpdatet. U kunt deze informatie gebruiken om te zien of een tag wel of niet is geactiveerd en waardoor de activeringsstatus wel of niet is geactiveerd.

De bovenste navigatiebalk bevat de tabbladen Tags, Variabelen en Gegevenslaag, de linkernavigatiebalk geeft een lijst met gebeurtenissen weer.

 • Tags: Klik op Tags om te zien welke tags wel en welke tags niet zijn geactiveerd. Klik op een tag om de eigenschappen van de tag en de bijbehorende triggers te bekijken. Wanneer een gebeurtenis in de linkerkolom wordt geselecteerd, geeft het tabblad Tags de status van de tags voor die gebeurtenis weer.
 • Variabelen: Op het tabblad Variabelen wordt gedetailleerde informatie weergegeven over variabelen in de geselecteerde gebeurtenis, waaronder het type variabele, het type geretourneerde gegevens en de herleide waarde. Selecteer een gebeurtenis in de linkernavigatiemenu om de status van variabelen te bekijken op het moment dat de gebeurtenis werd geactiveerd.

 • Gegevenslaag: Op het tabblad Gegevenslaag wordt het exacte berichtobject weergegeven zoals dat naar de geselecteerde gebeurtenis is gepusht, en hoe de gegevenslaag eruitziet nadat de berichttransactie is voltooid. Selecteer een gebeurtenis in de linkernavigatiemenu om de status van de gegevenslaag te bekijken op het moment dat de gebeurtenis werd geactiveerd.
Als het foutopsporingsvenster niet wordt geladen, probeert u een 'geforceerd vernieuwen'. Met deze actie wordt de webbrowser gedwongen gecachte items opnieuw te laden. In Chrome zijn de sneltoetsen voor geforceerd vernieuwen:
 • Windows en Linux: Shift + F5 of Ctrl + Shift + r
 • Mac: ⌘ + Shift + R
De voorbeeldmodus is afhankelijk van het gebruik van cookies van derden. Als de voorbeeldmodus niet wordt gestart, zorgt u dat cookies van derden zijn ingeschakeld in de voorkeuren van uw browser en dat cookies van derden niet worden geblokkeerd door browserextensies.
Het foutopsporingsvenster is momenteel nog niet beschikbaar voor containers voor mobiele apps. Raadpleeg de ontwikkelaarsdocumentatie voor iOS en Android voor informatie over de voorbeeldmodus en foutopsporing voor containers voor mobiele apps.

Voorbeeldmodus delen

Wanneer de voorbeeldmodus is ingeschakeld, zijn de configuratie van de voorbeeldcontainer en het foutopsporingsvenster alleen zichtbaar vanuit dezelfde browser van waaruit u de voorbeeldmodus heeft gestart. U kunt dit voorbeeld met anderen delen met een speciaal gegenereerde URL.

Een voorbeeld van uw werkruimteconfiguratie met een collega delen:

 1. Klik op Voorbeeld delen vanuit de voorbeeldmeldingsbanner.
 2. Voer in het dialoogvenster 'Voorbeeld delen' uw beoogde websitedomein in (bijvoorbeeld https://example.com/).
 3. Kopieer de resulterende voorbeeld-URL uit het aangegeven vak.
 4. Plak de gekopieerde voorbeeld-URL in een elektronisch bericht en stuur het bericht naar een collega. Via de voorbeeld-URL worden gebruikers naar een bestemmingspagina gestuurd waar ze een melding zien dat hun browser de voorbeeldmodus heeft ingeschakeld.

Voorbeeldmodus sluiten

De voorbeeldmodus vanuit uw container verlaten:

 1. Klik op Werkruimte.
 2. Klik op Voorbeeldmodus verlaten.

Een gedeelde voorbeeldmodus afsluiten:

 1. Klik op de ontvangen koppeling om naar de bestemmingspagina voor het gedeelde voorbeeld te gaan.
 2. Klik op Voorbeeld en foutopsporingsmodus afsluiten.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen