Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Eksportowanie i importowanie kontenerów

Kontenery Menedżera tagów Google mogą być eksportowane w formacie JSON. Wyeksportowane kontenery można porównywać, modyfikować, udostępniać i przechowywać w systemie kontroli wersji, a także importować je z powrotem do Menedżera tagów Google.

Częste zastosowania tej funkcji obejmują:

 • Zbiorcze zmiany konfiguracji tagów. Możesz skonfigurować nową witrynę, której struktura i konfiguracja tagów będzie identyczna z ustawieniami istniejącej witryny. Wyeksportuj kontener z istniejącej witryny i zmień np. identyfikatory konwersji i nazwy domen za pomocą edytora tekstu, a następnie zaimportuj zmieniony plik konfiguracji do nowego kontenera.
 • Zapisywanie danych konfiguracji witryny w centralnej lokalizacji. Przechowuj wszystkie wersje kontenera w systemie kontroli wersji i sprawdzaj zmiany przed opublikowaniem gotowej wersji. Menedżer tagów przechowuje własną historię wersji, ale jeśli w Twoim przepływie pracy do zarządzania zmianami są używane narzędzia tekstowe, takie jak diff i Git, skorzystaj z eksportowania i importowania kontenerów.
 • Kopiowanie nowych lub zaktualizowanych komponentów między kilkoma kontenerami. Zestaw tagów, reguł, zmiennych lub szablonów można wyeksportować z danego kontenera i zaimportować do innego. Możesz użyć tej funkcji do przeniesienia zestawu skonfigurowanych już komponentów do kilku kontenerów.

Eksport kontenera

 1. W menu nawigacyjnym u góry kliknij Administracja.
 2. W sekcji Kontener kliknij Eksport kontenera.
 3. Kliknij Wybierz wersję lub obszar roboczy.
 4. Wybierz odpowiedni kontener lub wersję obszaru roboczego.
 5. Kliknij Pobierz.
Uwaga: jeśli spróbujesz wykonać częściowy eksport z wykluczeniem dowolnych tagów, reguł lub zmiennych, które są zależnościami elementów wybranych do wyeksportowania, pojawi się ostrzeżenie. Jeśli wskażesz, że chcesz kontynuować eksportowanie, odniesienia do brakujących tagów i reguł zostaną usunięte. Odniesienia do zmiennych zostaną zachowane.
Możesz też wyeksportować kontener z kosza.

Import kontenera

 1. W menu nawigacyjnym u góry kliknij Administracja.
 2. W sekcji Kontener kliknij Import kontenerów.
 3. Kliknij Wybierz plik kontenera i wskaż plik, który chcesz zaimportować.
 4. Wybierz, czy chcesz dodać importowany plik do nowego lub istniejącego obszaru roboczego.
  • Aby dodać plik do nowego obszaru roboczego:
   1. W sekcji Wybierz obszar roboczy kliknij Nowy.
   2. Dodaj tytuł i opis obszaru roboczego.
   3. Kliknij Zapisz.
  • Aby dodać plik do istniejącego obszaru roboczego:
   1. W sekcji Wybierz obszar roboczy kliknij Istniejący.
   2. Wybierz właściwy obszar roboczy.
 5. Wybierz Zastąp lub Scal.
 6. Wybranie opcji Zastąp spowoduje usunięcie wszystkich istniejących tagów, reguł oraz zmiennych i zastąpienie ich zawartością importowanego kontenera. Nowa wersja kontenera zostanie utworzona przed wykonaniem importu.
 7. W przypadku opcji Scal wybierz, czy w sytuacji konfliktu zmiennych, czynników uruchamiających i tagów chcesz je zastąpić czy zmienić ich nazwy.
  • Zastąp sprzeczne tagi, reguły i zmienne: jeśli zmienna, tag lub reguła w nowym kontenerze ma taką samą nazwę, ale inną zawartość, usuń starą zawartość i zastąp ją nową zawartością. (Jeśli zawartość jest taka sama, nie ma sprzeczności).
  • Zmień nazwy sprzecznych tagów, reguł i zmiennych: jeśli zmienna, tag lub reguła w nowym kontenerze mają taką samą nazwę, ale inną zawartość, zmień nazwę nowego kontenera. (Jeśli zawartość jest taka sama, nie ma sprzeczności).
 • Kliknij Kontynuuj. W oknie podglądu będzie widać, ile tagów, czynników uruchamiających i zmiennych zostanie dodanych, zmodyfikowanych lub usuniętych. Kliknij Wyświetl szczegółowe zmiany, aby zobaczyć listę elementów objętych zmianami.
 • Jeśli zmiany Ci odpowiadają, kliknij Potwierdź.
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?
  Szukaj
  Wyczyść wyszukiwanie
  Zamknij wyszukiwanie
  Aplikacje Google
  Menu główne