Containers exporteren en importeren

Google Tag Manager-containers kunnen worden geëxporteerd als JSON. Geëxporteerde containers kunnen worden vergeleken, gewijzigd, gedeeld, opgeslagen in een versiecontrolesysteem en opnieuw worden geïmporteerd in Tag Manager.

Veelgebruikte toepassingen voor deze functie zijn onder andere:

 • Bulkwijzigingen in tagconfiguraties. U kunt een nieuwe site instellen die qua structuur en tagconfiguraties identiek is aan een bestaande site. Exporteer een container van de bestaande site en gebruik een tekstverwerker om items aan te passen die moeten worden gewijzigd (bijvoorbeeld conversie-ID's en domeinnamen). Importeer vervolgens het herziene configuratiebestand in een nieuwe container.
 • Websiteconfiguratiegegevens opslaan een centrale locatie. Sla al uw containerversies op in een versiecontrolesysteem en bekijk wijzigingen voordat u ze publiceert. Tag Manager onderhoudt zijn eigen versiegeschiedenis, maar als uw workflow gebruikmaakt van tekstgebaseerde tools zoals diff en Git voor verandermanagement, kunt u hiervoor containers exporteren en importeren.

Een container exporteren

 1. Klik in de navigatie bovenaan op Beheerder.
 2. Klik in het gedeelte Container op Container exporteren.
 3. Klik op Een versie of werkruimte kiezen.
 4. Selecteer de gewenste container- of werkruimteversie.
 5. Klik op Downloaden.
U kunt een container ook vanuit de prullenbak exporteren.

Een container importeren

 1. Klik in de navigatie bovenaan op Beheerder.
 2. Klik in het gedeelte Container op Container importeren.
 3. Klik op Containerbestand kiezen en selecteer het bestand dat u wilt importeren.
 4. Selecteer of u het geïmporteerde bestand aan een nieuwe of bestaande werkruimte wilt toevoegen.
  • Het bestand aan een nieuwe werkruimte toevoegen:
   1. Klik onder Werkruimte kiezen op Nieuw.
   2. Voer een titel en een beschrijving in voor uw werkruimte.
   3. Klik op Opslaan.
  • Het bestand aan een bestaande werkruimte toevoegen:
   1. Klik onder Werkruimte kiezen op Bewerken.
   2. Selecteer de gewenste werkruimte.
 5. Selecteer Overschrijven of Samenvoegen.
  1. Met de optie Overschrijven worden alle bestaande tags, triggers en variabelen verwijderd en vervangen door die van de geïmporteerde container. Voordat er wordt geïmporteerd, wordt een nieuwe containerversie gemaakt.
  2. Als u wilt Samenvoegen, selecteert u of u conflicterende variabelen, triggers en tags wilt overschrijven, of een andere naam wilt geven.
   • Conflicterende variabelen, triggers en tags overschrijven: als een variabele/tag/trigger in de nieuwe container dezelfde naam heeft, maar een andere inhoud, overschrijft u de oude met de nieuwe variabele/tag/trigger. (Als de inhoud identiek is, is er geen conflict.)
   • Conflicterende variabelen, triggers en tags een andere naam geven: als een variabele/tag/trigger in de nieuwe container dezelfde naam heeft, maar een andere content, geeft u de nieuwe variabele/trigger/tag een andere naam. (Als de inhoud identiek is, is er geen conflict.)
 6. Klik op Doorgaan. In het dialoogvenster 'Voorbeeld' wordt weergegeven hoeveel tags, triggers en variabelen zullen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Klik op Gedetailleerde wijzigingen weergeven om een lijst te bekijken met alle items die worden beïnvloed.
 7. Als u tevreden bent over de wijzigingen, klikt u op Bevestigen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?