G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

Konfigurer og installer Tag Manager

Install the Google Tag Manager container snippet

Installer Google Tag Manager for at konfigurere og implementere tags, heriblandt tags fra Google Ads, Google Analytics, Floodlight og tredjeparter. Overordnet set er fremgangsmåden som følger:

 1. Opret en konto på addressen tagmanager.google.com, eller brug en allerede oprettet konto. Der oprettes som standard en ny container, og du kan oprette flere containere på hver konto.
 2. Installer containeren på dit website eller i din mobilapp.
  1. Web- og AMP-sider: Tilføj containerkodestykket i henhold til Tag Manager-vejledningen, og fjern eventuelle allerede implementerede tags.
  2. Mobilapps: Brug Firebase-SDK'et til Android eller iOS.
 3. Tilføj og offentliggør dine tags.

En Tag Manager konto er det øverste organisationsniveau. Du har som regel kun brug for én konto pr. virksomhed. En Tag Manager-konto indeholder en eller flere containere, og der er specifikke containertyper, der kan bruges til hhv. websites, AMP-sider, Android-apps og iOS-apps.

Opret en ny konto og container

 1. Klik på Konti og så Opret konto i Tag Manager.
 2. Angiv et kontonavn, og angiv eventuelt, om du er indforstået med at dele data anonymt med Google og andre.
 3. Angiv et beskrivende containernavn, og vælg indholdstype: Web, AMP, Android eller iOS. Hvis du konfigurerer en mobilcontainer, skal du vælge, om du vil bruge Firebase-SDK'et eller et af de forældede SDK'er.
 4. Klik på Opret.
 5. Læs servicevilkårene, og klik på Ja, hvis du accepterer dem.

Når din nye container indlæses første gang, bliver du bedt om enten at installere kodestykket til webcontainerinstallation eller starte Tag Manager som en del af SDK'et til den valgte mobilplatform. Du kan enten installere kodestykkerne med det samme eller klikke på OK for at fjerne denne dialogboks. Du kan med andre ord vælge at konfigurere din container først og installere containerkodestykket eller SDK'et senere.

Føj en ny container til en allerede oprettet konto

 1. Klik på Kontiog så Mere ud for det relevante kontonavn i Tag Manager.
 2. Vælg Opret container.
 3. Angiv et beskrivende containernavn, og vælg indholdstype: Web, AMP, Android eller iOS. Hvis du konfigurerer en mobilcontainer, skal du vælge, om du vil bruge Firebase-SDK'et eller et af de forældede SDK'er.
 4. Klik på Opret.
 5. Læs servicevilkårene, og klik på Ja, hvis du accepterer dem.

Installer containeren

Hvis du ikke har erfaring med at kode eller ikke har adgang til koden til dit website eller din mobilapp, skal du muligvis spørge en udvikler om hjælp til dette trin. Udviklere kan få flere oplysninger i Startguide til Tag Manager-udviklere.
 1. Klik på Arbejdsområde i Tag Manager.
 2. Find dit container-id (i formatet "GTM-XXXXXX") øverst i vinduet.
 3. Klik på container-id'et for at åbne feltet Installer Tag Manager.
 4. Kopiér kodestykkerne, og indsæt dem på dit website ifølge vejledningen i feltet Installer Tag Manager, eller download og installer det relevante mobil-SDK. Nedenfor kan du se tips vedrørende webinstallation, AMP-installation og mobilinstallation.
Websider
 • Placer <script>-kodestykket efter <head>-tagget i din websides HTML-kode – helst så tæt på det indledende <head>-tag som muligt, men under eventuelle dataLayer-erklæringer.
 • Placer <noscript>-kodestykket umiddelbart efter <body>-tagget i HTML-koden.

For at sikre, at tags ikke aktiveres to gange, skal du fjern alle "hardcodede" tags, der er blevet migreret til din Tag Manager-container, fra din kode.

Der bruges som standard HTTPS til Tag Manager-kodestykket til websider for at beskytte din container mod "udspionering" fra tredjeparters side.

Hvis du har behov for at implementere dine Tag Manager-containere på en måde, som understøtter sider, der ikke er sikre, kan du gøre det ved at ændre protokollen for kildewebadressen i containerkodestykket til // i stedet for https://. Få flere oplysninger om brug af protokolrelaterede webadresser.

AMP-sider
 • Placer <script>-delen af JavaScript-kodestykket lige oven for det afsluttende </head>-tag.
 • Placer <amp-analytics>-sektionen lige efter det indledende <body>-element.

Læs konfigurationsvejledningen til AMP og Tag Manager for at få flere oplysninger.

Mobilapps
Implementeringen af Tag Manager til mobilapps udføres i forbindelse med implementeringen af Firebase-SDK'et. Gå til Tag Manager-udviklerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du kommer godt i gang med hhv. Android og iOS.

Bekræft din installation, eller find og ret eventuelle fejl, ved hjælp af Forhåndsvisning i Tag Manager og Chrome-udvidelsen Tag Assistant.

Tilføj, opdater og offentliggør tags

Nu, hvor du har installeret en container, er du klar til at tilføje nye tags.

 1. Klik på Tags på navigationsmenuen.
  • Sådan tilføjer du et tag: Klik på Nyt. Vælg tagtypen, og angiv triggers for aktivering af tagget.
  • Sådan redigerer du et tag: Klik på et tag på listen, og foretag de relevante ændringer på siden "Rediger tag". Du kan f.eks. opdatere de triggers, der skal aktivere tagget.
  • Sådan sletter du et tag: Klik på et tag på listen. Klik på Menu (Mere) øverst til højre på siden "Rediger tag", og vælg Slet.
 2. Tilstanden Forhåndsvisning giver dig mulighed for at tjekke din Tag Manager-konfiguration på dit website eller i din app for at sikre dig, at alting fungerer efter hensigten. På nettet kan du bruge fejlretningsfunktionen til at se, hvilke tags der aktiveres, når du gennemser og interagerer med websitet.
  • Klik på Forhåndsvisning på en hvilken som helst webside i et arbejdsområde med ændringer, der ikke er offentliggjort. Få flere oplysninger.
  • Læs udviklerdokumentationen til Android og iOS, hvis der er tale om mobilapps.
 3. Klik på Indsend øverst til højre på skærmen, når du er klar til at offentliggøre dine ændringer. Tilføj oplysninger såsom Versionsnavn og Versionsbeskrivelse, og klik derefter på Offentliggør.
Ved de fleste Tag Manager-implementeringer er det første, der skal gøres, at implementere et Google Analytics-sidevisningstag. Få en trinvis vejledning i, hvordan du implementerer et Google Analytics-tag.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
102259
false