Avisering

G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Komponenter i Google Taggstyrning

Förstå hur taggar, utlösare, variabler och datalagret fungerar tillsammans.

Google Taggstyrning använder följande begrepp för att hantera hur taggar konfigureras och aktiveras:

 • Taggar: En tagg är kod som skickar data till ett system som Google Analytics.
 • Utlösare: En utlösare lyssnar efter vissa händelser, till exempel klick, inskickade formulär eller sidhämtningar.
 • Variabler: En variabel är en namngiven platshållare för ett värde som kommer att ändras, till exempel ett produktnamn, ett prisvärde eller ett datum.
 • Datalager: Taggstyrning implementerar ett datalager för att tillfälligt lagra värden i klienten så att de kan användas av taggar, utlösare och variabler.

Syftet med denna artikel är att hjälpa dig att förstå hur dessa begrepp fungerar tillsammans.

Taggar och utlösare

En tagg är ett kodavsnitt som körs på en sida eller i en mobilapp. Taggar kan användas i många olika syften, men de flesta taggar som används i Taggstyrning är utformade så att de skickar information från din webbplats till tredje part. Några exempel är Google Analytics-taggen och taggen för konverteringsspårning i Google Ads.

Om du inte använder en taggstyrningslösning läggs koden för varje tagg direkt i källkoden. Med Taggstyrning styr du i stället alla dina taggar från ett webbgränssnitt.

Taggar körs, eller aktiveras, som svar på händelser. Händelser kan vara sidhämtningar, knapptryckningar, rullningar på sidan osv. I Google Taggstyrning definierar du utlösare som lyssnar efter dessa händelser och anger när taggar ska aktiveras.

Utlösare och variabler

Taggstyrning har många inbyggda variabler att välja mellan, och du kan konfigurera ytterligare anpassade variabler. Exempel: den fördefinierade variabeln ”url” innehåller adressen till den aktuella sidan som hämtats. Om du vill att en tagg endast ska aktiveras på sidan exempel.se/köp/kvitto.html definierar du en utlösare med följande inställningar:

 • Händelse: Sidvisning
 • Utlösartyp: Sidvisning
 • Aktivera på: Vissa sidvisningar
  • Aktivera taggen när följande villkor är uppfyllda:
   Webbadress innehåller exempel.se/köp/kvitto.html

Konfigurera inbyggda variabler eller anpassade variabler för att göra informationen tillgänglig för din app när du behöver den. Använd dessa variabler i utlösningsvillkor eller när du vill skicka information till taggar.

Variabler och datalagret

Datalagret används för att lagra data tillfälligt. Det är ett strukturerat format som Taggstyrning kan läsa för att göra det enklare för dig att flytta data från din webbsida eller mobilapp till taggar, utlösare och andra variabler i Taggstyrning.

Du behöver inte nödvändigtvis konfigurera ett datalager för att variabler ska kunna hämta information. Du kan även konfigurera Taggstyrning-variabler så att de hämtar värden direkt från JavaScript-variabler, ursprungsplatsens cookie eller DOM. Den bästa metoden är dock att låta variablerna hämta information direkt från ett välorganiserat datalagerobjekt. Genom att implementera ett datalager kan du minimera risken för dataförlust från oavsiktliga kodändringar, uppmuntra till en välorganiserad och tillgänglig datamodell samt förenkla felsökning.

Obs! För webbprogram måste varje sida innehålla kod som lägger till nödvändig information i datalagret. Datalagret finns inte kvar automatiskt mellan sidorna.

Implementationsscenarier

Med följande punkter kan du avgöra om det passar dina behov att implementera ett datalager:

 • Om dina taggar bara behöver aktiveras vid sidhämtningar (dvs. inte som ett resultat av användarinteraktion på sidan) och taggarna inte behöver annan information än webbadress och hänvisningsadress, räcker det med att du lägger till behållarens kodavsnitt på varje sida på din webbplats. Du behöver förmodligen inte implementera ett datalager.
 • Om dina taggar bara behöver aktiveras vid sidhämtning, men behöver annan information utöver webbadress och hänvisningsadress (till exempel sidtyp eller användar-id) kan du behöva lägga till kod som skapar ett datalager och skickar information dit.
 • Om den data som du vill använda inte är tillgänglig förrän användaren har interagerat med sidan behöver du lägga till kod som skickar data till datalagret. Sedan behöver du konfigurera Taggstyrning för att använda datalagret när de önskade händelserna inträffar.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3027311149593975577
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
102259