Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Súčasti Správcu značiek Google

Zistite, ako spoločne fungujú značky, spúšťače, premenné a dátová vrstva.

Správca značiek Google určuje pomocou nasledujúcich konceptov, ako sa konfigurujú a spúšťajú značky:

 • Značky: Značka predstavuje kód, ktorý odosiela dáta do systému, ako je napríklad Google Analytics.
 • Spúšťače: Spúšťač zaznamenáva určité udalosti, ako sú kliknutia, odoslania formulára alebo načítania stránky.
 • Premenné: Premenná je pomenovaný zástupný symbol hodnoty, ktorá sa bude meniť. Môže to byť názov produktu, hodnota ceny či dátum.
 • Dátová vrstva: Správca značiek implementuje dátovú vrstvu na dočasné uchovávanie hodnôt v kliente, aby ich mohli používať značky, spúšťače a premenné.

Cieľom tohto článku je pomôcť vám pochopiť, ako tieto koncepty fungujú spoločne.

Značky a spúšťače

Značka je útržok kódu, ktorý sa vykonáva na stránke alebo v mobilnej aplikácii. Značky majú rôzne využitie, ale väčšina značiek v Správcovi značiek posiela informácie o sledovaní z vášho webu tretej strane. K príkladom patria značka Google Analyticsznačka sledovania konverzií v službe Google Ads.

Ak nepoužívate riešenie na správu značiek, kód každej značky sa pridáva priamo do zdrojového kódu. V Správcovi značiek naopak ovládate všetky značky z webového používateľského rozhrania.

Značky sa vykonávajú resp. spúšťajú v odozve na udalosti. Udalosťami môžu byť načítania stránky, kliknutia na tlačidlá, posúvanie na stránke a ďalšie akcie. V Správcovi značiek Google definujete spúšťače, ktoré tieto udalosti zaznamenávajú, a určujete, kedy sa majú tieto značky spustiť.

Spúšťače a premenné

Správca značiek má na výber množstvo integrovaných premenných a môžete konfigurovať aj ďalšie vlastné premenné. Napríklad vopred definovaná premenná „url“ vždy obsahuje webovú adresu aktuálne načítanej stránky. Ak chcete, aby sa značka spustila iba na stránke example.com/kupa/doklad.html, definujte spúšťač s týmito nastaveniami:

 • Udalosť: zobrazenie stránky.
 • Typ spúšťača: zobrazenie stránky.
 • Spustiť pri udalosti: niektoré zobrazenia stránky.
  • Spustiť značku pri splnení týchto podmienok:
   Webová adresa obsahuje example.com/kupa/doklad.html

Konfigurujte integrované premenné alebo vlastné premenné, ak chcete pre svoju aplikáciu sprístupniť informácie, keď ich potrebujete. Tieto premenné použite v aktivačných podmienkach alebo na odovzdanie informácií značkám.

Premenné a dátová vrstva

Dátová vrstva slúži na dočasné uchovávanie dát. Jedná sa o štruktúrovaný formát, ktorému Správca značiek rozumie a uľahčuje vám ľahko presúvať dáta z webovej stránky alebo mobilnej aplikácie do značiek, spúšťačov a iných premenných v Správcovi značiek.

Na to, aby premenné získali informácie, nie je nutné vytvoriť dátovú vrstvu. Premenné Správcu značiek možno konfigurovať aj tak, aby získavali hodnoty priamo z premenných jazyka JavaScript, súborov cookie hostiteľskej domény alebo z modelu DOM. Osvedčeným postupom je však získavanie informácií vašimi premennými priamo z dobre navrhnutého objektu dátovej vrstvy. Implementácia dátovej vrstvy môže minimalizovať pravdepodobnosť straty dát v dôsledku neúmyselných zmien kódu, prispieva k dobre navrhnutému a prístupnému dátovému modelu a uľahčuje riešenie problémov.

Poznámka: Každá stránka webových aplikácií musí obsahovať kód, ktorý vloží potrebné informácie do dátovej vrstvy. Dátová vrstva sa automaticky nezachováva v rámci stránok.

Scenáre implementácie

Zohľadnite tieto body pri rozhodovaní sa, či vyhovuje implementácia dátovej vrstvy vašim potrebám:

 • Ak sa značky majú spustiť iba pri načítaní stránok (t. j. nespúšťajú sa ako odozva na interakcie používateľa na stránke) a okrem webovej adresy a sprostredkovateľa nepotrebujú iné informácie, na každú stránku na webe stačí pridať iba hromadný útržok. Implementácia dátovej vrstvy pravdepodobne nie je nutná.
 • Ak sa značky majú spustiť iba pri načítaní stránok, no potrebujú aj iné informácie ako webová adresa a sprostredkovateľ (napríklad typ stránky alebo identifikátor používateľa), môže byť nutné pridať kód, ktorý vytvorí dátovú vrstvu a vloží do nej informácie.
 • Ak chcete použiť dáta, ktoré nie sú k dispozícii až do interakcie používateľa so stránkou, bude potrebné pridať kód, ktorý do dátovej vrstvy vkladá dáta. Potom budete musieť konfigurovať Správcu značiek, ktorý využíva dátovú vrstvu, keď nastanú požadované udalosti.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11830377909735378271
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
102259