Notifikation

G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

Komponenter i Google Tag Manager

Få en forståelse af, hvordan tags, triggers, variabler og datalaget fungerer sammen.

Google Tag Manager bruger disse koncepter til at håndtere, hvordan tags konfigureres og aktiveres:

 • Tags: Et tag er kode, der sender data til et system som f.eks. Google Analytics.
 • Triggers: En trigger lytter efter bestemte hændelser, f.eks. klik, formularindsendelser eller sideindlæsninger.
 • Variabler: En variabel er en navngivet pladsholder for en værdi, der vil blive ændret, f.eks. et produktnavn, en prisværdi eller en dato.
 • Datalag: Tag manager implementerer et datalag for midlertidigt at opbevare værdier i klienten, så de kan bruges af tags, triggers og variabler.

Formålet med denne artikel er at give en forståelse af, hvordan disse koncepter fungerer sammen.

Tags og triggers

Et tag er et kodestykke, der eksekveres på en side eller i en mobilapp. Tags kan bruges til en lang række forskellige ting, men de fleste af de tags, der bruges i Tag Manager, er designet til at sende oplysninger fra dit website til en tredjepart. Eksempler kunne være Google Analytics-tagget og Google Ads-konverteringssporingstagget.

Hvis du ikke bruger en løsning til administration af tags, føjes koden for hvert tag direkte til kildekoden. Med Tag Manager kontrollerer du i stedet alle dine tags fra en webbaseret brugerflade.

Tags eksekveres eller aktiveres som reaktion på hændelser. Hændelser kan være sideindlæsninger, klik på en knap, siderulninger osv. I Google Tag Manager definerer du, at triggers skal lytte efter disse hændelser, og angiver, hvornår tags skal aktiveres.

Triggers og variabler

Tag Manager har mange indbyggede variabler at vælge mellem, og du kan konfigurere yderligere tilpassede variabler. Den foruddefinerede variabel "url" indeholder f.eks. adressen på den aktuelt indlæste side. Hvis du ønsker, at et tag kun skal aktiveres på siden eksempel.dk/koeb/bekraeftelse.html, skal du definere en trigger med følgende indstillinger:

 • Hændelse: Sidevisning
 • Udløsertype: Sidevisning
 • Udløs på: Nogle sidevisninger
  • Aktivér tagget, når disse betingelser er opfyldt:
   Webadressen indeholder eksempel.dk/koeb/bekraeftelse.html

Konfigurer indbyggede variabler eller tilpassede variabler for at gøre oplysninger tilgængelige for dit program, når du har brug for dem. Brug disse variabler i triggerbetingelser eller til at sende oplysninger til tags.

Variabler og datalaget

Datalaget bruges til at opbevare data midlertidigt. Det er et struktureret format, som Tag Manager forstår, så det er nemt for dig at flytte de pågældende data fra din webside eller mobilapp til tags, triggers og andre variabler i Tag Manager.

Det er ikke nødvendigt at oprette et datalag, så variabler kan hente oplysninger. Tag Manager-variabler kan også konfigureres, så de henter værdierne direkte fra JavaScript-variabler, fra førstepartscookies eller fra DOM. Det anbefales dog at få dine variabler til at hente oplysninger direkte fra et velorganiseret datalagsobjekt. En implementering af datalag kan minimere sandsynligheden for tab af data på grund af utilsigtede kodeændringer, tilskynde til en velorganiseret og lettilgængelig datamodel og forenkle fejlfinding.

Bemærk! For webapps skal hver side indeholde kode, der føjer de nødvendige oplysninger til datalaget. Datalaget bibeholdes ikke automatisk fra den ene side til den anden.

Implementeringsscenarier

Tag disse forhold med i betragtning, når du tager stilling til, om en implementering af datalag passer til dine behov:

 • Hvis dine tags kun skal aktiveres, når sider indlæses (og altså ikke behøver at blive aktiveret som reaktion på brugeres interaktioner med siden), og de pågældende tags ikke behøver andre oplysninger end webadresse og henvisningsadresse, behøver du kun at føje containerkodestykket til hver enkelt side på dit website. Det er sandsynligvis ikke nødvendigt at implementere et datalag.
 • Hvis dine tags kun skal aktiveres, når sider indlæses, men behøver andre oplysninger end webadresse og henvisningsadresse (f.eks. sidetype eller bruger-id), skal du muligvis tilføje kode, der opretter et datalag og sender oplysninger til det.
 • Hvis de data, som du vil bruge, ikke er tilgængelige, før brugeren har interageret med siden, skal du tilføje kode, der sender data til datalaget, og derefter skal du konfigurere Tag Manager, så datalaget benyttes, når de ønskede hændelser opstår.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
3060020461041179220
true