Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Komponenty Správce značek Google

Zjistěte, jak značky, pravidla, proměnné a datová vrstva fungují dohromady.

Ve Správci značek Google se k nastavování a spouštění značek používají tyto komponenty:

 • Značky: Kód, který odesílá údaje do nějakého systému, například Google Analytics.
 • Pravidla: Čekají na vznik určitých událostí, například kliknutí, odeslání formuláře nebo načtení stránky.
 • Proměnné: Pojmenované zástupné symboly pro hodnoty, které se mění, například názvy produktů, cena nebo datum.
 • Datová vrstva: Správce značek používá datovou vrstvu k dočasnému uložení hodnot, aby je značky, pravidla a proměnné mohly používat.

V tomto článku si vysvětlíme, jak všechny tyto komponenty fungují dohromady.

Značky a pravidla

Značka je fragment kódu, který se spouští na stránce nebo v mobilní aplikaci. Značky je možné využívat mnoha různými způsoby, ale ve Správci značek Google jich většina slouží k odesílání informací o vašem webu třetí straně. Jako příklad můžeme uvést značky Google Analytics a měření konverzí Google Ads.

Pokud žádné řešení pro správu značek nepoužíváte, přidáváte značky přímo do zdrojového kódu webu. Ve Správci značek ale můžete všechny své značky pohodlně ovládat z webového rozhraní.

Pravidla spouštějí značky v reakci na různé události. Mezi události například patří načtení stránky, kliknutí na tlačítka, posunutí stránky apod. Ve Správci značek Google můžete definovat pravidla, kdy se značky mají spustit.

Pravidla a proměnné

Správce značek nabízí řadu integrovaných proměnných, ale můžete si nakonfigurovat i vlastní. Například předdefinovaná proměnná url vždy obsahuje adresu URL aktuálně načítané stránky. Pokud byste chtěli, aby se značka spouštěla jen na stránce example.com/nakup/potrvzeni.html, pravidlo byste museli definovat takto:

 • Událost: zobrazení stránky
 • Typ pravidla: zobrazení stránky
 • Spuštění: některá zobrazení stránky
  • Spuštění značky při splnění těchto podmínek:
   URL obsahuje example.com/nakup/potrvzeni.html

Nastavením integrovaných nebo vlastních proměnných si zajistíte, že budete mít ve své aplikaci k dispozici potřebné informace. Tyto proměnné pak můžete použít v podmínkách pravidel nebo k předání informací značkám.

Proměnné a datová vrstva

Datová vrstva slouží k dočasnému ukládání dat. Jedná se o strukturovanou síť informací, která vám usnadní přesouvání dat z webových stránek nebo mobilních aplikací do značek, pravidel a proměnných ve Správci značek.

Informace do proměnných můžete načítat i bez datové vrstvy, takže její nastavení není bezpodmínečně nutné. Proměnné Správce značek lze také nakonfigurovat tak, aby hodnoty načítaly přímo z proměnných JavaScriptu, souborů cookie první strany a z modelu DOM. Informace pro proměnné nicméně doporučujeme načítat z dobře strukturovaného objektu datové vrstvy. Implementace datové vrstvy minimalizuje pravděpodobnost ztráty dat kvůli neúmyslným změnám kódu, vede k využívání dobře uspořádaného a snadno přístupného datového modelu a usnadňuje odstraňování problémů.

Poznámka: U webových aplikací musí každá stránka obsahovat kód, který datové vrstvě předá potřebné informace. Datová vrstva totiž není při přecházení mezi stránkami automaticky zachována.

Scénáře implementace

Až se budete rozhodovat, zda je ten správný čas datovou vrstvu použít, vezměte v úvahu tyto skutečnosti:

 • Pokud chcete značky spouštět jen při načítání stránek (to znamená, že je nepotřebujete spouštět jako odezvu na interakce uživatelů na stránce) a kromě adresy URL a odkazujícího zdroje nebudou potřebovat žádné další informace, bude na každou stránku webu třeba přidat jen značku kontejneru. Implementace datové vrstvy není v takovém případě nejspíše nutná.
 • Chcete-li značky spouštět jen při načítání stránek, ale kromě adresy URL a odkazující zdroje budou potřebovat i další informace (například typ stránky nebo ID uživatele), bude patrně potřeba přidat kód, který datovou vrstvu vytvoří a předá jí informace.
 • Jestliže chcete používat data, která jsou k dispozici až poté, co dojde k interakci uživatele se stránkou, budete muset přidat kód, který je datové vrstvě předá. Pak bude třeba nakonfigurovat Správce značek tak, aby datovou vrstvu použil, když k vybrané události dojde.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka