Eksperymentowanie z treścią stron w przypadku aplikacji mobilnych

Eksperymentowanie z treścią stron w przypadku aplikacji mobilnych zostanie WYCOFANE. Ta funkcja zniknie w 2018 r.

Eksperymenty w aplikacjach mobilnych są teraz obsługiwane przez Firebase, czyli platformę Google do tworzenia aplikacji mobilnych. Starsza funkcja eksperymentowania z treścią stron w przypadku aplikacji mobilnych zostanie zastąpiona przez testy A/B w Firebase. Aby korzystać z nowej funkcji testów A/B, musisz dodać Firebase do swojej aplikacji. Zalecamy też używanie najnowszych wersji pakietów SDK Menedżera tagów Google do aplikacji mobilnych (na Androida | iOS) ze skojarzonym kontenerem Firebase na iOS lub Androida.

Zobacz poniższy harmonogram wycofywania tej funkcji i odpowiednio dostosuj swoje plany.

Grudzień 2017 r.:

 • Trwające eksperymenty będą kontynuowane aż do wygaśnięcia lub usunięcia z kontenera.
 • Brak możliwości tworzenia nowych zmiennych eksperymentów.
 • Brak możliwości utworzenia nowej wersji kontenera w obszarze roboczym, jeśli zawiera on nowo dodaną zmienną eksperymentu.
 • Brak możliwości opublikowania wersji, jeśli zawiera ona nowo dodaną zmienną eksperymentu.

Marzec 2018 r.:

 • Raporty z eksperymentów będą dostępne w Google Analytics do czerwca 2018 r. Jeśli chcesz zachować dane po tej dacie, zapisz je wcześniej za pomocą dostępnej w Analytics funkcji eksportu.
 • Brak możliwości tworzenia nowych wersji kontenerów w obszarze roboczym, jeśli zawiera on zmienną eksperymentu (nową lub dotychczasową).
 • Brak możliwości opublikowania wersji kontenera, jeśli zawiera ona zmienną eksperymentu (nową lub dotychczasową).

Utrwalanie odwołań do wartości występujących w eksperymentach:

Jeśli odwołujesz się do wartości ze zmiennej eksperymentu w innych tagach lub zmiennych występujących w kontenerze, musisz zadbać o to, by te odwołania były prawidłowe. W takim przypadku zamiast usuwania zmiennej eksperymentu zmień jej typ z „Eksperyment z treścią stron w Google Analytics” na „Zbiór wartości” i przypisz do niej pierwotną odmianę eksperymentu:

 1. W Menedżerze tagów otwórz konfigurację zmiennej typu Eksperyment z treścią stron w Google Analytics.
 2. W sekcji Odmiany skopiuj wartość pierwotnej odmiany (np. {'klucz1':'wartość1'}).
 3. W sekcji Typ zmiennej kliknij ikonę ołówka, by zmienić typ zmiennej, i wybierz Zbiór wartości.
 4. W obszarze tekstowym Zbiór wartości wklej wartość skopiowaną z pierwotnej odmiany swojej starej zmiennej eksperymentu.
 5. Wybierz regułę, zapisz zmienną i opublikuj kontener.

Eksperymentowanie z treścią stron w Google Analytics umożliwia testowanie różnych odmian danej strony internetowej, by sprawdzić, która z nich ma największy wpływ na poprawę wyników witryny. Testowanie treści stron dla aplikacji mobilnych jest możliwe również dzięki Eksperymentowaniu z treścią stron w Google Analytics dostępnemu w Menedżerze tagów Google.

Zanim rozpoczniesz...

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z eksperymentowania z treścią, przeczytaj Omówienie eksperymentowania z treścią stron w Google Analytics.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z Menedżera tagów Google, przeczytaj najpierw artykuł Konfiguracja i przepływ zadań (aplikacje mobilne). Oto krótkie omówienie czynności, które trzeba wykonać, aby utworzyć mobilny kontener tagów:

Skonfiguruj nowy kontener mobilny

Skonfiguruj kontener przeznaczony do aplikacji mobilnej. Każda istotna nowa wersja aplikacji powinna otrzymać własny kontener. Nadaj kontenerowi nazwę na podstawie nazwy i wersji aplikacji, np. „przykladowaaplikacja2_1”.

 1. Wybierz konto w Menedżerze tagów Google. Pojawi się strona Kontenery.
 2. Na stronie Kontenery kliknij Administracja w górnym pasku nawigacyjnym.
 3. Z menu w kolumnie Kontener wybierz Utwórz kontener...
 4. Wpisz nazwę kontenera w odpowiednim polu. Wybierz, czy chcesz używać kontenera na Androidzie czy w iOS, a następnie kliknij Utwórz.

Uwaga: Aby skorzystać z Eksperymentowania z treścią stron, użyj pakietu SDK usług Google Analytics w wersji 3.02 (Android) / 3.06 (iOS) lub nowszej. Eksperymenty będą działać tylko w aplikacjach korzystających z tych lub nowszych wersji pakietu SDK. Aplikacje korzystające z wcześniejszej wersji pakietu SDK będą używać oryginalnej wersji, ale nie będą mieć wpływu na wyniki eksperymentu.

Łączenie z widokiem danych Google Analytics

Następny etap to utworzenie połączenia pomiędzy kontenerem Menedżera tagów Google a usługą Google Analytics, która będzie wykorzystana do eksperymentowania z treścią stron. Aby kontynuować, potrzebne będą uprawnienia do edycji usługi Google Analytics oraz kontenera Menedżera tagów Google. Jest to bardzo ważna czynność, ale wystarczy wykonać ją tylko raz dla każdego kontenera tagów. Aby skonfigurować połączenie:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij Połączenia z kontem zewnętrznym → Podsumowanie.
 2. Kliknij przycisk Połącz z Google Analytics, który znajduje się po prawej stronie nagłówka.
 3. W menu Usługa Google Analytics wybierz usługę, której chcesz użyć.
 4. W menu Widoki danych Google Analytics wybierz jeden lub więcej widoków.
 5. Kliknij wyskakujące okienko i potwierdź, że masz świadomość, że informacje będą przekazywane pomiędzy Menedżerem tagów Google a Google Analytics.

Skonfiguruj zmienną zbioru wartości

Zmienna zbioru wartości służy do ustawiania w aplikacji wartości konfiguracyjnych sformatowanych według JSON.

 1. Na stronie Podsumowanie w obszarze roboczym kliknij Zmienne w lewym panelu nawigacyjnym i kliknij przycisk Nowa.
 2. W sekcji Wybierz zmienną wybierz Zbiór wartości.
 3. Wybierz warunki, które mają powodować włączenie zmiennej.
 4. Wpisz nazwę w polu Nazwa zmiennej.
 5. Wpisz standardowe dane dla docelowego Zbioru wartości jako obiekt w formacie JSON. Na przykład możesz ustawić wartość dla tekstu na przycisku formularza rejestracji:
  { 'buttonText': 'Zarejestruj się' }
  Musisz opracować swoją aplikację w sposób, który pozwala na wykorzystanie danych. Jeśli potrzebujesz pomocy, skonsultuj się z zespołem pomocy technicznej.
 6. Wybierz co najmniej jedną regułę włączającą i te reguły wyłączające, których możesz potrzebować.
 7. Kliknij Utwórz zmienną.

Konfiguracja celu w Google Analytics

Aby uruchomić eksperymentowanie z treścią stron, potrzebny będzie cel. Cel eksperymentu możesz wybrać spośród wstępnie zdefiniowanych danych, takich jak wyświetlenia aplikacji (Appviews), lub możesz określić go samodzielnie w Google Analytics. Pełny opis konfiguracji celu niestandardowego dla eksperymentowania z treścią stron znajdziesz w artykule Konfigurowanie i edycja celów w Google Analytics. Na przykład możesz skonfigurować cel złożenia formularza rejestracji lub wypełnienia zamówienia na produkt.

Konfiguracja eksperymentowania z treścią stron

Eksperymentowanie z treścią stron wykorzystuje dane Zbioru wartości do obsługi parametrów Twoich testów oraz Cele (skonfigurowane w Google Analytics), by zapewnić cel ocen testowych.

 1. Na stronie Podsumowanie w obszarze roboczym kliknij Zmienne w lewym panelu nawigacyjnym i kliknij przycisk Nowa.
 2. Wybierz typ zmiennej Eksperyment z treścią stron w Google Analytics.
 3. Wybierz, kiedy zmienna będzie aktywna (Zawsze lub Niestandardowe), a następnie wybierz reguły niestandardowe, jeśli jest taka potrzeba.
 4. Nazwij zmienną.
 5. Kliknij Połącz z widokami danych Google Analytics i skonfiguruj połączenie z kontem zewnętrznym. Aby utworzyć lub zaktualizować połączenie z kontem zewnętrznym, musisz mieć uprawnienia do edycji w usłudze aplikacji mobilnej w Google Analytics z co najmniej jednym widokiem mobilnym. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby dodać widok mobilny do usługi w Google Analytics. Konto i wartości usługi są wstępnie wypełnione dzięki połączeniu z Twoim kontem Google Analytics.
 6. Z menu Widoków danych wybierz widok, którego chcesz użyć.
 7. Wybierz Cel eksperymentu z menu Cel eksperymentu. Możesz użyć wstępnie określonych danych lub wybrać dane niestandardowe określone w widoku Google Analytics.
 8. Ustaw odmiany zbioru wartości. Możesz wprowadzić maksymalnie dziesięć odmian. Uwaga: jeśli z istniejących zbiorów wartości wybierzesz parę klucz-wartość, której chcesz użyć w zbiorze wartości eksperymentu, musisz usunąć ją z istniejących zbiorów wartości.
 9. W menu Zaawansowane opcje eksperymentu możesz ustawić kilka opcji, ale nie jest to wymagane. Niektóre z tych opcji to:
  • Ustawić odsetek użytkowników, dla których będzie dostępna dana odmiana eksperymentu.
  • Ustawić minimalny próg pewności, jaki musi osiągnąć eksperyment, zanim Google Analytics wskaże zwycięski wariant.
  • Ustawić minimalny czas trwania eksperymentu, zanim zostanie wskazana zwycięska wersja.
  • Ustalić, z której odmiany (osiągającej najlepsze wyniki czy oryginalnej) będą korzystać wszyscy użytkownicy po zakończeniu eksperymentu.
  • Włączyć równe ważenie odmian.
 10. Skonfiguruj regułę włączającą i dowolne reguły wyłączające.
 11. Kliknij Zapisz.

Publikacja

 1. W głównym widoku kontenera kliknij Opublikuj.
 2. Sprawdź informacje w oknie potwierdzenia, by upewnić się, że zawiera oczekiwane zmiany.
 3. Kliknij Opublikuj teraz, by rozpocząć eksperyment.

Zmienna eksperymentu uruchamia się przy pierwszym opublikowaniu w wersji kontenera. Eksperyment kończy się po opublikowaniu wersji kontenera, która nie zawiera tej zmiennej. Dane eksperymentu zaczną wyświetlać się w Google Analytics z co najmniej jednodniowym opóźnieniem. Eksperyment zakończy się po znalezieniu zwycięskiej wersji, jeśli trwał on maksymalnie 90 dni lub jeśli postęp eksperymentu wskazuje na to, że zwycięzca nie zostanie wyłoniony.

Aby sprawdzić skuteczność różnych odmian, możesz teraz monitorować swoje eksperymenty w Google Analytics, klikając link w zmiennej Eksperyment z treścią stron w Google Analytics na ekranie podsumowania wersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?