Menedżer tagów i weryfikacja dwuetapowa

Dodawanie dodatkowych zabezpieczeń w przypadku niektórych operacji w Menedżerze tagów.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta Menedżera tagów Google, administratorzy mogą opcjonalnie włączyć weryfikację dwuetapową. Menedżer tagów będzie wtedy sprawdzać, czy na koncie użytkownika jest włączona weryfikacja dwuetapowa, zanim pozwoli na:

  • tworzenie i modyfikowanie niestandardowych zmiennych JavaScript;
  • tworzenie i modyfikowanie niestandardowych tagów HTML;
  • modyfikowanie ustawień użytkownika.

Aby włączyć weryfikację dwuetapową na koncie Menedżera tagów:

  1. Zaloguj się w Menedżerze tagów Google, używając konta administratora.
  2. Kliknij Administracja.
  3. W sekcji Konto kliknij Ustawienia konta.
  4. Wybierz Wymagaj dwuetapowej weryfikacji logowania w przypadku niektórych operacji.
  5. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem