Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Wielokrotne używanie ustawień konfiguracji w Menedżerze tagów Google

Ta strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy zarządzają swoim tagiem Google w Menedżerze tagów Google i chcą określać wspólne ustawienia konfiguracji obowiązujące w przypadku większej liczby tagów Google.

Czym jest zmienna ustawień konfiguracji?

Dzięki zmiennej Tag Google – ustawienia konfiguracji w różnych tagach Google możesz używać tych samych ustawień konfiguracji. Załóżmy np., że publikujesz witrynę w kilku językach i chcesz podzielić odbiorców na segmenty według języka, którym się posługują. Zamiast modyfikować ręcznie każdy tag, możesz utworzyć zmienną konfiguracji z parametrem language i używać jej w tagach Google.

Jak skonfigurować zmienną ustawień konfiguracji

Aby utworzyć nową zmienną ustawień konfiguracji:

 1. Otwórz Menedżera tagów Google
 2. W obszarze roboczym otwórz po lewej stronie menu Zmienne.
 3. Utwórz nową zmienną zdefiniowaną przez użytkownika.
 4. W sekcji Konfiguracja zmiennej wybierz zmienną Tag Google – ustawienia konfiguracji.
 5. Dodaj parametry, których chcesz używać wielokrotnie. Poniżej znajdziesz tabelę zdefiniowanych wstępnie parametrów. Jeśli żaden z nich nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz zawsze utworzyć parametr niestandardowy. Po prostu wpisz dowolną nazwę w polu Nazwa.
 6. Nazwij zmienną i kliknij Zapisz.

Wielokrotne używanie ustawień w tagu Google

 1. W obszarze roboczym otwórz po lewej stronie menu Tagi.
 2. Wybierz tag Google, do którego chcesz zastosować zmienną ustawień.
 3. Wielokrotne używanie ustawień:
  • Aby wielokrotnie używać ustawień konfiguracji, wybierz na liście zmienną Tag Google – ustawienia konfiguracji.
  • Aby wielokrotnie używać wspólnych ustawień zdarzeń, wybierz na liście zmienną Tag Google: ustawienia zdarzenia.
  • Aby zobaczyć, które parametry zostały odziedziczone ze zmiennej ustawień, kliknij Pokaż parametry dziedziczone.
  • Aby edytować dziedziczony parametr tylko w przypadku tagu Google, kliknij Edytuj .
  • Aby przywrócić zmodyfikowany parametr dziedziczony, kliknij Resetuj .
 4. Zapisz tag i opublikuj kontener.

 

Prawidłowe parametry ustawień konfiguracji

W tabeli poniżej znajdziesz zdefiniowane wstępnie parametry oraz usługi, w których przypadku możesz je stosować (oznaczone literą x).

Nazwa Typ Wartość domyślna Opis Google Ads GA4 Merchant Center
ads_data_redaction Wartość logiczna
false (fałsz)
W przypadku odrzucenia prośby o zgodę na przetwarzanie danych parametr trybu uzyskiwania zgody umożliwia usuwanie ze wszystkich żądań identyfikatorów kliknięć reklam (np. &gclid, &dclid, &wbraid itp.). x    
allow_ad_personalization_signals Wartość logiczna
true (prawda)
Aby wyłączyć funkcje personalizacji reklam, ustaw wartość false (fałsz). x x x
allow_google_signals Wartość logiczna true (prawda) Wartością domyślną jest true. Aby wyłączyć wszystkie funkcje reklamowe, ustaw dla parametru allow_google_signals wartość false. x x  
allow_interest_groups Wartość logiczna
true (prawda)
Ustawienie interfejsu API Piaskownicy prywatności umożliwiające rezygnację z przechowywania danych grupy zainteresowań. x x x
campaign_content Ciąg znaków nie zdefiniowano Służy do testowania wersji A/B oraz reklam kierowanych na sieć reklamową. Parametr campaign_content służy do rozróżniania reklam i linków prowadzących pod ten sam adres URL.
Uwaga: ustawienie tej wartości zastąpi parametr zapytania utm_content.
  x x
campaign_id Ciąg znaków nie zdefiniowano Służy do wskazania kampanii, do której odwołuje się to odesłanie. Aby wskazać konkretną kampanię, użyj parametru campaign_id.
Uwaga: ustawienie tej wartości zastąpi parametr zapytania utm_id.
  x x
campaign_medium Ciąg znaków nie zdefiniowano Parametr campaign_medium służy do wskazywania medium, np. e-maila lub kosztu kliknięcia.
Uwaga: ustawienie tej wartości zastąpi parametr zapytania utm_medium.
  x x
campaign_name Ciąg znaków nie zdefiniowano Służy do analizy słów kluczowych. Parametr campaign_name służy do wskazywania określonej promocji produktu lub kampanii strategicznej.
Uwaga: ustawienie tej wartości zastąpi parametr zapytania utm_name.
  x x
campaign_source Ciąg znaków nie zdefiniowano Parametr campaign_source służy do wskazywania wyszukiwarki, nazwy newslettera lub innego źródła.
Uwaga: ustawienie tej wartości zastąpi parametr zapytania utm_source.
  x x
campaign_term Ciąg znaków nie zdefiniowano Używany w przypadku płatnego wyszukiwania. Parametr campaign_term służy do wskazywania słów kluczowych, które doprowadziły do wyświetlenia reklamy.
Uwaga: ustawienie tej wartości zastąpi parametr zapytania utm_term.
  x x
client_id Ciąg znaków Wartość wygenerowana losowo dla każdego użytkownika. Wskazuje instancję przeglądarki z zastosowaniem pseudonimizacji. Domyślnie ta wartość jest przechowywana w ramach własnego pliku cookie Analytics z 2-letnim okresem ważności.   x  
content_group Ciąg znaków nie zdefiniowano Grupy treści umożliwiają podział stron i ekranów na kategorie niestandardowe. Więcej informacji o grupach treści   x  
conversion_linker Wartość logiczna
true (prawda)
Dzięki temu parametrowi możesz zrezygnować z łączenia konwersji z Google Ads i Floodlight. Aby to zrobić, ustaw wartość false (fałsz). x    
cookie_domain Ciąg znaków
'auto' (automatyczna)
Wskazuje domenę służącą do przechowywania pliku cookie Analytics.
Aby skonfigurować plik cookie bez określania domeny, ustaw wartość 'none' (brak).
Aby skonfigurować umieszczenie pliku cookie w subdomenie o stopień niższej od domeny najwyższego poziomu (eTLD + 1), ustaw wartość domyślną 'auto' (automatyczna). Jeśli np. parametr cookie_domain ma wartość 'auto', domeną adresu https://example.com będzie example.com, a domeną adresu https://subdomena.example.com też będzie example.com.
x x x
cookie_expires Liczba
63072000
Za każdym razem, gdy do Google Analytics wysyłane jest działanie, okres ważności pliku cookie ustawiany jest na aktualny czas plus wartość z pola cookie_expires. Oznacza to, że jeśli użyjesz wartości domyślnej wynoszącej 2 lata (63072000 sekund), a użytkownik odwiedza Twoją witrynę co miesiąc, jego plik cookie nigdy nie wygaśnie. Jeśli ustawisz wartość parametru cookie_expires na 0 (zero), plik cookie zmieni się w plik cookie powiązany z sesją i straci ważność po zakończeniu bieżącej sesji przeglądarki. Uwaga: jeśli ustawisz zbyt krótki okres ważności pliku cookie, może to spowodować zawyżanie liczby użytkowników w statystykach i pogorszenie jakości pomiarów. x x x
cookie_flags Ciąg znaków nie zdefiniowano Dzięki zdefiniowaniu tego parametru możesz dołączać do pliku cookie dodatkowe flagi. Flagi muszą być rozdzielone średnikami. Przykładowe flagi znajdziesz w sekcji Write a new cookie (Zapisywanie nowego pliku cookie) artykułu w języku angielskim. x x x
cookie_path Ciąg znaków
'/'
Wskazuje ścieżkę podrzędną służącą do przechowywania pliku cookie tagu Google. x x x
cookie_prefix Ciąg znaków nie zdefiniowano Określa prefiks, który będzie dodawany do nazw plików cookie Google Ads i Analytics. Nazwy plików cookie Google Ads zaczynające się od _gcl_awmożesz np. zmienić na <Twój prefiks>_aw. x x x
cookie_update Wartość logiczna
true (prawda)
Gdy parametr cookie_update ma wartość true (prawda):
 • GA4 i Merchant Center aktualizują pliki cookie po każdym wczytaniu strony. Powoduje to ustawianie okresu ważności plików cookie względem najnowszej wizyty w witrynie. Jeśli np. okres ważności pliku cookie jest ustawiony na 1 tydzień, a użytkownik odwiedza witrynę w tej samej przeglądarce co 5 dni, pliki cookie będą aktualizowane po każdej wizycie i w konsekwencji nigdy nie stracą ważności.
 • Google Ads i Floodlight zachowują przy aktualizowaniu plików cookie ich pierwotną datę ważności, przez co zależy ona w tym przypadku od terminu pierwszej wizyty.
Jeśli ustawisz wartość false (fałsz), pliki cookie nie będą aktualizowane po każdym wczytaniu strony. Okres ważności pliku cookie będzie więc zależał od terminu pierwszej wizyty użytkownika w witrynie.
x x x
customer_lifetime_value Ciąg znaków nie zdefiniowano Określa przedział czasu, w którym użytkownik jest uznawany za powracającego klienta. x    
groups Ciąg znaków nie zdefiniowano Możesz utworzyć grupę celów (np. produktów, kont i usług), a następnie kierować do niej zdarzenia. Aby wysyłać zdarzenia do grupy, musisz w tagu zdarzenia ustawić parametr send_to. x x x
ignore_referrer Wartość logiczna
false (fałsz)
Ustaw wartość true, aby wskazać Analytics, że strona odsyłająca nie powinna się wyświetlać jako źródło wizyty. Dowiedz się, kiedy używać tego pola   x x
language Ciąg znaków navigator.language Wskazuje ustawienie języka użytkownika. x x x
new_customer Wartość logiczna nie zdefiniowano Umożliwia raportowanie pozyskiwania nowych klientów przez kampanie Google Ads. Szczegółowe informacje o sposobie wdrażania znajdziesz w Centrum pomocy Google Ads. x    
page_hostname Ciąg znaków location.hostname Służy do wskazywania nazwy hosta Twojej witryny. Ten parametr umożliwia zastąpienie wartości automatycznej.   x x
page_location Ciąg znaków document.location Podaje pełny adres URL strony. Ten parametr umożliwia zastąpienie wartości automatycznej. x x x
page_path Ciąg znaków location.pathname Podaje ścieżkę do strony (ciąg znaków po symbolu /). Ten parametr umożliwia zastąpienie wartości automatycznej.   x x
page_referrer Ciąg znaków document.referrer Wskazuje źródło odesłania, z którego pochodzi ruch na stronie. Ta wartość służy też do ustalania źródła wizyty. Ten parametr umożliwia zastąpienie wartości automatycznej. x x x
page_title Ciąg znaków document.title Tytuł strony lub dokumentu. Ten parametr umożliwia zastąpienie wartości automatycznej. x x x
send_page_view Wartość logiczna
true (prawda)
Aby zablokować wysyłanie zdarzenia page_view przez domyślny fragment kodu, ustaw wartość false.   x  
screen_resolution Ciąg znaków window.screen Podaje rozdzielczość ekranu. Musi się składać z 2 dodatnich liczb całkowitych rozdzielonych znakiem x. Na przykład w przypadku ekranu o wymiarach 800 x 600 pikseli wartość ta będzie miała postać „800 x 600”. Wartość ta jest ustalana na podstawie parametru window.screen użytkownika.   x x
server_container_url Ciąg znaków nie zdefiniowano Określa adres URL serwera tagowania. Więcej informacji o tagowaniu po stronie serwera x x x
user_id Ciąg znaków nie zdefiniowano Określa znany identyfikator użytkownika podany przez właściciela witryny lub użytkownika biblioteki. Nie może zawierać informacji umożliwiających identyfikację osób. Ta wartość nie powinna być przechowywana w plikach cookie Google Analytics ani w żadnej innej pamięci masowej w Analytics. Limit znaków to 256.   x  
user_properties obiekt nie zdefiniowano Właściwości użytkownika to atrybuty służące do opisywania segmentów Twoich użytkowników, takie jak ustawienia języka lub położenie geograficzne. W każdym projekcie można skonfigurować do 25 dodatkowych właściwości użytkownika. Dowiedz się, jak skonfigurować właściwości użytkownika   x  

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne