Notifikation

G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

Tagging på klientsiden og serversiden

Denne side er til marketingmedarbejdere og udviklere, som vil afgøre, om de vil indføre tagging på serversiden for at supplere deres nuværende taggingkonfiguration.

Google Tag Manager understøtter to forskellige konfigurationer: Tagging på klientsiden og tagging på serversiden.

Diagram comparing the architecture of client-side tagging and server-side tagging.
Tagging på klientsiden Tagging på serversiden

I tagging på klientsiden placeres der én container på websitet eller i appen.

Containeren indeholder alle tags, triggers, variabler og relateret kode, der bruges til at måle brugerinteraktioner.

Når en bruger besøger en side, aktiveres containeren, og den indlæser de relaterede tags. Når brugeren udfører en handling, der aktiverer et tag, sendes hændelsesdataene til en eller flere HTTP-anmodninger fra browseren eller enheden til dine Google-produkter eller annonceringspartnere.

Tagging på serversiden bruger to containere:

 • Webcontainer, der er placeret på websitet eller i appen
 • Servercontainer, der er placeret i et skymiljø

Webcontaineren hoster kun de tags, der er nødvendige for at overvåge og afsende oplysninger om brugerinteraktioner og generere hændelser som HTTP-anmodninger.

Servercontaineren accepterer alle HTTP-anmodninger fra webcontaineren. I servercontaineren kan du konfigurere behandlingsregler, før der sendes data til dine Google-produkter eller tredjepartsslutpunkter.

Hvorfor skal jeg bruge tagging på serversiden?

Formålet med containeren på serversiden er at angive et mellemliggende slutpunkt, som du ejer, mellem den browser eller enhed, hvor hændelser registreres, og tredjepartsslutpunkterne. Servercontaineren supplerer webcontaineren ved at håndtere ressourcekrævende behandling, der normalt ville køre i browseren i konfigurationen med tagging på klientsiden. Servercontaineren giver dig også muligheden for og værktøjerne til at screene, validere og ændre data efter behov, før de sendes til analyse- og annonceringsslutpunkterne.

De vigtigste fordele ved at bruge tagging på serversiden er følgende:

 • Mindsker belastningen ved klientbehandling og forbedrer websitets og appens ydeevne
 • Giver dig mulighed for at screene og ændre indkommende anmodninger for at sikre databeskyttelse
 • Giver dig mulighed for at validere og normalisere data, hvilket forbedrer datakvaliteten

Forbedrer websitets og appens ydeevne

Tagging på serversiden forbedrer klientens ydeevne ved at reducere den mængde kode, der eksekveres i browseren eller appen. I tagging på klientsiden skal browseren knytte hver hændelse til en eller flere HTTP-anmodninger, afhængigt af hvor mange slutpunkter du sender hændelsesoplysninger til. Din klient sender derfor måske flere meget ensartede HTTP-anmodninger, hvilket kan belaste klientressourcerne unødigt.

I en konfiguration med tagging på serversiden skal klienten kun generere én HTTP-anmodning pr. hændelse, som sendes til servercontaineren. Derefter genererer og videresender servercontaineren leverandørspecifikke anmodninger. Resultatet er, at websitets ydeevne forbedres, fordi klienten eksekverer en mindre mængde kode og sender færre HTTP-anmodninger.

Hvis du vil øge sidehastigheden yderligere, kan du indlæse marketingrelaterede biblioteker og ressourcer via taggingmiljøet på serversiden, når du bruger serveren som et netværk til indholdslevering (CDN, Content Delivery Network).

Sådan sikrer du granuleret databeskyttelse

Når du bruger tagging på klientsiden, kommunikerer brugerens browser direkte med tredjeparter, hvilket kan gøre det udfordrende at styre, hvilke oplysninger der deles. Afhængigt af hvordan dit website eller din app behandler brugeroplysninger, kan der være en risiko for, at personhenførbare oplysninger deles i HTTP-anmodninger.

Tagging på serversiden giver dig fuld kontrol med de data, der distribueres til tredjeparter. I servercontaineren kan du fjerne personhenførbare oplysninger, før data videresendes til marketingpartnere. Du kan sikre, at du kun indsamler og deler data, som er nødvendige og overholder privatlivsrelaterede bestemmelser.

Når du konfigurerer din servercontainer til at fungere i en førstepartskontekst, forbliver websitedata og cookies i dit domæne. Det betyder, at leverandører ikke kan få adgang til tredjepartscookies. En førstepartskontekst giver dig mulighed for at implementere strengere indholdssikkerhedspolitikker, fordi browseren ikke kommunikerer med nogen eller med færre tredjepartsdomæner, afhængigt af din konfiguration.

Optimer datakvaliteten

I forbindelse med tagging på klientsiden er det vanskeligt at sikre konsistensen og validiteten af data, fordi de sendes direkte til leverandørslutpunkterne.

I forbindelse med tagging på serversiden har du kontrol over dataene. Dette giver dig mulighed for at:

 • Rette uoverensstemmelser i hændelsesdata, som kan blive indført af forskellige browsere eller enheder eller anden behandling på klientsiden.
 • Mindske risikoen for datatab ved at validere hændelsesdata for at sikre, at de opfylder de nødvendige kriterier for at blive godkendt og behandlet af leverandørslutpunktet.
 • Fjerne overflødige eller unødvendige data, som kan være indsat af browseren eller appen.

Kom i gang med tagging på serversiden

Er du klar til at lære, hvordan du bruger tagging på serversiden?

Med kurset "Grundlæggende oplysninger om tagging på serversiden" får du alle de færdigheder, du skal bruge for at komme i gang med at bruge tagging på serversiden. Du lærer, hvordan du gør følgende:

 • Opretter en taggingserver ved hjælp af en GCP App Engine
 • Konfigurerer dine tags til at sende data til din server
 • Gør dine servere klar til livetrafik
 • Overvåger dine servere

Tag kurset

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu