Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Značkování na straně klienta a značkování na straně serveru

Tato stránka je určena marketingovým specialistům a vývojářům, kteří se rozhodují, zda své stávající nastavení značkování doplnit o značkování na straně serveru.

Správce značek Google podporuje dvě různé konfigurace: značkování na straně klienta a značkování na straně serveru.

Diagram comparing the architecture of client-side tagging and server-side tagging.
Značkování na straně klienta Značkování na straně serveru

Při značkování na straně klienta je na webových stránkách nebo v aplikaci umístěn jeden kontejner.

V kontejneru jsou shromážděny všechny značky, pravidla, proměnné i související kód sloužící k měření interakcí uživatelů.

Jakmile uživatel stránku navštíví, kontejner se aktivuje a načte související značky. Když pak uživatel provede akci, která značku spustí, jsou data události z prohlížeče nebo zařízení předána do jednoho nebo více požadavků HTTP a odeslána do vašich služeb Google nebo reklamním partnerům.

V případě značkování na straně serveru se používají kontejnery dva:

 • webový kontejner, který je umístěn na webu nebo v aplikaci,
 • serverový kontejner, který je umístěn v cloudu.

Webový kontejner obsahuje pouze značky potřebné ke sledování a odesílání informací o interakcích uživatelů a generování požadavků HTTP s daty událostí.

Serverový kontejner přijímá všechny požadavky HTTP z webového kontejneru. Než data odešlete do služeb Google nebo do koncových bodů třetích stran, můžete v serverovém kontejneru nastavit pravidla zpracování.

Proč byste měli značkování na straně serveru používat?

Serverový kontejner slouží jako přechodný koncový bod mezi prohlížečem nebo zařízením, kde jsou události zaznamenány, a koncovými body třetích stran. Tento přechodný koncový bod patří vám. Serverový kontejner rozšiřuje možnosti webového kontejneru tím, že přebírá zpracování náročné na zdroje, které by při značkování na straně klienta obvykle probíhalo v prohlížeči. Serverový kontejner obsahuje také nástroje, které vám umožní data podle potřeby třídit, ověřovat a upravovat ještě před jejich odesláním do analytických a inzertních koncových bodů.

Hlavní výhody značkování na straně serveru:

 • Snižuje zatížení klienta při zpracovávání, zlepšuje výkon webu a aplikace.
 • Umožňuje příchozí požadavky třídit a upravovat tak, aby byla zajištěna ochrana dat.
 • Umožňuje data ověřovat a normalizovat a tím zlepšovat jejich kvalitu.

Lepší výkon webu nebo aplikace

Značkování na straně serveru přispívá k lepšímu výkonu klienta tím, že snižuje množství kódu, který je spuštěn v prohlížeči nebo aplikaci. Při značkování na straně klienta musí prohlížeč každou událost namapovat na jeden nebo více požadavků HTTP, v závislosti na tom, kolika koncovým bodům je informace o události odesílána. Klient proto může odeslat několik velmi podobných požadavků HTTP, což klade na klientské zdroje zvýšené nároky.

V případě značkování na straně serveru stačí, když klient pro každou událost odeslanou do kontejneru serveru vygeneruje jeden požadavek HTTP. Serverový kontejner pak vygeneruje a odešle požadavky specifické pro konkrétní dodavatele. Výsledkem je lepší výkon webových stránek. Klient totiž spouští menší množství kódu a odesílá méně požadavků HTTP.

Rychlost stránek můžete dále zvýšit tím, že při používání serveru jako sítě CDN budete prostřednictvím značkování na straně serveru načítat knihovny a zdroje související s marketingem.

Podrobné nastavení ochrany dat

Při použití značkování na straně klienta komunikuje prohlížeč uživatele přímo s třetími stranami. To může znesnadňovat kontrolu sdílených informací. V závislosti na tom, jak váš web nebo aplikace informace o uživatelích zpracovává, může vzniknout riziko, že budou v požadavcích HTTP sdíleny údaje umožňující zjištění totožnosti.

Díky značkování na straně serveru máte plnou kontrolu nad tím, jaká data jsou třetím stranám předávána. Než data marketingovým partnerům předáte, máte možnost veškeré údaje umožňující zjištění totožnosti ze serverového kontejneru odstranit. Můžete tak zajistit, že budou shromažďována a sdílena pouze nezbytná data, která splňují předpisy o ochraně soukromí.

Pokud serverový kontejner nastavíte tak, aby fungoval v kontextu první strany, všechna data webů i soubory cookie zůstanou ve vaší doméně. To znamená, že dodavatelé nebudou mít k souborům cookie třetích stran přístup. Kontext první strany umožňuje implementovat přísnější zásady zabezpečení obsahu. V závislosti na konkrétním nastavení tak prohlížeč bude komunikovat s menším počtem externích domén, případně s nimi nebude komunikovat vůbec.

Lepší kvalita dat

V případě značkování na straně klienta je obtížné zajistit konzistenci a platnost dat, protože jsou předávána přímo koncovým bodům dodavatelů.

Se značkováním na straně serveru máte data plně pod kontrolou. To znamená, že můžete:

 • Opravovat nesrovnalosti v datech událostí, které mohou být způsobeny použitím různých prohlížečů, různých zařízení nebo odlišným zpracováním na straně klienta.
 • Snížit riziko ztráty dat tím, že ověříte, zda data událostí splňují nezbytná kritéria pro přijetí a zpracování koncovým bodem dodavatele.
 • Odstraňovat nadbytečná a nepotřebná data přidaná prohlížečem nebo aplikací.

Začínáme se značkováním na straně serveru

Jste připraveni naučit se používat značkování na straně serveru?

Náš výukový kurz „Základy značkování na straně serveru“ vás vybaví všemi dovednostmi, které budete v začátcích potřebovat. Naučíte se:

 • vytvořit značkovací server pomocí platformy GCP App Engine,
 • nastavit značky k odesílání dat na server,
 • připravit servery na skutečný provoz,
 • monitorovat servery.

Zúčastnit se kurzu

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka