Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Pridanie nového kontajnera

Tento článok je určený každému, kto chce pridať nový webový kontajner do existujúceho účtu Správcu značiek Google.

Ak chcete zhromažďovať metriky z viacerých zdrojov, napríklad z internetu a aplikácie, musíte pre každú platformu vytvoriť ďalší kontajner.

Táto stránka opisuje nastavenie webového kontajnera. Ak chcete nastaviť iný typ kontajnera, pozrite si nasledujúcu dokumentáciu:

Čo je kontajner?

Kontajner tvorí niekoľko značiek a pravidiel na ich správu. Existujú rôzne typy kontajnerov, ktoré môžu byť použité pre:

 • weby,
 • stránky AMP,
 • aplikácie pre Android,
 • aplikácie pre iOS,
 • spustenie Správcu značiek na serveri.

1. Vytvorenie nového kontajnera

Pridanie webového kontajnera:
 1. Otvorte Správcu značiek.
 2. Na karte Účty vedľa názvu účtu kliknite na Ďalšie akcie Viac > Vytvoriť kontajner.
 3. Zadajte opisný názov kontajnera a vyberte typ kontajnera.
 4. Ak chcete vytvoriť kontajner, kliknite na Vytvoriť a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami.

2. Inštalácia kontajnera

Nasledujúce pokyny slúžia na nastavenie webových kontajnerov na sledovanie značiek na weboch. Ak s kódom nemáte skúsenosti alebo nemáte prístup k svojmu kódu webu či mobilnej aplikácie, môže byť potrebné pri tomto kroku požiadať o pomoc vývojára.

 1. Správcovi značiek kliknite na Pracovný priestor.
 2. V hornej časti okna pohľadajte identifikátor svojho kontajnera, ktorý sa zobrazuje vo formáte GTM-XXXXXX.
 3. Kliknutím na identifikátor kontajnera otvorte okno Inštalácia Správcu značiek.
 4. Podľa pokynov v okne Inštalácia Správcu značiek skopírujte a prilepte útržky kódu na web.
  1. Umiestnite útržok kódu <script> do sekcie <head> vo výstupe HTML svojej webovej stránky, podľa možnosti čo najbližšie k úvodnej značke <head>, ale pod všetky deklarácie dataLayer.
  2. Umiestnite útržok kódu <noscript> bezprostredne za značku <body> vo svojom výstupe HTML.

Ak už na webe používate značky, migrujte ich do kontajnera Správcu značiek (pozrite si sekciu 3. Pridanie štítkov). Skontrolujte, či sa značky nespúšťajú dvakrát tak, že z kódu odstránite všetky pevne naprogramované značky.

Na ochranu vášho kontajnera pred neoprávneným získavaním informácií tretími stranami používa útržok Správcu značiek pre webovú stránku predvolene protokol HTTPS.

Ak máte dôvod na nasadenie kontajnerov Správcu značiek spôsobom, ktorý podporuje nezabezpečené stránky, môžete to urobiť tak, že prispôsobíte protokol zdrojovej webovej adresy v hromadnom útržku, aby namiesto reťazca https:// pozostával zo znakov //. Ďalšie informácie o používaní webových adries závislých od protokolu

3. Pridanie štítkov

Keď máte kontajner na webe nainštalovaný, môžete pridávať nové značky.

 1. V pracovnom priestore kliknite na  Značky.
 2. Ak chcete pridať značku, kliknite na tlačidlo Nová.
 3. Značku pomenujte a nakonfigurujte ju:
  • Konfigurácia značky: vyberte typ značky, ktorú chcete spravovať. Správca značiek Google podporuje značky služieb Googlu aj tretích strán. Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením značky zo služby Googlu, prečítajte si článok Sprievodca Správcom značiek Google.
   Ak sa žiadny typ značky nehodí, môžete vytvoriť vlastnú značku HTML alebo značku obrázka.
  • Spúšťanie: či sa značka stránky spustí alebo zablokuje, určujú spúšťače. Prečítajte si viac o spúšťačoch.
 4. Nepovinné: Pridajte do konfigurácie poznámku (na neskoršie použitie). Ak chcete pridať poznámku, kliknite na ponuku ďalších akcií Viac a vyberte Zobraziť poznámky.
 5. Kliknite na Uložiť a v prípade potreby vytvorte ďalšie značky.

4. Overenie funkčnosti značiek

Po pridaní značiek sa uistite, že fungujú podľa očakávaní. Ak chcete overiť nastavenie značky, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Ukážka. Google Tag Assistant sa spustí na novej karte.
 2. Zadajte webovú adresu, na ktorej ste nainštalovali kontajner Správcu značiek. Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby, začnite ladiť pomocou rozšírenia Tag Assistant.
 3. Ak chcete značku upraviť, kliknite na jej názov a zmeňte jej nastavenia. Ak sa napríklad značka spustí po načítaní stránky, no chcete, aby sa spustila, keď niekto klikne na tlačidlo, upravte jej spúšťač.
 4. Zmenenú značku uložte, znovu spustite režim ukážky a overte, či bol problém vyriešený.

5. Zverejnenie značiek

Ak značky fungujú podľa očakávaní, zverejnite ich.

Postup zverejnenia aktuálneho pracovného priestoru:

 1. Kliknite na Odoslať vpravo hore na obrazovke. Zobrazí sa obrazovka Odoslanie zmien s možnosťami na zverejnenie kontajnera a uloženie verzie vášho kontajnera.
 2. Ak možnosť Zverejniť a vytvoriť novú verziu ešte nie je vybratá, vyberte ju.
 3. Skontrolujte sekciu Zmeny pracovného priestoru a ubezpečte sa, že vaša konfigurácia sa zobrazuje podľa očakávaní.
 4. Zadajte názov verzieopis verzie.
 5. Kliknite na Zverejniť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13182387929010515992
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
102259