การแจ้งเตือน

Google Analytics: ตอนนี้แท็กการกําหนดค่า GA4 เปลี่ยนเป็นแท็ก Google แล้ว ระบบจะย้ายข้อมูลแท็กการกําหนดค่า GA4 ในคอนเทนเนอร์ฝั่งเว็บโดยอัตโนมัติตั้งแต่เดือนกันยายน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการวัดผลที่มีอยู่ และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คําจํากัดความของรหัสปลายทาง

รหัสปลายทางคือตัวระบุที่แสดงถึงปลายทาง ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ Google ที่เชื่อมต่อ เช่น Google Ads หรือ Google Analytics รหัสเหล่านี้ใช้โดยแท็กเป็นหลักเพื่อโหลดการตั้งค่าเฉพาะปลายทางและเพื่อกําหนดเส้นทางของเหตุการณ์

สําหรับ Google Ads รหัสปลายทางจะเหมือนกับรหัสเครื่องมือวัด Conversion และสําหรับ Google Analytics รหัสปลายทางจะเหมือนกับรหัสการวัดของสตรีมข้อมูลเว็บ

ตัวอย่าง: G-12345, AW-98765

ภาพแสดงตำแหน่งรหัสปลายทางในแท็ก Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก