G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Ställa in samtycke

Google Taggstyrning innehåller flera funktioner som samverkar med varandra för att hjälpa dig att hantera taggarnas beteende i samband med inställningar för samtycke. Taggstyrning innehåller enutlösare för initiering av samtycke, tagginställningar för samtyckeshantering och sidan Översikt över samtycke. Flera tredjepartsleverantörer av samtyckeshantering har byggt in integreringar med samtyckesläget i sina produkter. I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in funktioner för samtyckeshantering i Taggstyrning.

Utlösaren för initiering av samtycke hjälper dig att se till att alla samtyckesinställningar följs innan andra utlösare aktiveras. Utlösaren för initiering av samtycke används för taggar som ställer in eller uppdaterar användarnas samtyckesstatus för din webbplats, till exempel en tagg för en plattform för samtyckeshantering eller taggar som anger standardinställningar för samtycke.

Varje webbehållare innehåller utlösaren Initiering av samtycke – Alla sidor som standard. Välj denna utlösare för att aktivera taggar som kräver det.

Utlösaren för initiering av samtycke används inte för taggar som ska aktivera tidigt på en webbplats. För taggar som inte specifikt används för att hantera samtyckesinställningar använder du i stället en initieringsutlösare. Utlösaren för initiering av samtycke aktiveras alltid före alla andra taggar, inräknat initieringsutlösare.

Obs! När du skriver egna mallar eller anpassade HTML-taggar är det inte säkert att alla kommandon som körs i återuppringning eller kommandon som använder gtag() är tillgängliga innan nästa utlösare aktiveras. Använd samtyckes-API:erna för Taggstyrning för att information om samtycke säkert ska finnas tillgänglig så snabbt som möjligt. Mer information finns i utvecklarhandböckerna.

Tagginställningar för samtycke

Beteendet hos taggar med inbyggda samtyckeskontroller modifieras normalt beroende på om samtycke ges respektive inte ges. Varje tagg kan ha anpassade samtyckesinställningar. Så här redigerar du samtyckesinställningarna för en tagg:

 1. Klicka på Avancerade inställningar > Samtyckesinställningar i en webbtagg.
 2. Granska inställningarna i Inbyggda samtyckeskontroller. Taggar med inbyggda samtyckeskontroller innehåller logik som ändrar taggens körningsbeteende utifrån användarens samtyckesstatus. Läs om hur samtyckesläget fungerar för Google Ads, Google Analytics och Floodlight. Obs! Tredjepartsplattformar för samtyckeshantering kan ha olika inbyggda standardbeteenden.
 3. Välj Kontroller av ytterligare samtycke.
  • Inte angivet: Standard. Inga kontroller av ytterligare samtycke utförs av taggen.
  • Inget ytterligare samtycke krävs: Välj det här alternativet för att ange att taggen inte behöver kontrollera ytterligare samtycke för att aktiveras. Du kan välja det här alternativet för att skilja mellan taggar som inte kräver ytterligare samtycke utöver de inbyggda samtyckeskontrollerna för taggar som du inte har granskat ännu.
  • Kräv ytterligare samtycke för att taggen ska aktiveras: Den här taggen aktiveras bara om alla angivna samtyckestyper har status som beviljade när taggen aktiveras. Om du väljer det här alternativet visas knappen + Lägg till obligatoriskt samtyckesvärde. Använd den här knappen för att lägga till ytterligare samtyckestyper. Taggstyrning har stöd för de samtyckestyper som anges i tabellen nedan. Du kan lägga till egna anpassade samtyckestyper utifrån vad som stöds på den aktuella plattformen för samtyckeshantering.

Följande typer av samtycke kan användas för att styra taggaktiveringen i Google Taggstyrning. Beteendet hos Google-taggar som har stöd för samtyckesläget ändras redan utifrån statusen på ad_storage och analytics_storage.

Samtyckestyp Beskrivning
ad_storage Aktiverar lagring av information (till exempel i cookies) som rör annonsering
analytics_storage Aktiverar lagring av information (till exempel i cookies) som rör dataanalys, exempelvis besökslängd
functionality_storage Aktiverar lagring av information som rör funktionaliteten på webbplatsen eller i appen, till exempel språkinställningar
personalization_storage Aktiverar lagring av information som rör anpassning, till exempel videorekommendationer
security_storage Aktiverar lagring av information som rör säkerhet, till exempel autentiseringsfunktioner, bedrägeriskydd och andra användarskydd

Översikt över samtycke innehåller en övergripande vy över alla samtyckesinställningar i alla taggar i behållaren. Så här aktiverar du funktionen i behållaren:

 1. Klicka på Administratör > Behållarinställningar i Taggstyrning.
 2. Välj Aktivera översikt över samtycke under Ytterligare inställningar.

Så här kommer du åt Översikt över samtycke:

 1. Klicka på Taggar i navigeringsfältet till vänster.
 2. Klicka på ikonen Översikt över samtycke .

På sidan Översikt över samtycke visas taggarna grupperade i två kategorier:

 • Samtycke har inte ställts in: Visar taggar där ingen åtgärd har utförts. Dessa taggar har statusen Inte angivet.
 • Samtycke har ställts in: Visar taggar där Ytterligare samtyckeskontroller har angetts till Inget ytterligare samtycke krävs eller Kräv ytterligare samtycke för att taggen ska aktiveras.

Massredigering av samtyckesinställningar

På skärmen Översikt över samtycke kan du redigera samtyckesinställningar för flera taggar samtidigt:

 1. Klicka på Taggar i navigeringsfältet till vänster.
 2. Klicka på ikonen Översikt över samtycke .
 3. Välj vilka taggar du vill uppdatera genom att markera kryssrutan till vänster om varje post på listan över taggar. När du har valt en eller flera taggar visas ikonen Redigera samtyckesinställningar .
 4. Ändra inställningarna för Ytterligare samtyckeskontroller.
 5. Klicka på Spara.
 6. Publicera behållaren när du vill att ändringarna ska börja gälla.

Integreringar med plattformar för samtyckeshantering

Plattformar för samtyckeshantering (CMP) kan integreras med samtyckesläget och samtyckesinställningarna i Google Taggstyrning. Det finns mallar för utvalda CMP:er i Taggstyrning i Mallgalleri för Taggstyrning som är integrerade i våra API:er för samtycke. I tabellen nedan finns mer information om hur CMP:er har integrerats med samtyckesläget:

Samtyckesverktyg Samtyckestyper som stöds Mall för
grupp i
Taggstyrning
tillgänglig
Integrerat med anrop för uppdatering av samtycke Integrerat med anrop för samtycke av standardtyp
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integrerad GTM-mall + TrustCommander-mall)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage
✓  ✓ 
(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Fullständig GTM + integrering utan GTM)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(visas endast som exempel på kod på sidan)

Samtyckesinställningarnas beteende i relation till Transparency & Consent Framework v2.0

Google Ads- och Google Analytics-taggar är integrerade med ramverket IAB Transparency & Consent Framework v2.0. Om kunderna har aktiverat stöd för TCF följer Googles produkttaggar samtyckesinställningar enligt TCF. Tolkningen av TCF-beteenden kan skilja sig åt mellan olika produkter. Läs dokumentationen för varje produkt om du vill veta mer om hur de är integrerade med TCF: Google Ads,  Google Analytics, Campaign Manager och Display and Video 360

För närvarande har Taggstyrning stöd för följande samtyckesinställningar: TCF-syfte 1: Lagra och/eller komma åt information på en enhet. Användarna kan också ställa in sina taggar för de fem samtyckestyperna i tabellen ovan om de även stöds av den aktuella plattformen för samtyckeshantering.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
102259
false
false