Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Konfigurace souhlasu

Správce značek Google má několik funkcí, které vám pomáhají určit, jak budou značky reagovat na nastavení souhlasu. Správce značek zahrnuje pravidlo inicializace souhlasu, nastavení značky pro správu souhlasu a stránku Přehled nastavení souhlasu. Někteří poskytovatelé nástrojů pro správu souhlasu začlenili do svých produktů integrace s režimem souhlasu. Tento článek popisuje nastavení funkcí pro správu souhlasu ve Správci značek.

Pravidlo inicializace souhlasu má zajistit, aby byla všechna nastavení souhlasu dodržena, než se začnou spouštět ostatní pravidla. Pravidlo inicializace souhlasu se používá u značek, které nastavují nebo aktualizují stav souhlasu uživatele pro váš web, jako je značka platformy pro správu souhlasu nebo značky pro výchozí nastavení souhlasu.

Každý webový kontejner zahrnuje ve výchozím nastavení pravidlo Inicializace souhlasu – všechny stránky. Toto pravidlo použijte ke spouštění značek, které ho vyžadují.

Pravidlo inicializace souhlasu se nepoužívá pro značky, které by se měly na webu spouštět na začátku. Místo značek, které se ve správě nastavení souhlasu nepoužívají, použijte pravidloinicializace. Pravidlo inicializace souhlasu se vždy bude spouštět před ostatními značkami, včetně dalších pravidel inicializace.

Poznámka: Při tvorbě vlastních šablon nebo vlastních značek HTML není zaručeno, že všechny příkazy spuštěné ve zpětných voláních nebo příkazy, které používají gtag(), budou k dispozici před spuštěním dalšího pravidla. Pokud chcete, aby byly informace o souhlasu k dispozici co nejrychleji, použijte rozhraní ve Správci značek rozhraní API pro získávání souhlasu. Další informace najdete v průvodcích pro vývojáře.

Nastavení souhlasu u značek

Značky s vestavěnými kontrolami souhlasu obvykle upravují své chování podle toho, jaký souhlas je udělen. Každá značka může mít vlastní nastavení souhlasu. Pokud chcete u značky upravit nastavení souhlasu:

 1. V libovolné webové značce klikněte na Rozšířená nastavení > Nastavení souhlasu.
 2. Zkontrolujte nastavení v integrovaných kontrolách souhlasu. Značky s vestavěnými kontrolami souhlasu zahrnují mechanismus, který změní chování značky na základě stavu uživatelova souhlasu. Přečtěte si, jak funguje režim souhlasu ve službách Google Ads, Google AnalyticsFloodlight. Poznámka: Externí platformy pro správu souhlasu mohou mít různá výchozí chování.
 3. Vyberte Další kontroly souhlasu.
  • Nenastaveno: Výchozí. Tato značka neprovádí žádné další kontroly souhlasu.
  • Nevyžadovat další souhlas: Tuto možnost vyberte, pokud chcete označit, že vaše značka nepotřebuje kontrolovat žádný další souhlas, aby se mohla spustit. Tuto možnost můžete použít k odlišení značek, které podle vašeho rozhodnutí nepotřebují žádný další souhlas, od značek, které jste dosud nezkontrolovali.
  • Vyžadovat další souhlas ke spuštění značky: Tato značka se spustí jen tehdy, pokud při aktivaci značky budou všechny určené typy souhlasu mít stav „uděleno“. Pokud vyberete tuto možnost, objeví se tlačítko + Přidat požadovaný souhlas. Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat další typy souhlasu. Správce značek podporuje typy souhlasu uvedené v tabulce níže. Můžete přidat vlastní typy souhlasu podle toho, co podporuje vaše platforma pro správu souhlasu.

Ve Správci značek Google lze ovládat spouštění značek pomocí následujících typů souhlasu. Značky Google, které podporují režim souhlasu, už své chování upravují na základě stavu ad_storage a analytics_storage.

Typ souhlasu Popis
ad_storage Umožňuje ukládání informací (jako jsou soubory cookie) souvisejících s inzercí
analytics_storage Umožňuje ukládání informací (jako jsou soubory cookie) souvisejících s analýzou, např. délka návštěvy
functionality_storage Umožňuje ukládání informací, které podporují funkce webu nebo aplikace, např. nastavení jazyka
personalization_storage Umožňuje ukládání informací souvisejících s personalizací, např. navrhovaná videa
security_storage Umožňuje ukládání informací souvisejících se zabezpečením, např. ověřování, ochrana před podvody a další prostředky na ochranu uživatele

Stránka s přehledem nastavení souhlasu obsahuje všechna nastavení souhlasu napříč značkami ve vašem kontejneru. Když chcete tuto funkci povolit ve svém kontejneru:

 1. Ve Správci značek klikněte na Správce > Nastavení kontejneru.
 2. V sekci Další nastavení vyberte možnost Povolit přehled souhlasu.

Když chcete zobrazit stránku s přehledem nastavení souhlasu:

 1. V levé navigační části klikněte na Značky.
 2. Klikněte na ikonu Přehled souhlasu .

Stránka Přehled nastavení souhlasu obsahuje dvě kategorie značek:

 • Souhlas není nakonfigurován: Zde jsou značky, u kterých není nic nastaveno. Mají stav „nenastaveno“.
 • Souhlas je nakonfigurován: Zde jsou značky, u kterých byly další kontroly souhlasu nastaveny buď na možnost „Není požadován žádný další souhlas“, nebo „Požadovat další souhlas ke spuštění značky“.

Hromadné úpravy souhlasu

Na obrazovce s přehledem nastavení souhlasu můžete provádět hromadné úpravy nastavení souhlasu u většího počtu značek:

 1. V levé navigační části klikněte na Značky.
 2. Klikněte na ikonu Přehled souhlasu .
 3. V seznamu značek vyberte pomocí zaškrtávacích políček položky, které chcete aktualizovat. Když je vybrána jedna nebo více počet značek, zobrazí se ikona Upravit nastavení souhlasu .
 4. Upravte nastavení dalších kontrol souhlasu.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Publikujte kontejner, aby se změny projevily.

Integrace platforem pro správu souhlasu

Platformy pro správu souhlasu (CMP) lze integrovat s režimem souhlasu a nastavením souhlasu ve Správci značek Google. U vybraných platforem CMP jsou ve Správci značek k dispozici šablony. Najdete je v galerii komunitních šablon a jsou integrovány s našimi rozhraními API pro získávání souhlasu. Další informace o integraci platforem CMP s režimem souhlasu nabízíme v této tabulce:

Nástroj pro získávání souhlasu Podporované typy souhlasu Dostupná
šablona
komunity
Správce značek
Integrováno s výzvami k aktualizaci souhlasu Integrováno s výchozími výzvami k poskytnutí souhlasu
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integrovaná šablona GTM + šablona TrustCommander)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage
✓  ✓ 
(Integrovaná šablona GTM + příklad kódu pro gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integrovaná šablona GTM + příklad kódu pro gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Integrovaná šablona GTM + příklad kódu pro gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(K dispozici pouze jako příklad kódu na stránce)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Úplná integrace GTM a ne-GTM)
iubenda ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 
(K dispozici pouze jako příklad kódu na stránce)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(K dispozici pouze jako příklad kódu na stránce)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integrovaná šablona GTM + příklad kódu pro gtag.js)
Osano ad_storage
analytics_storage

(Integrovaná šablona GTM + příklad kódu pro gtag.js)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 
(K dispozici pouze jako příklad kódu na stránce)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Integrovaná šablona GTM + příklad kódu pro gtag.js)

Chování nastavení konfigurace souhlasu se systémem Transparency & Consent Frameworks verze 2.0

Značky Google Ads a Google Analytics jsou integrovány do systému Transparency & Consent Framework (TCF) organizace IAB verze 2.0. Pokud zákazníci povolili podporu TCF, značky služeb Google se budou řídit nastavením pro souhlas uživatele z TCF. Interpretace chování TCF se může u jednotlivých služeb lišit. Přečtěte si dokumentace jednotlivých služeb a zjistěte, jak jsou integrovány se systémem TCF: Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, a Display & Video 360

Nastavení Správce značek pro získávání souhlasu v současnosti podporuje Účel TCF č. 1: Ukládání a přístup k informacím v zařízení a uživatelé mají při konfiguraci značek k dispozici pět typů souhlasu uvedených v tabulce výše. (Pokud jsou tyto typy podporovány vaší platformou pro správu souhlasu.)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
102259
false
false