Bildirim

G Suite artık Google Workspace oldu: Çalışmalarınız için işletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey burada.

Etiket Yöneticisi izin modu desteği

Google Etiket Yöneticisi, izin ayarlarına göre etiketlerin davranma şeklini yönetmenize yardımcı olmak için birlikte çalışan çeşitli özellikler içerir. Etiket Yöneticisi'nde izin başlatma tetikleyicisi, izin yönetimi için etiket ayarları ve İzinlere Genel Bakış sayfası yer alır. Birçok üçüncü taraf kullanıcı rızası yönetimi sağlayıcısı, ürünlerine izin modu entegrasyonları uygulamıştır. Bu makalede, Etiket Yöneticisi'ndeki izin yönetimi özelliklerinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Set up consent mode in Google Analytics

İzin Başlatma tetikleyicisi, başka herhangi bir tetikleyici etkinleşmeden önce tüm izin ayarlarının uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. İzin Başlatma tetikleyicisi, sitenizdeki kullanıcı izin durumunu belirleyen veya güncelleyen etiketler (ör. bir kullanıcı rızası yönetim platformu etiketi veya varsayılan izin ayarlarını belirleyen etiketler) için kullanılır.

Her web kapsayıcısında varsayılan olarak İzin Başlatma - Tüm Sayfalar tetikleyicisi bulunur. Bunu gerektiren tüm etiketleri etkinleştirmek için bu tetikleyiciyi seçin.

İzin Başlatma tetikleyicisi, bir sitede erkenden etkinleşmesi gereken etiketler için kullanılmaz. Özellikle izin ayarlarını yönetmek amacıyla kullanılmayan etiketler için bunun yerine bir Başlatma tetikleyicisi kullanın. İzin Başlatma tetikleyicisi, tüm Başlatma tetikleyicileri dahil olmak üzere her zaman diğer etiketlerden önce etkinleşir.

Not: Kendi şablonlarınızı veya Özel HTML etiketlerinizi yazarken, geri çağırmalarda yürütülen ya da gtag() etiketinin kullanıldığı komutların bir sonraki tetikleyici etkinleşmeden önce kullanılabileceği garanti edilmez. İzin bilgilerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak için Etiket Yöneticisi izin API'lerini kullanın. Daha fazla bilgi için geliştirici kılavuzlarını okuyun.

Etiket izin ayarları

Yerleşik izin kontrolü olan etiketler genellikle davranışlarını verilen izne göre değiştirir. Her etiket, özelleştirilmiş izin ayarlarına sahip olabilir. Bir etiketin izin ayarlarını düzenlemek için:

 1. Herhangi bir web etiketinde Gelişmiş Ayarlar > İzin Ayarları'nı tıklayın.
 2. Yerleşik İzin Kontrolleri'nde belirtilen ayarları inceleyin. Yerleşik izin kontrolü olan etiketler, etiketin yürütme davranışını kullanıcı rızasının durumuna göre değiştiren bir mantığa sahiptir. İzin modunun Google Ads, Google Analytics ve Floodlight için çalışma şeklini öğrenin. Not: Üçüncü taraf kullanıcı rızası yönetim platformlarında farklı varsayılan yerleşik davranışlar olabilir.
 3. Ek İzin Kontrolleri'ni seçin.
  • Belirlenmedi: Varsayılan. Bu etiket tarafından ek izin kontrolü yapılmaz.
  • Ek izin gerektirmiyor: Etiketinizin etkinleşmek için ek izinleri kontrol etmesi gerekmediğini belirtmek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Henüz incelemediğiniz etiketlerin yerleşik izin kontrolleri dışında ek izne gerek olmayan etiketleri ayırt etmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
  • Etiketin etkinleşmesi için ek izin gerektir: Bu etiket yalnızca etiket tetiklendiğinde, belirtilen tüm izin türlerinin durumu "İzin verildi" ise etkinleşir. Bu seçeneği belirlerseniz + Gerekli izin ekle düğmesi görünür. Daha fazla izin türü eklemek için bu düğmeyi kullanın. Etiket Yöneticisi, aşağıdaki tabloda listelenen izin türlerini destekler. Kullanıcı rızası yönetim platformunuz tarafından desteklenenleri dikkate alarak kendi özel izin türlerinizi ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki izin türleri, Google Etiket Yöneticisi'nde etiketin etkinleşmesini kontrol etmek için kullanılabilir. İzin modunu destekleyen Google etiketleri, davranışlarını halihazırda bu izin türlerine göre ayarlar.

İzin Türü Açıklama
ad_storage Reklamcılıkla ilgili bilgilerin çerezler gibi yöntemlerle depolanmasını etkinleştirir.
ad_user_data Reklamcılıkla ilgili kullanıcı verilerinin Google'a gönderilmesi için izni belirler.
ad_personalization Kişiselleştirilmiş reklamcılığa yönelik izni belirler.
analytics_storage Analizle ilgili bilgilerin (ör. ziyaret süresi) çerezler gibi yöntemlerle depolanmasını etkinleştirir.

İzin modu parametrelerinin yanı sıra aşağıdaki gizlilik parametreleri de vardır:

Depolama Türü Açıklama
functionality_storage Web sitesinin veya uygulamanın işlevlerini destekleyen bilgilerin (ör. dil ayarları) depolanmasını etkinleştirir.
personalization_storage Kişiselleştirmeyle ilgili bilgilerin (ör. video önerileri) depolanmasını etkinleştirir.
security_storage Kimlik doğrulama işlevi, sahtekarlığı önleme ve diğer kullanıcı koruma işlevleri gibi güvenlikle ilgili bilgilerin depolanmasını etkinleştirir.

İzinlere Genel Bakış sayfasında, kapsayıcınızdaki etiketler genelinde belirlenen tüm izin ayarlarının kapsamlı bir görünümü sunulur. Kapsayıcınızda bu özelliği etkinleştirmek için:

 1. Etiket Yöneticisi'nde Yönetici > Kapsayıcı Ayarları'nı tıklayın.
 2. Ek Ayarlar bölümünde İzinlere genel bakışı etkinleştir'i seçin.

İzinlere Genel Bakış sayfasına erişmek için:

 1. Soldaki gezinme bölümünde Etiketler'i tıklayın.
 2. İzinlere Genel Bakış simgesini tıklayın.

İzinlere Genel Bakış sayfasında etiketler iki kategoriye ayrılır:

 • İzin Yapılandırılmadı: Herhangi bir işlemin yapılmadığı etiketleri listeler. Bu etiketlerin durumu "Belirlenmedi" şeklindedir.
 • İzin Yapılandırıldı: Ek İzin Kontrolleri'nin "Ek izin gerektirmiyor" veya "Etiketin etkinleşmesi için ek izin gerektir" şeklinde belirlenmiş olduğu etiketleri listeler.

Toplu izin düzenlemeleri

İzinlere Genel Bakış ekranından birden fazla etiketin izin ayarlarını aynı anda düzenleyebilirsiniz:

 1. Soldaki gezinme bölümünde Etiketler'i tıklayın.
 2. İzinlere Genel Bakış simgesini tıklayın.
 3. Etiket listesinde, güncellemek istediğiniz öğeleri seçmek için her bir girişin solundaki onay kutularını kullanın. Bir veya daha fazla etiket seçildiğinde İzin Ayarlarını Düzenle simgesi görünür.
 4. Ek İzin Kontrolleri ile ilgili ayarları değiştirin.
 5. Kaydet'i tıklayın.
 6. Değişikliklerin geçerli hale gelmesi için kapsayıcınızı yayınlayın.

Kullanıcı rızası yönetim platformu entegrasyonları

Kullanıcı rızası yönetim platformları (CMP'ler), Google Etiket Yöneticisi'ndeki izin modu ve izin ayarlarına entegre edilebilir. Etiket Yöneticisi özellikli CMP'ler, izin API'lerimizle entegre edilmiş Etiket Yöneticisi Topluluk Şablon Galerisi'nde bulunan şablonlara sahiptir.

Kullanıcı gizliliğini korurken değerli analizler elde etmek için web sitenizin kullanıcılarından izin almanız gerekir. İzin alıp Google'a göndermek için Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu (CMP) kullanmanızı veya İçerik Yönetim Sisteminizle (İYS) birlikte çalışmanızı öneririz.

CMP'lerin izin modu ile nasıl entegre edildiği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

İzin aracı Desteklenen izin türleri Etiket Yöneticisi
topluluk
şablonu
kullanılabilir
İzin güncelleme çağrılarıyla entegre Varsayılan izin çağrılarıyla entegre
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Entegre GTM şablonu + TrustCommander şablonu)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + TrustCommander şablonu)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
✓  ✓ 
(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage
✓  ✓ 
(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Tam GTM + GTM olmayan entegrasyon)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)

Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi 2.0 sürümü ile izin yapılandırma ayarları davranışı

Google Ads ve Google Analytics etiketleri, IAB Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi (TCF) 2.0 sürümü ile entegredir. Müşterilerin TCF desteği etkinleştirilmişse Google ürün etiketlerinde TCF kullanıcı rızası ayarları uygulanır. TCF davranışlarının yorumlanması ürünler arasında farklılık gösterebilir. Her ürünün TCF ile nasıl entegre olduğunu öğrenmek için ilgili dokümanları inceleyin: Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager ve Display & Video 360.

Şu anda, Google Etiket Yöneticisi izin yapılandırma ayarlarında 1. TCF Amacı: Cihazlardaki bilgilere erişme ve/veya bu bilgileri depolama desteklenmektedir. Kullanıcılar, kullanıcı rızası yönetim platformunuz tarafından da destekleniyorsa etiketleri yukarıdaki tabloda belirtilen beş izin türü için yapılandırabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü